Sell-side Assistance

We believe that it is possible to create value through every step of the sales process. By using our seller advice, the seller will be able to reduce risk, streamline the transaction and maximize the sale price.

Assistance to ensure successful sales

As a seller of a business, you want to make sure that any problems or risks are identified in advance – and not introduced as a surprise through potential buyers! On the contrary - you have an interest in giving potential buyers peace of mind through a thorough Due Diligence report as part of a quick and successful sales process.

At RSM, we help our clients with both financial and tax-related company reviews in connection with sales processes. By being in control of possible issues even before the buyer is identified, we help the customer ensure a good sales process where the company's financial reporting is in line with and supports the investment case. We help you be transparent and proactive.

We contribute to creating efficient and successful sales processes

Vi bygger en finansiel databog, der kan bruges i prospekt og informationsmemorandum. Gennem dette arbejde vil vi analysere og identificere enkeltstående poster og unormale transaktioner for at kunne vise en potentiel køber den historiske underliggende indtjening. Vi vil også analysere normale niveauer af arbejdskapital og identificere nettorentebærende gæld. Alt dette vil påvirke den endelige købspris. En proaktiv tilgang til processen kan være meget værdifuld for kunden.

En VDD går længere end en VA-proces, når det kommer til at gennemgå grundlaget og analyserne. En sådan proces vil give en rigtig god forberedelse inden købers anmeldelse, og sælger får tid til at forbedre forhold, der ellers kunne blive et stort problem fra købers side. Dette vil spare tid og sikre værdier, når selve salgsprocessen er i gang. En VDD-rapport kan deles med potentielle købere.

Vores skarpe indsigt i virksomhedens lønsomhedsområder hjælper virksomheder med at udvikle en holistisk marketingstrategi på forkant af en salgsproces. Vi bistår sælgere med datadrevne analyser baseret på finansielle og ikke-finansielle data for at understøtte investeringscasen med detaljeret viden og en nuanceret forståelse af virksomhedens udvikling og rentabilitet.

For at optimere salgsværdien, og sælgers indkomst efter skat, identificerer og løser vi skattemæssige risici i forbindelse med, at virksomheden klargøres til salg. Dette er med til at gøre virksomheden mere attraktiv for potentielle købere og optimerer struktureringen for at sikre en smidig exit for sælgeren.

Related pages 

Sell-side Assistance

Valuation

We help our clients with different types of valuation services for a variety of purposes.

Sell-side Assistance

Due Diligence

RSM's Due Diligence team analyses and validates the financial, operational, tax and strategic aspects of an acquisition.

Sell-side Assistance

M&A strategy

We can help you achieve your strategic goals through acquisitions and mergers (M&A).