Betalingsoplossingen en btw in tijden van het Coronavirus

In deze uitdagende tijden voor ondernemers worden verschillende oplossingen gebruikt om betalingsontvangsten naar voren te halen of juist een lastenverlichting te creëren voor de afnemer. Echter dient bij het kiezen voor een bepaalde betalingsoplossing goed nagegaan te worden wat de gevolgen voor u zelf zijn als ondernemer. Hieronder hebben wij voor u enkele betalingsoplossingen opgenomen en beschreven wat de gevolgen voor de btw daarvan zijn.

Vooruitbetalingen

Het komt voor dat afnemers op eigen initiatief of op verzoek een vooruitbetaling doen. Voor de btw is daarbij van belang dat op dat eerdere moment dan in principe ook de btw meteen is verschuldigd. 

Vouchers

Een andere manier om de omzet naar voren te halen is het uitgeven van vouchers tegen betaling, hiervoor zijn al veel initiatieven gestart. Op deze manier kan nu de omzet genoten worden, maar wordt de levering of dienst op een later moment verricht (bijvoorbeeld wanneer de horeca weer open mag). 

Bekeken vanuit de btw bestaan er kortweg twee soorten vouchers, namelijk de voucher voor enkelvoudig en de voucher voor meervoudig gebruik. Wanneer de voucher recht geeft op een dienst of levering waarvan bij voorbaat het te betalen btw-bedrag duidelijk is en in welk land dit betaald moet worden, dan betreft het een voucher voor enkelvoudig gebruik. De btw is dan op het moment van verkoop van de voucher direct verschuldigd aan de belastingdienst.

Wanneer de voucher recht geeft op meerdere leveringen en/of diensten, waarvan bij voorbaat geen duidelijkheid bestaat over het te betalen btw-bedrag omdat er bijvoorbeeld verschillende btw-tarieven van toepassing kunnen zijn, dan is sprake van een voucher voor meervoudig gebruik. De btw is dan pas verschuldigd zodra deze voucher wordt ingewisseld.

Korting verlenen

Een manier waarop ondernemers elkaar helpen in deze uitdagende tijd, is het verlenen van een korting. Dit kan bijvoorbeeld een korting zijn op het te betalen bedrag voor de levering van een goed of korting op de huursom van winkelruimte. Het verlenen van een korting brengt normaal gesproken een vermindering van de maatstaf van heffing met zich mee, waardoor de verhuurder ook minder btw verschuldigd is. Wij adviseren dergelijke afspraken over kortingen goed te documenteren (alsmede de periode) omdat deze afspraken zullen afwijken van de contractuele huurverplichtingen. Op deze manier kunnen mogelijke discussies worden voorkomen.

Betalingsregeling

In plaats van het kwijtschelden van een vordering of een korting verlenen, is het ook mogelijk een betalingsregeling te treffen met een afnemer. Dit kan bijvoorbeeld opnieuw op de huur van een winkelruimte zien. Er kan bijvoorbeeld overeengekomen worden gekomen dat gedurende drie maanden slechts 50% van de huurprijs betaald hoeft te worden en de andere 50% zodra bijvoorbeeld de winkel weer open is. Indien de contractueel afgesproken huurprijs voor de betreffende periode en wellicht ook de corresponderende facturen niet aangepast worden, zal nog steeds over het volledige huurbedrag btw verschuldigd zijn aan de belastingdienst (indien geopteerd voor btw-belaste verhuur). Indien huurachterstanden worden omgezet in een al dan niet rentedragende lening, wordt de huurvordering voor btw-doeleinden geacht te zijn voldaan. Het terugvragen van btw op deze vordering is dan niet meer mogelijk indien de lening niet inbaar blijkt te zijn.

Meer informatie? 

Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen hebben of willen overleggen over de coronamaatregelen, neem dan gerust contact op met een van onze adviseurs of stuur uw e-mail naar [email protected]

cover_20200409_betalingsoplossingen_en_btw_in_tijden_van_het_coronavirus.jpg

Download 'Betalingsoplossingen en btw in tijden van het Coronavirus' in pdf.

Wilt u meer informatie over de fiscale en financiële aspecten van de corona-maatregelen, bezoek dan onze speciale themapagina over het coronavirus >>>