Netherlands
Talen

Talen

Verlenging bijzonder uitstel van belastingbetaling

Eerder dit jaar hebben wij bericht over de verlenging van het bijzonder uitstel van belastingbetaling in verband met de coronacrisis.  Deze kunt u nalezen in de newsflash van juni jongstleden. 

Verlening tot einde van 2020

Ondernemingen die niet eerder om bijzonder uitstel van belastingbetaling hebben verzocht of geen verlenging ervan hebben aangevraagd, konden dat in eerste instantie nog doen tot 1 oktober 2020. Echter, mede gezien de tweede golf van het coronavirus is een motie aangenomen om het bijzonder uitstel tot het einde van het jaar open te zetten voor ondernemingen die niet aan hun belastingbetalingsverplichtingen kunnen voldoen door liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis. 

Voorwaarden verlenging

Het bijzonder uitstel geldt voor alle openstaande en nog op te leggen aanslagen vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting tot en met 31 december 2020. Ook voor aanslagen inkomstenbelasting en Zorgverzekeringswet kan het uitstel worden aangevraagd. Aan betalingsverplichtingen die op of na 1 januari 2021 ontstaan, moet  ‘gewoon’ weer worden voldaan. Daarvoor geldt dus geen bijzonder uitstel meer.

Voor de aanslagen waarvoor het bijzonder uitstel wordt verleend, krijgt u in voorjaar van 2021 een brief van de fiscus met een voorstel voor een betalingsregeling voor de belastingschuld die is opgebouwd tijdens het bijzonder uitstel. Die schuld mag afgelost worden in de periode 1 juli 2021 tot 1 juli 2024. Bij verlenging van bijzonder uitstel (zie hierna) geldt dat ook pre-corona belastingschulden meegaan in de hiervoor genoemde verlengde aflostermijn.

Verklaring derde-deskundige

Let op: bij het verzoek om verlenging van bijzonder uitstel moet een verklaring van een derde-deskundige met een liquiditeitsprognose worden meegestuurd. Dit geldt alleen als er al een keer bijzonder uitstel voor drie maanden is toegekend en de totale belastingschuld op het moment van het eerste verzoek € 20.000 of meer bedroeg. 
Bij de aanvraag om verlenging dient de onderneming bovendien te verklaren dat zij zich zal inspannen om de liquiditeitspositie te behouden of te versterken, waarbij geen eigen aandelen in worden gekocht, geen dividenden worden uitgekeerd, en aan bestuur en directie geen bonussen, winstuitdelingen of andere betalingen die kenmerken van bonussen hebben worden uitgekeerd over het jaar 2020. 

Deze (extra) eisen gelden dus niet als u voor de eerste keer om bijzonder uitstel verzoekt. 

Het bijzonder uitstel kunt u online aanvragen met uw Digi-D of schriftelijk. Uiteraard kunnen wij dat ook voor u doen.

Meer informatie?

Wilt u hier meer informatie over? Neem dan contact op met uw vaste RSM-adviseur of stuur een e-mail naar: [email protected].

20200619_verlenging_bijzonder_uitstel_van_betaling_vanwege_coronacrisis_cover.jpg

Download 'Verlenging bijzonder uitstel van belastingbetaling' in pdf.

Wilt u meer informatie over de fiscale en financiële aspecten van de corona-maatregelen, bezoek dan onze speciale themapagina over het coronavirus >>>