Create value through M&A with your strategic goals in focus

Whether you are considering M&A to expand your business, working on a business case for a major decision, or considering possible sales opportunities, our team of dedicated advisors will try to gain a thorough understanding of your organisation and your goals and needs.

When it is time to implement key business decisions, we will help you plan the recommended next steps while considering the people, processes, and technologies you need to implement them.

We can help with the following:

Vi vil i samarbejde med dig vurdere, hvordan din virksomhed kan udnytte M&A, i tråd med virksomhedens strategi, som en strategisk driver for profitabel vækst og for at sikre, at virksomheden også i fremtiden kan konkurrere effektivt. At vide, hvor du vil konkurrere, og hvordan du planlægger at vinde, er afgørende for at definere en effektiv plan og identificere strategiske opkøbsmål. Hvor det er relevant, arbejder vi tæt sammen med vores andre servicelinjer, herunder vores skat og jura, for at give yderligere indsigt, der hjælper med at forme din M&A-strategi.

I en CDD tester vi robustheden af en target-virksomhedens påstande om sin position på markedet og hypoteser om fremtidigt vækstpotentiale. Vi giver dig indsigt, der kan hjælpe med at forme investeringshypotesen, værdiansættelsen og post-implementering værdiskabelsesplanen ved at udføre primær research i kombination med sekundære kilder, der dækker målvirksomhedens markeder, kunder, leverandører og konkurrenter.

Økonomisk usikkerhed skaber store udfordringer for mange virksomheder gennem faldende aktivitet, nedsat lønsomhed og svagere likviditet.

Vi hjælper med solid indsigt og præsentation af basale kommercielle, økonomiske og operationelle forhold. Dette danner grundlag for gennemarbejdede handlingsplaner, der sikrer, at virksomheden bevarer tilliden og troværdigheden hos nøgleinteressenter gennem perioder med svage resultater og dårlig likviditet.

Vi kan hjælpe dig med at finde købere, gøre din virksomhed mere attraktiv og forhandle de bedst mulige vilkår for salget af din virksomhed.

Vi hjælper aktionærer i små og mellemstore private virksomheder med at sikre maksimal værdi, når de beslutter sig for at sælge virksomheden. Som aktionær og leder sælger du måske den virksomhed, du har arbejdet hele dit liv på at bygge op. Som investor sælger du muligvis et nøgleaktiv i din portefølje. 

Det er afgørende, at du vælger en rådgiver, der forstår det unikke pres der er ved at drive en privat virksomhed, samt din egen motivation og forventninger i forhold til salg.

Vi kan hjælpe gennem hele salgsprocessen, herunder;

  • identificere relevante købere på global basis, som har evnen og det strategiske rationale til at foretage et opkøb
  • hjælpe med at forberede din virksomhed til at maksimere dens attraktivitet for den udvalgte gruppe af potentielle købere 
  • skabe konkurrence mellem potentielle købere 
  • styr, hvad der kan være en kompliceret proces for at opnå det rigtige resultat hurtigt og effektivt, samtidig med at virksomheden beskyttes, og
  • lede (i samarbejde med dig) forhandlingerne for at opnå de bedst mulige vilkår

Vi sikrer, at vi som team har styr på processen fra start til slut.

I et samarbejde med vores internationale RSM-kontorer sikrer vi, at potentielle købere fra hele verden tages i betragtning. Derudover vil vores skatte- og afgiftstransaktionsteam blive inddraget på et tidligt tidspunkt, så handlen kan struktureres bedst muligt.

Related pages

M&A strategy

Valuation

We help our clients with different types of valuation services for a variety of purposes.

M&A strategy

Due Diligence

RSM's Due Diligence team analyses and validates the financial, operational, tax and strategic aspects of an acquisition.

M&A strategy

Seller advice

With thorough sell-side due diligence, the seller will be able to reduce risk, streamline the transaction and maximize the sale price.