Good experience with advice for both small and large plants 

Financial reporting in accordance with the Danish Financial Statements Act and the Heat Supply and Water Sector Act, respectively, are important management areas in utility companies. This also applies to financial management and, not least, budgeting. RSM Denmark has many years of experience in this special area of providing assistance with auditing and presentation of accounts, as well as statutory declaration tasks on price verification. We have extensive experience in assisting with budget systems and budgeting at utilities 

Today we operate a number of large and small plants in the area. We attach great importance to close personal contact and always being completely up to date with the latest knowledge. 

I forbindelse med revision af varmeværkets årsregnskaber, kan vi tilbyde vores assistance inden for en lang række områder, herunder:

 • Udarbejdelse af årsregnskab.
 • Rådgivning om og udarbejdelse af skattepligtig indkomst, samt udfyldelse og indsendelse af selvangivelse til SKAT.
 • Udarbejdelse af budget til Energitilsynet.
 • Udarbejdelse og revision af priseftervisning til Energitilsynet.
 • Indsendelse af diverse materiale til Energitilsynet.
 • Rådgivning i forbindelse med investering og finansiering, herunder kontakt til KommuneKredit eller andet finansieringsinstitut.
 • Rådgivning om forbedring af interne kontroller og administrative forretningsgange hos værket.
 • Rådgivning om den løbende økonomistyring og –rapportering, herunder omkring valg inden for de særlige regler i Varmeforsyningsloven inkl. tilhørende bekendtgørelser og vejledninger, bl.a. omkring afskrivninger og henlæggelser.
 • Beregninger i forbindelse med en andelshavers/aktionærs udtræden.
 • Bogholderimæssig assistance, herunder også opgørelse af moms og godtgørelsesberettigede energiafgifter.
 • Deltagelse på bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.Priseftervisning og selvevaluering.
 • Fri- og bunden egenkapital.
 • Byggestyring og udbudsregler

Vi betjener i dag en række store og små vandforsyningsvirksomheder. Vi lægger stor vægt på den nære personlige kontakt med vandforsyningsvirksomheden, samt på altid at have opdateret viden på dette specielle område.

Det er vigtigt at have styr på følgende:

 • Drifts-/budgetmæssige forhold, fx langtidsbudgetter
 • Værdiansættelsesmodeller
 • Byggestyring og udbudsregler
 • Låneoptagelse.

I forbindelse med revision af vandforsyningens årsregnskaber, kan vi tilbyde vores assistance inden for en lang række områder, herunder: 

 • Udarbejdelse af årsregnskab.
 • Såfremt værket er skattepligtigt, rådgivning om og udarbejdelse af skattepligtig indkomst, samt udfyldelse og indsendelse af selvangivelse til SKAT.
 • Dialog med Konkurrencestyrelsen.
 • Udarbejdelse og revision af erklæringer til Konkurrencestyrelsen.
 • Rådgivning i forbindelse med investering og finansiering.
 • Rådgivning om forbedring af interne kontroller og administrative forretningsgange.
 • Rådgivning om den løbende økonomistyring og –rapportering, herunder omkring valg inden for de særlige regler i Vandsektorloven.
 • Bogholderimæssig assistance, herunder også opgørelse af moms og godtgørelsesberettigede energiafgifter.
 • Deltagelse på bestyrelsesmøder og generalforsamlinger

Contact

Write to us via the contact form. 

We look forward to helping you.