Netherlands
Talen

Talen

'Ik help jouw kind, als jij...'

Er wordt zelfs voor geadverteerd: ik help jouw kind als jij het mijne helpt. Doel is om een kind niet één maar twee jubeltonnen te schenken. Of meer.

Het is een trucje voor vermogende ouders, dat moge duidelijk zijn. De wederdienst vloeit voort uit een oude regeling, waarbij ouders aan een kind jonger dan veertig jaar belastingvrij een bedrag van ongeveer 100.000 euro mogen schenken. Als eis werd gesteld dat het geld gebruikt wordt om een woning te kopen of te verbouwen, dan wel de hypotheek af te lossen. Op die manier konden hypotheekschulden beperkt worden.

Eenmalig

Het is een regeling voor rijkelui, want niet iedereen heeft een ton over. Om te voorkomen dat die gefortuneerden ook nog eens onbeperkt van de regeling gebruik kunnen maken, werd bepaald dat die schenking eenmalig is. Dus ieder kind kan slechts eenmaal die jubelton, zoals de regeling ook genoemd wordt, ontvangen. Tenminste, dat was zo tot 2017. Vanaf dat jaar is de regeling verruimd. Niet alleen ouders mogen hun kind helpen bij het aanschaffen van een woning, maar ook anderen. Denk aan de alleenstaande tante die haar petekind een jubelton cadeau doet. De gulle gever hoeft zelfs geen familie te zijn. Deze mogelijkheid heeft de deur geopend voor vermogenden om hun kind meerdere jubeltonnen toe te spelen.

De truc is simpel en is bedacht voor/door ouders die hun kind al eens een ton (102.010 euro in 2019) belastingvrije geschonken hebben voor de aanschaf van een woning. Als zij nog een donatie willen doen zonder dat hun kind daar belasting over hoeft te betalen, moeten ze een partner in crime zoeken. Vervolgens maken ze een afspraak: wij schenken jullie kind een ton, jullie het onze. In Arts en Auto, een magazine voor medici, stond onlangs een advertentie waarin een stel werd gezocht om kruislings te schenken.

Ongeoorloofd

Staatssecretaris Menno Snel van Financiën kreeg er lucht van en besloot de spelregels uit te leggen. Het komt erop neer dat de fiscale constructie ongeoorloofd is en dat het de taak van de Belastingdienst is om die te bestrijden. De verhoogde vrijstelling voor een schenking geldt immers slechts als die onvoorwaardelijk wordt gedaan. Er mag dus geen tegenprestatie worden verlangd van de gever. Bij kruislings schenken is dat wel het geval. Ik help jouw kind op voorwaarde dat jij mijn kind helpt. Anders niet. Vanwege deze verplichting kent de Belastingdienst geen vrijstelling toe. Moeten we medelijden hebben met de happy few die hun kind slechts eenmaal een ton belastingvrij kunnen schenken? Daar lijkt het niet op. Als ze twee ton over hebben, kunnen ze ook de belasting betalen die ze over de extra tweede ton verschuldigd zijn: 10 procent, ofwel 10.000 euro.

Deze  publicatie is geschreven door Peter Heesen en verscheen op zaterdag 20 april 2019 in Dagblad De Limburger . Het artikel kwam tot stand dankzij medewerking van fiscaal jurist Roel Wienen van RSM in Venlo.                                                                                                                                                                                                           

     
mr. Roel Wienen    
+31(0)77 354 28 00    
E [email protected]