We have great expertise in the area of social housing organisations. We continuously develop our audit methods and constantly focus on obtaining the best possible basis for our audit conclusion. At the same time, we want to be competitive on the advice and service we provide to you - and not least on price.

I forbindelse med revision af almene boligorganisationer, kan vi tilbyde vores assistance og rådgivning inden for en lang række områder, herunder:

 • Rådgivning og assistance inden for skatte-, moms- og afgiftsmæssige områder.
 • Rådgivning og assistance i forbindelse med køb og salg af administrationsejendom.
 • Deltagelse på bestyrelsesmøder, generalforsamlinger og repræsentantskabsmøder.
 • Udarbejdelse og indrapportering af årsrapporten.
 • Skattemæssig rådgivning og opgørelse af skattepligtig indkomst.
 • Udarbejdelse af drifts-, status- og likviditetsbudgetter.
 • Rådgivning i forbindelse med investering og finansiering.
 • Rådgivning i forbedring af interne kontroller og forretningsgang i virksomheden.
 • Rådgivning om den løbende økonomistyring og -rapportering samt bedre anvendelse af ressourcer.
 • Attestation af indberetninger til Landsbyggefonden.
 • Attestation af driftsstøttesager og kapitaltilførsel

Vi udfører både vores revision i løbet af året samt ved status. I løbet af året foretager vi revision af forretningsgange for de overordnede områder: Husleje, fraflyttere, lønninger, samt indkøb og kreditorer. Dette giver os en god forståelse for jeres måde at drive forretning på og hvilke konkrete risici og kontroller, som er nødvendige for at sikre jer et godt og stabilt kontrolmiljø. 

Til revision af afdelingsregnskaber anvender vi en model opsat på baggrund af standardkontoplanen, med de tilretninger, som hver boligorganisations typiske behov kan medføre. Dette giver os mulighed for ved både analyse og indre sammenhænge, at opnå et godt kendskab til økonomien i de enkelte afdelinger. 

Der vil altid være mulighed for at få tilsendt modellen, før vi påbegynder vores revision – det eneste det kræver er en saldobalance. Vi har kendskab til de mest almindelige økonomistyringssystemer, herunder Unik og EG Bolig. Det er en mulighed – men ikke et krav, at tilsende årsregnskaber, saldobalance og afstemning af dokumentation elektronisk.

RSM Denmark har i mange år været revisorer for et stort antal andelsboligforeninger i hele landet. Vi leverer kvalitetsprodukter i forbindelse med revision og regnskabsudarbejdelse, samt rådgivning til andelsboligforeningerne.

Vores specialister har mere end 25 års erfaring med revision og rådgivning af andelsboligforeninger og vil derfor kunne hjælpe dig med dine udfordringer og ønsker. 

Du kan altid læse vores eksperters artikel om andelsboliger og værdiansættelse:

Vi kan tilbyde vores assistance og rådgivning inden for en lang række områder, herunder:

 • Omlægning af lån
 • Opgørelse af andelsværdien
 • Nøgleoplysninger
 • Salg af andele
 • Budget og huslejeberegning
 • Medvirken ved stiftelse af andelsboligforening
 • Udarbejdelse af regnskaber efter vejledningen fra Erhvervsstyrelsen.

 

Tradition, indlevelse og nærvær

Image removed.

"Vores kunder er ikke i tvivl om hvad vi er værd. Vi holder hvad vi lover og respekterer vores aftaler"

Erik Dahl, statsautoriseret revisor og partner

Udfordringerne for ejerforeninger er den løbende styring af økonomien, herunder opkrævningen af korrekte medlemsbidrag, og afholdelse af udgifter i henhold til vedtaget budget og interne bestemmelser.   

Desuden skal foreningerne tage stilling til følgende: 

 • Løbende overvågning af likviditeten samt ændringer i regnskabsmæssige forhold. 
 • Styring af større vedligeholdelses – og ombygningsopgaver. 
 • Optimering af udgifter herunder indhentelse af alternative tilbud på afholdelse af vedligeholdelsesudgifter, abonnementer mv.

I forbindelse med revision af ejerforeninger, kan vi tilbyde vores assistance og rådgivning inden for en lang række områder, herunder:

 • Udarbejdelse af driftsbudgetter.
 • Rådgivning i forbindelse med finansiering af større vedligeholdelses - og ombygningsopgaver.
 • Rådgivning i forbedring af interne kontroller og forretningsgange i foreningen.
 • Rådgivning om den løbende økonomistyring.
 • Administrative ydelser – herunder tjek af indbetalinger fra lejere og assistance med udarbejdelse af forbrugsregnskaber for el, varme og vand.
 • Indberetninger til Grundejernes Investeringsfond.
 • Reglerne for skattefrie honoreringer af bestyrelsesmedlemmer. 
 • Reglerne for behandlingen af indtægter fra ikke medlemmer

Contact

Real estate

Write to us via the contact form. 

We look forward to helping you.