Valuation and financial modelling

We assist our clients with valuations related to transactions, restructurings, purchase price allocation (PPA) and accounting valuations.

Valuation tailored to your needs and purposes

At RSM, we help our clients with everything from technical assessments for reporting purposes to commercial assessments in sales and purchasing processes. We use recognized valuation methods and high-quality databases. We work closely with our customers to continuously test and assess our prerequisites.

As part of a larger international network with strong professional weight, we develop ourselves and our products in accordance with best practice. This, combined with the fact that we are close to the Nordic transaction market, means that we can provide tailor-made valuation services for all purposes.

We help with:

Behovet for en kommerciel værdiansættelse kan opstå af flere årsager; En aktionær ønsker at sælge ud, vurdering af tilbud, virksomhedsfusioner eller som led i en omstruktureringsproces. Vi har stor erfaring med at hjælpe vores kunder med kommercielle vurderinger.

Vi assisterer med at udarbejde økonomiske modeller til at støtte ledelsen i deres beslutninger. Vi kan også hjælpe kunder med kontrol og kvalitetssikring af deres egne økonomiske modeller for at sikre, at de træffer beslutningerne på det rigtige grundlag.

Mange af vores kunder oplever, at de har brug for værdiestimater for dagsværdi som en del af deres regnskabsaflæggelse. I samarbejde med vores regnskabstekniske specialister har vi stor erfaring med tekniske vurderinger, såsom vurdering af optionsordninger, finansielle instrumenter og værdiforringelsestest.

Som led i et opkøb vil der ofte være behov for en efterfølgende købsprisallokering. Vi har stor erfaring med at bistå vores kunder med værdiansættelse af især immaterielle aktiver i forbindelse med købsprisallokeringer, og vi anvender bredt accepterede og anerkendte værdiansættelsesmetoder og modeller.

Related pages

Valuation

Seller advice

With thorough sell-side due diligence, the seller will be able to reduce risk, streamline the transaction and maximize the sale price.

Valuation

M&A strategy

We can help you achieve your strategic goals through acquisitions and mergers (M&A).

Valuation

Due Diligence

RSM's Due Diligence team analyses and validates the financial, operational, tax and strategic aspects of an acquisition.