Netherlands
Talen

Talen

Regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten verruimd en verlengd

De TVL is een tegemoetkoming in de vaste lasten voor ondernemingen die economisch getroffen zijn door de coronacrisis. Na een initiële periode van tegemoetkoming voor ondernemingen in een beperkt aantal branches, is de TVL verlengd, verhoogd en in het vierde kwartaal van 2020 bovendien toegankelijk gemaakt voor alle sectoren. Wij zetten de belangrijkste (aangekondigde) voorwaarden en aandachtspunten van deze tweede periode van de TVL voor u op een rij.

Kenmerken TVL subsidie tweede periode

De belangrijkste kenmerken van de subsidie zijn de volgende:

  • De TVL vergoedt 50% van het vaste lasten percentage van de sector (forfaitair bepaald) maal het omzetverlies;
  • Het maximum bedrag aan TVL is per 1 oktober 2020 verhoogd naar € 90.000 per onderneming per drie maanden. Dat was in de eerste periode € 50.000 per bedrijf per vier maanden;
  • Voor het vierde kwartaal 2020 komt de sectorale beperking te vervallen en is de TVL beschikbaar voor alle sectoren. Voor het eerste en tweede kwartaal 2021 is aangekondigd dat er wel weer een sectorale beperking komt.

Belangrijkste voorwaarden: omzetverlies, vaste lasten en aantal werknemers

De belangrijkste voorwaarden om in aanmerking te komen voor de subsidie zijn als volgt:

  • Minstens 30% omzetverlies (subsidieperiode versus dezelfde periode in 2019);
  • Minimaal € 3.000 vaste lasten in drie maanden (was € 4.000 in vier maanden)
  • De onderneming heeft maximaal 250 werknemers in dienst (let op, in een aantal gevallen vindt samentelling van werknemers binnen een concern plaats).

Bijzondere regeling evenementen- en horecabranche

Het is de bedoeling dat verplicht gesloten horecagelegenheden een eenmalige opslag ontvangen bovenop de TVL-subsidie in oktober tot en met december 2020. Verder komt er extra steun voor ondernemingen in de evenementenbranche. Dit wordt nog uitgewerkt en volgt later.

Aanvraagperiode en indieningsprocedure

De hiervoor genoemde aanpassingen voor de horeca- en evenementenbranche moeten worden voorgelegd aan de Europese Commissie. Als alles rond is, wordt de exacte datum en het tijdstip bekendgemaakt waarop de TVL voor oktober tot en met december 2020 kan worden aangevraagd via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

De perioden waarin de TVL voor het eerste en tweede kwartaal 2021 zijn aan te vragen, worden te zijner tijd bekend gemaakt.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de tweede periode van de TVL? Neem dan contact op met uw vaste RSM-adviseur of stuur een e-mail naar: [email protected].

20201117_regeling_tegemoetkoming_vaste_lasten_tvl_rsmnet.png

Download 'Regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten verruimd en verlengd' in pdf.

Wilt u meer informatie over de fiscale en financiële aspecten van de corona-maatregelen, bezoek dan onze speciale themapagina over het coronavirus >>>