Nieuwe fiscale maatregelen in verband met de coronacrisis

De staatssecretaris van Financiën heeft bij brief van 24 april 2020 zes nieuwe fiscale maatregelen aangekondigd in verband met het coronavirus. De details van de maatregelen zullen nog verder worden uitgewerkt door de overheid. De bedoeling is dat de maatregelen zo spoedig mogelijk ingaan. Hierna geven wij een overzicht van deze maatregelen.

1.     Fiscale coronareserve in de vennootschapsbelasting

Het kabinet gaat een regeling treffen op grond waarvan bedrijven die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting voor het jaar een coronareserve kunnen vormen voor een verlies dat in 2020 wordt verwacht als gevolg van de coronacrisis. Door het vormen van een fiscale coronareserve kan een verzoek worden gedaan voor de teruggave van de eerder over 2019 betaalde vennootschapsbelasting door het aanvragen van een nadere voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2019. Hierdoor kunnen bedrijven de betaalde vennootschapsbelasting voor 2019 al in 2020 in plaats van 2021 ontvangen. Hierbij geldt dat deze coronareserve niet hoger mag zijn dan de winst van 2019 en ook niet hoger is dan het te verwachten verlies in 2020 als gevolg van de coronacrisis. Deze maatregel zal normaliter een aanzienlijk positief effect hebben op de liquiditeitspositie van veel bedrijven in de vennootschapsbelasting. Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat de regeling enkel geldt voor de vennootschapsbelasting. 

2.      Verlaging gebruikelijk loon bij omzetdaling

Ondernemers die zelf meewerken in de vennootschap waarin zij een aanmerkelijk belang hebben, moeten loonheffingen betalen over een loon dat passend is bij de arbeid die ze verrichten (gebruikelijk loon). In beginsel moet deze belasting ook betaald worden als de onderneming minder of geen omzet behaalt. Vanwege de coronacrisis mogen ondernemers nu tijdelijk van een lager gebruikelijk loon uitgaan, waarbij de in aanmerking genomen daling van het gebruikelijk loon in verhouding dient te staan tot de omzetdaling. 

3.     Versoepeling urencriterium  voor ondernemers 

Ondernemers kunnen gebruik maken van ondernemersaftrek, waaronder de zelfstandigenaftrek, als zij minimaal 1225 uur per jaar aan hun onderneming besteden en ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting. Door de coronacrisis halen ondernemers dit aantal uren wellicht niet in 2020. Om te voorkomen dat ondernemers daardoor het recht op de ondernemersaftrek verliezen, zal de Belastingdienst er voor de periode van 1 maart 2020 t/m 31 mei 2020 van uitgaan dat deze ondernemers ten minste 24 uren per week aan de onderneming hebben besteed. Voor ondernemers die sterk seizoensafhankelijk werken, zoals in de horeca of festivalbranche, wordt ook geregeld dat ze onder de versoepeling vallen. 

4.     Werkkostenregeling

Via de werkkostenregeling kunnen werkgevers onbelaste vergoedingen aan werknemers geven. De vrije ruimte die werkgevers hebben om deze onbelaste vergoedingen te geven wordt eenmalig verhoogd van 1,7% naar 3% voor de eerste € 400.000 van de loonsom per werkgever. Werkgevers die daar ruimte voor hebben kunnen hun werknemers in deze moeilijke tijd extra tegemoet te komen, bijvoorbeeld door het verstrekken van een bloemetje of een cadeaubon.

5.     Uitstel inwerkingtreding wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap

Het wetsvoorstel ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’, dat als doel heeft om fiscaal gedreven belastinguitstel door directeur-grootaandeelhouders (dga) te ontmoedigen, wordt een jaar uitgesteld tot 1 januari 2023. Op deze manier hebben dga’s meer tijd, tot eind 2023, om zich voor te bereiden en schulden aan de eigen vennootschap die hoger zijn dan € 500.000 (exclusief eigenwoningschulden) af te lossen. 

6.     Betaalpauze voor hypotheekverplichtingen

Kredietverstrekkers zoals banken bieden klanten de mogelijkheid bieden een betaalpauze van rente en aflossing aan te gaan voor maximaal zes maanden, als zij tijdens de coronacrisis tijdelijk niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Om de fiscale kwalificatie van deze leningen als eigenwoningschuld te waarborgen moet volgens de huidige fiscale regels de uitgestelde betalingen in 2020, uiterlijk in 2021 worden terugbetaald. In een nieuw besluit wordt geregeld dat de aflossingsachterstand niet uiterlijk 31 december 2021 te worden betaald, maar kan deze (direct) worden uitgesmeerd over de resterende looptijd (van maximaal 360 maanden). Daarnaast wordt in het nieuwe besluit de mogelijkheid geboden om de resterende lening te splitsen. Hierdoor hoeft de maximaal zes maanden achterstand niet per definitie te worden uitgesmeerd over de resterende looptijd, maar kan dit ook apart binnen bijvoorbeeld vijf jaar worden afbetaald. 

Meer informatie?

Neem contact op met uw RSM-adviseur om te bespreken welke maatregelen voor u en uw onderneming relevant kunnen zijn.

cover_20200424_nieuwe_fiscale_maatregelen_in_verband_met_de_coronacrisis.jpg

Download 'Nieuwe fiscale maatregelen in verband met de coronacrisis' in pdf.

Wilt u meer informatie over de fiscale en financiële aspecten van de corona-maatregelen, bezoek dan onze speciale themapagina over het coronavirus >>>