Sustainability Consulting

De wereld zit in een transitie naar een duurzame economie die klimaatneutraal is, waarin grondstoffen worden hergebruikt en diversiteit centraal staat. Ook bedrijven zullen hun bijdrage moeten leveren om onze aarde leefbaar te houden voor de volgende generaties. Door strengere wetgeving, disruptieve innovaties en een groeiende vraag van klanten en werknemers is het niet meer de vraag óf u gaat verduurzamen, maar op welke manier u dit gaat aanpakken.

Wilt u uw positieve impact vergroten? Schakel dan de specialisten van Sustainability Consulting in. Want met een goed doordachte duurzaamheidsstrategie en effectieve verslaglegging verbetert u niet alleen uw sociale en maatschappelijk impact, het draagt ook bij aan uw bedrijfsprestaties. Onze specialisten kennen de ontwikkelingen binnen uw markt en richten zich specifiek op de uitdagingen van het middenbedrijf. Sustainability Consulting biedt praktisch hanteerbare inzichten en denkt mee over uitvoerbare oplossingen. RSM helpt u graag met:

  1. Trendanalyses: inzicht in externe ontwikkelingen en hun impact op uw bedrijf.
  2. Duurzaamheidsstrategieën: positieve impact én goede bedrijfsprestaties.
  3. Impact reporting: een beknopt visueel dashboard of een compleet mvo-verslag.

RSM Sustainability Consulting helpt u graag om de transitie naar een duurzame economie te maken!

Essay 'Schouder aan schouder?'

Hoe het MKB en de overheid elkaar kunnen versterken in het behalen van de nieuwe...
29 september 2021

Duurzaamheid: Rapportage vereisten

Wat is de achtergrond van de regelgeving...
8 juli 2021

Essay 'Externe druk of innerlijke drive?'

Hoe geloof, geduld, beloning en geld verdienen samenkomen in een impact businessmodel voor de...
17 mei 2021

Essay 'Wachten tot het kantelt?'

Hoe kennis van nieuwe regelgeving de MKB-ondernemer kan ondersteunen bij de overgang naar de...
24 maart 2021

Neem voor meer informatie
contact op met:

Mario van den Broek
Partner
+31 (0)23 530 04 00
[email protected]

Sustainability Consulting Insights