Internationale mkb verwacht ook een toenemende belastingdruk door BEPS-actieplan

Amsterdam, 8 juni 2016 – Uit onderzoek onder internationaal opererende middelgrote ondernemingen blijkt dat ruim 70% verwacht meer belasting te moeten betalen als gevolg van het Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)-actieplan opgesteld door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Bedrijven zijn verdeeld wie deze extra kosten gaat dragen, de aandeelhouders, de klanten of het bedrijf. 

Het onafhankelijke onderzoek, dat werd uitgevoerd door RSM, het zesde grootste netwerk op het gebied van audit, tax en consulting, geeft onder meer aan dat internationaal opererende ondernemingen, met een omzet variërend tussen de $50 miljoen en $1 miljard, de verwachting hebben dat de nieuwe BEPS-regelgeving net zoveel effect heeft op het internationale mkb als op multinationals.

Dat is enigszins verrassend aangezien de algehele verwachting is geweest dat BEPS vooral een flinke impact zou hebben op de multinationals. Vooralsnog heeft het internationale mkb al de nodige impact ondervonden van de BEPS-voorstellen, vooral in de vorm van toenemende compliance kosten, een toenemende belastingdruk en onzekerheid op fiscaal gebied.

Mario van den Broek, Tax Partner International Tax Services van RSM merkt op: “de impact van BEPS op internationaal opererende bedrijven wordt steeds duidelijker, maar is nog steeds volop in ontwikkeling. Het is belangrijk voor het internationale mkb om zich steeds beter te gaan voorbereiden, waarbij er vooralsnog een grote diversiteit is in de wijze van implementatie door de verschillende landen op het gebied van BEPS”.

41,2% van de middelgrote bedrijven verwacht dat hun belastingdruk gaat stijgen met 10% en ruim 30% verwacht zelfs een stijging van meer dan 10%. Wat er daarnaast uitspringt is dat slechts 18% van de ondervraagden aangeeft al maatregelen te hebben genomen in verband met de nieuwe regels, die zijn voorgesteld ten aanzien van buitenlandse vaste inrichtingen. Slechts 20% zegt zich al te hebben  aangepast aan de nieuwe transfer pricing-regels.

Mario van den Broek: “BEPS kent een grote reikwijdte maar voor het mkb zijn vooral thema’s op het gebied van vaste inrichtingen, transfer pricing in het algemeen en de toenemende focus op transparantie en de bijbehorende regeldruk belangrijke aandachtspunten”.

Ondanks de stijgende kosten, steunt een grote meerderheid van de bedrijven wel de principes van het BEPS-actieplan, waarbij 69% aangeeft dat een wereldwijde belastingstandaard noodzakelijk is. Daarbij kwam naar voren dat eenvoud en praktische uitvoerbaarheid als hoogste prioriteiten genoemd werden en de feitelijke implementatiekosten als laagste prioriteit. 

Een groot gedeelte van de ondervraagde bedrijven ziet BEPS als een continu veranderingsproces in plaats van een directe oplossing. Er moet namelijk meer gedaan worden door wereldwijde overheden om ervoor te zorgen dat de oorspronkelijke doelen van de BEPS voorstellen worden behaald.

Download rapport:
Global Business Reaction to BEPS; survey reveals impact of BEPS on the middle market