RSM has 50 years of experience with schools and educational institutions 

RSM has worked with free schools, continuation schools and folk high schools for more than 50 years. As a customer with us, you will be assigned an accountant who will be your primary contact person. This contact person has their primary tasks within the school area. It ensures quality, continuity and commitment. We prioritize being close to our customers and are convinced that good cooperation and a positive dialogue is an important element to be able to deliver exactly the solutions that match the school's individual needs. This requires not only that we are good at accounting, but also that we can listen and that we have an in-depth knowledge of the school, its history, challenges, wishes and surroundings.

Vi kan tilbyde vores assistance og rådgivning inden for en lang række områder, herunder:

 • Rådgivning og etablering af friskoler, efterskoler og højskoler.
 • Bogholderimæssig assistance og vejledning i forbindelse med etablering af skolens eget bogholderi.
 • Vejledning vedrørende den løbende økonomistyring og bedre anvendelse af skolens ressourcer.
 • Udarbejdelse og indrapportering af årsrapporten.
 • Udarbejdelse af drifts- og likviditetsbudgetter.
 • Erklæring på lovpligtige indberetninger samt assistance i forbindelse med hjemsøgning af tilskud.
 • Rådgivning i forbindelse med investering.
 • Rådgivning i forbindelse med optagelse og omlægning af lån.
 • Deltagelse i bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.
 • Rådgivning ved sammenlægning og ophør af friskoler, fribørnehaver, efterskoler og højskoler.

Rådgivning af erhvervsskoler og gymnasier er en af vores styrker. Hos RSM har vi revisorer, der er specialister i rådgivning indenfor uddannelsesområdet, samt særlige kompetencer indenfor forvaltningsrevision og IT-revision, hvilket er med til at sikre, at du får en revisor, der vil fungere som sparringspartner, der rådgiver med særlig fokus på din branche.

RSM Denmark har en stor kundeportefølje inden for erhvervsskoler og gymnasier. Vi har derfor stor viden og erfaring inden for branchen, hvilket betyder at vi ved, hvad det kræver at drive en sund og kompetent uddannelsesinstitution. Vores store kendskab til branchen sikrer dig en lokal specialist, der kan rådgive omkring økonomien, samt sikre at der er styr på alle de krav, der stilles fra myndighederne.

Erhvervsskoler og gymnasier er en branche, hvor der er mange love og regler, som er vigtige at overholde. Det er derfor en branche, hvor der løbende kommer udfordringer, der skal tages stilling til. Her kan det økonomiske aspekt fylde meget i hverdagen, og det er derfor vigtigt, at du finder en rådgiver, der kan sikre dig kompetent og faglig sparring.Revisor med stor erfaring med rådgivning og assistance til erhvervsskole og gymnasiebranchen

Vores revisorer er særligt opmærksomme på følgende service og ydelser, der er relevante for erhvervsskole- og gymnasiebranchen, herunder:

 • Etablering af nye skoler
 • Budgetlægning
 • Optimere organisationen
 • Strategiudvikling
 • Sparring om finansiering ved større investeringer
 • Revision og regnskab
 • Moms og afgifter
 • Økonomisystem

Hos RSM har vi stor erfaring med servicering af selvejende institutioner, som organisatorisk enten er en fond eller en forening. Vores kunder omfatter organisationer, som beskæftiger sig med oplysning om EU, miljøorganisationer, opholdssteder, venskabsforeninger, fagforeninger, kristelige foreninger, samt musikerforbund. 

Fælles for vores kunder er, at de modtager tilskud fra offentlige myndigheder, og dels skal aflægge en årsrapport efter årsregnskabsloven, men også projektregnskaber til tilskudsgiverne i form af for eksempel EU kommissionen og Statens Kunstfond. Afhængig af størrelse af tilskuddet kan regnskabet være underlagt forvaltningsrevision. Vi har derfor stor erfaring med udarbejdelse og revision af projektregnskaber, samt rådgivning om overholdelse af betingelserne i tilskudsreglerne. 

Vi kan tilbyde vores assistance inden for en lang række områder, herunder:

 • Udarbejdelse og indrapportering af årsrapporten. 
 • Skattemæssig rådgivning og opgørelse af skattepligtig indkomst. Udarbejdelse af drifts-, status- og likviditetsbudgetter. 
 • Rådgivning i forbindelse med investering og finansiering. 
 • Rådgivning i forbedring af interne kontroller og forretningsgang i virksomheden. 
 • Rådgivning om den løbende økonomistyring og -rapportering, samt bedre anvendelse af ressourcer.
 • Bogholderimæssig assistance. 
 • Overholdelse af tilskudsbetingelser. 
 • Fritagelse for pligt til indsendelse af selvangivelser. 
 • Krav til projektregnskab. 
 • Optimering og/eller outsourcing af økonomifunktion. 
 • Valg af økonomisystem.

Contact

Schools and educational institutions

Write to us via the contact form. 

We look forward to helping you.