Sustainability Consulting Insights

Vitamine A: De podcast voor acountants van NBA

3 februari 2022
Onze collega David Boekel was te gast bij de podcast 'Vitamine A - de podcast voor accountants'.  In deze aflevering, deel twee van het drieluik over duurzaamheid en accountancy, wordt gefocust op het mkb en wat de transitie naar de circulaire economie daar betekent.

Essay 'Schouder aan schouder?'

29 september 2021
Hoe het MKB en de overheid elkaar kunnen versterken in het behalen van de nieuwe duurzaamheidsdoelen​.

Duurzaamheid: Rapportage vereisten

8 juli 2021
Wat is de achtergrond van de regelgeving?

Essay 'Externe druk of innerlijke drive?'

17 mei 2021
Hoe geloof, geduld, beloning en geld verdienen samenkomen in een impact businessmodel voor de MKB-ondernemer. 

Publieke management letter: 'klimaatverandering' door NBA

14 mei 2021
De NBA vraagt in haar jongste publieke management letter (PML) aandacht voor klimaatbeleid. Over duurzaamheid en klimaat is al veel geschreven, maar deze PML benadert het vraagstuk vanuit het perspectief van de accountant.

Essay 'Wachten tot het kantelt?'

24 maart 2021
Hoe kennis van nieuwe regelgeving de MKB-ondernemer kan ondersteunen bij de overgang naar de businessmodellen van de toekomst.

Essay 'Geen bandenwissel maar een nieuwe motor'

17 februari 2021
Hoe de nieuwe economische en sociaal-maatschappelijke bewegingen de traditionele businessmodellen gaan kraken en welke rol het MKB hierin gaat spelen. RSM -collega David Boekel schrijft samen met een aantal experts uit verschillende vakgebieden een serie essays over de rol van het MKB in de duurzaamheidstransitie en welke vraagstukken zij tegenkomen. Waar lopen de MKB-ondernemers mogelijk tegen aan, wat kunnen ze verwachten en welke acties zijn passend?

Neem voor meer informatie
contact op met:

Mario van den Broek
Partner
+31 (0)23 530 04 00
[email protected]l.nl