Vastgoed

Het onderdeel vastgoed behelst een reeks aan initiatieven op het gebied van (internationale) vastgoed. Vanuit Nyenrode is prof. dr. Tom Berkhout hierbij nauw betrokken. De initiatieven die onder vastgoed tak van RNI vallen zijn onder andere:

RSM-Nyenrode European Commercial Real Estate Tax Guide

De Tax Guide geeft geïnteresseerde vastgoed investeerders en gebruikers een bondig en duidelijk overzicht van de verschillende belastingheffingen op Europees vastgoed. Deze is praktisch van aard en richt zich op de gehele vastgoed cyclus van commercieel vastgoed: van het verwerven, het houden, tot aan het verkopen van vastgoed.  Het doel is de lezer en gebruiker van deze gids wegwijs te maken in de soms wat gecompliceerde wereld van de fiscale vastgoed vraagstukken.

Internationale vastgoed conferenties

Jaarlijkse organiseert RSM in samenwerking met en op Nyenrode een 2-daagse vastgoedconferentie. De verschillende landen van het European Real Estate Sector Team (EREST) nemen hieraan deel. Deze heeft als doel de Europese kennisuitwisseling en samenwerking te bevorderen om zo onze (internationaal opererende) klanten beter te kunnen dienen.

Round Table sessions

Klanten en relaties worden uitgenodigd om samen met RSM en Nyenrode in te zoomen op voor hen relevante vastgoed vraagstukken die spelen binnen hun bedrijf. 

Voor meer informatie neemt u contact op met:

     
Onno Adriaansens    
 +31(0)6 515 406 67    
E [email protected]          

Wilt u meer weten over het RSM-Nyenrode Initiatief?