Sustainability Consulting Insights

Essay 'Externe druk of innerlijke drive?'

17 mei 2021
Hoe geloof, geduld, beloning en geld verdienen samenkomen in een impact businessmodel voor de MKB-ondernemer. 

Publieke management letter: 'klimaatverandering' door NBA

14 mei 2021
De NBA vraagt in haar jongste publieke management letter (PML) aandacht voor klimaatbeleid. Over duurzaamheid en klimaat is al veel geschreven, maar deze PML benadert het vraagstuk vanuit het perspectief van de accountant. En daarbij is de kernboodschap: Klimaat is financieel. Het is tijd voor concrete actie.   

Neem voor meer informatie contact op met:
Rudolf Winkenius
Partner
+31 (0)20 635 20 00
[email protected]