Tại RSM Việt Nam, chúng tôi phát triển dịch vụ soát xét kiểm soát doanh nghiệp phù hợp và tập trung vào nhu cầu của khách hàng, tùy vào tính chất và ngành nghề kinh doanh. Dịch vụ này giúp khách hàng xác định các điểm yếu trong kiểm soát nội bộ ở các quy trình kinh doanh chính và củng cố các điểm yếu này bằng cách đưa ra các khuyến nghị phù hợp, được đối chiếu với các mẫu kiểm soát ngành hàng đầu.

 • Trộm cắp, chiếm đoạt tài sản bởi nhân viên xảy ra thường xuyên trong công ty. Bạn muốn phát hiện và ngăn chặn điều đó xảy ra
 • Tỷ lệ khách hàng không hài lòng cao và doanh số kém khiến bạn phải xem xét lại các quy trình liên quan và tìm giải pháp ngay lập tức
 • Tỷ lệ sản phẩm lỗi cao, lãng phí và sử dụng nguồn lực không hiệu quả trong công ty, trong khi công ty đang cố gắng cải thiện lợi nhuận và đang cạnh tranh khốc liệt với các đối thủ cạnh tranh
 • Không thể theo dõi, cập nhật số liệu tình hình kinh doanh hiện tại so với ngân sách, dự báo dẫn đến các quyết định đưa ra kém hiệu quả
 • Xác định các kiểm soát kém hữu hiệu và hiệu quả trong các kiểm soát hiện tại ở các chu trình kinh doanh chính và khắc phục kịp thời các yếu kém này
 • Nâng cao hiệu quả hoạt động và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp thông qua việc trang bị khả năng đối mặt với những thay đổi không lường trước và xác định nguyên nhân thất bại của việc triển khai các kiểm soát nội bộ
 • Tuân thủ luật pháp, quy định và các hướng dẫn do Cơ quan có thẩm quyền ban hành
 • Soát xét các thủ tục kiểm soát hiện tại, xác định các thiếu sót và không hiệu quả ở các quy trình kinh doanh chính
 • Đối sánh các quy trình và/hoặc hệ thống với các mẫu kiểm soát ngành hàng đầu
 • Tối ưu hóa các kiểm soát nội bộ hiện có để giải quyết các rủi ro kinh doanh quan trọng nhất
 • Xây dựng khung kiểm soát nội bộ dựa trên rủi ro
 • Nâng cao kiến thức về việc đưa ra các tài liệu về kiểm soát theo khung kiểm soát nội bộ COSO (Ủy ban các tổ chức bảo trợ thuộc Hội đồng chống gian lận Hoa Kỳ)

Liên hệ với chúng tôi

Hãy cung cấp các thông tin sau đây để chúng tôi liên lạc với bạn.

One file only.
100 MB limit.
Allowed types: txt, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx.
10 MB limit per form.
One file only.
100 MB limit.
Allowed types: txt, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx.
10 MB limit per form.

Bằng cách đăng kí địa chỉ email, bạn cam kết rằng bạn đã đọc Chính sách Bảo mật và đã đồng ý với quy trình xử lý dữ liệu của chúng tôi được mô tả trong Chính sách Bảo mật (bao gồm các giao dịch chuyển đổi quốc tế).