Real Estate Desk Insights

Bedrijfsopvolgingsregeling voor vastgoedexploitanten onder vuur?

11 mei 2021
Sinds het instellen van nieuwe voorwaarden voor de bedrijfsopvolgingsregeling in 2010 is de Belastingdienst nooit soepel geweest in het accorderen van deze faciliteit voor familiebedrijven die zich bezighouden met vastgoedexploitatie.

Belangwekkende conclusie A-G IJzerman inzake de toepassing van de BOF bij vastgoedondernemingen

11 mei 2021
Op 8 januari 2021 verscheen een belangwekkende conclusie van Advocaat-Generaal IJzerman (A-G) inzake de toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOF) voor vastgoedondernemingen. In zijn conclusie schetst de A-G een concreter kader inzake het leerstuk van de vermogensetikettering.

Uitspraak Hof Amsterdam inzake herinvesteringsreserve

11 mei 2021
In beginsel is de vrijval van de stille reserves bij verkoop van onroerend goed uit een onderneming belast met inkomsten- of vennootschapsbelasting. Dit kan echter liquiditeitsproblemen tot gevolg hebben. Om de belastingheffing uit te stellen kan er een zogenaamde herinvesteringsreserve gevormd worden.

De herzieningstermijn in de omzetbelasting

29 maart 2021
De Hoge Raad heeft onlangs prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie over het bij latere herziening in aftrek brengen van voorbelasting die bij de aanschaf abusievelijk niet in aftrek is gebracht. Het antwoord van het Hof van Justitie van de Europese Unie laat nog even op zich wachten.

Neem voor meer informatie contact op met:


Onno Adriaansens
Head of Real Estate and Co-chair European Real Estate Sector Team
+31(0)6 515 406 67
[email protected]