De wereld zit in een transitie naar een duurzame economie die klimaatneutraal is, waarin grondstoffen worden hergebruikt en diversiteit centraal staat. Ook bedrijven zullen hun bijdrage moeten leveren om onze aarde leefbaar te houden voor de volgende generaties. Door strengere wetgeving, disruptieve innovaties en een groeiende vraag van klanten en werknemers is het niet meer de vraag óf u gaat verduurzamen, maar op welke manier u dit gaat aanpakken.

Wilt u uw positieve impact vergroten? Schakel dan de specialisten van ESG Consulting in. Want met een goed doordachte duurzaamheidsstrategie en effectieve verslaglegging verbetert u niet alleen uw sociale en maatschappelijk impact, het draagt ook bij aan uw bedrijfsprestaties. Onze specialisten kennen de ontwikkelingen binnen uw markt en richten zich specifiek op de uitdagingen van het middenbedrijf. ESG Consulting biedt praktisch hanteerbare inzichten en denkt mee over uitvoerbare oplossingen. 
 

RSM helpt u graag met:

De ESG Rapid Assessment van RSM is ontworpen om in uw ESG-traject te passen. Het stelt u in staat om uw ESG-mandaat te formaliseren en af te stemmen op uw bedrijfswaarden, uw huidige mogelijkheden om ESG-informatie te volgen en erover te rapporteren vast te stellen en het specifieke pad te bepalen om uw programma te versterken.

Het opstellen van een ESG-rapportage kan een hele klus zijn en vraagt soms om extra ondersteuning. RSM is ervaren in het ontwikkelen van ESG-, maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaamheids- en impactrapportages voor organisaties, ongeacht uw omvang, bedrijfstak of ESG-volwassenheid.

RSM's benadering van ESG due diligence is geworteld in de sector. Wij maken gebruik van ons uitgebreide netwerk van sectoranalisten om inzicht te verschaffen in trends en concurrentielandschappen om significante en materiële ESG-risico's in verband met transacties te identificeren, de toereikendheid van de overweging en prijsstelling van ESG-risico's te beoordelen en aanbevelingen te doen voor risicobeperkende inspanningen.

Technologie kan nieuwe mogelijkheden verbeteren of introduceren, capaciteit vrijmaken en de integratie van ESG in uw operationele processen versnellen. Bij ESG is er echter geen pasklare technologische oplossing. RSM hanteert een collaboratieve, leveranciers agnostische aanpak om de meest waardeverhogende en passende ESG-technologieoplossingen te bepalen.

De audit-, risico- en ESG-teams van RSM werken samen om te beoordelen of de processen, systemen en controles van uw organisatie de nauwkeurige, volledige en betrouwbare rapportage van ESG-informatie ondersteunen.

Niet alle bedrijven zijn klaar om een Chief Sustainability Officer (CSO) in dienst te nemen - maar kunnen wel profiteren van de waarde van hun expertise. Met onze CSO Outsourcing Services werken onze ervaren professionals met u samen om uw ESG-strategieën te ontwikkelen en te implementeren, zodat u uw doelstellingen kunt bereiken zonder afgeleid te worden en uw team zich kan blijven concentreren op de kernactiviteiten van uw bedrijf.

De ESG Counseling sessies bouwen voort op de bestaande 'ESG-fundering' van uw bedrijf; de aanwezige expertise, volwassenheid en de bestaande initiatieven. Kennis over belangrijke ESG-ontwikkelingen wordt overgedragen, de implicaties besproken en concrete vervolgstappen worden bepaald. Ook creëren deze sessies commitment bij de juiste belanghebbenden binnen uw bedrijf.

Meer weten over de vereisten van de CSRD, hoe u hieraan kunt voldoen en hoe u hier voordelen uit kunt halen?

ESG Consulting

De CSRD verplicht ondernemingen binnen de Europese Unie om ecologische, sociale en governance (ESG) risico’s in kaart te brengen en duurzaamheidsinformatie te verschaffen aan haar stakeholders. Deze informatie moet vanaf boekjaar 2025 worden opgenomen in het bestuursverslag en worden getoetst door een externe partij. Om aan deze toetsing te kunnen voldoen is tijdige voorbereiding vereist.

Meer informatie vind u op onze speciale CSRD-pagina