Foundations and self-governing institutions

At RSM, we have extensive experience in servicing self-governing institutions, which organizationally is either a foundation or an association. Our customers include organisations involved in information about the EU, environmental organisations, places of residence, friendship associations, trade unions, Christian associations, and musicians' associations. 

Som fond, er der løbende mange udfordringer, der skal tages stilling til, herunder:

 • Løbende overvågning af rente – og kursudvikling, samt ændringer i regnskabs – og skattemæssige forhold
 • Fradrag for energiafgifter på forbrug i den erhvervsmæssige aktivitet 
 • Brug af personalegoder til fastholdelse af medarbejdere, herunder hvilke der er skattefrie og skattepligtige for medarbejderne
 • Optimering af finansieringen i den erhvervsmæssige aktivitet, herunder egenfinansiering, kreditinstitutter, leverandører, medarbejderforpligtelser og offentlige afgifter

Vi kan tilbyde vores assistance inden for en lang række områder, herunder: 

 • Udarbejdelse og indrapportering af årsrapporten 
 • Indrapportering af opgørelse over uddelinger
 • Skattemæssig rådgivning, opgørelse af skattepligtig indkomst, samt indrapportering heraf
 • Udarbejdelse af drifts-, status- og likviditetsbudgetter
 • Rådgivning i forbindelse med investeringer og finansiering
 • Rådgivning om forbedring af interne kontroller og forretningsgange i fonden/den erhvervsmæssige aktivitet
 • Rådgivning om den løbende økonomistyring og rapportering, samt bedre anvendelse af ressourcer 
 • Bogholderimæssig assistance 

Skattemæssig rådgivning

Skatter og afgifter giver udfordringer for fonde og herunder den erhvervsmæssige aktivitet i forbindelse med opgørelse af grundlag, beregninger og indberetninger, samt valg af den mest fordelagtige løsning for fonden inden for de lovgivningsmæssige rammer. 

Har I styr på følgende, for det er vi opmærksomme på:

 • Fastlæggelse af skattemæssigt optimalt niveau for uddelinger. 
 • Ændringer i skattemæssige forhold. 
 • Fondens/den erhvervsmæssige aktivitets indberetningsforpligtelser til SKAT for medarbejdergoder.

Fælles for vores kunder er, at de modtager tilskud fra offentlige myndigheder, og dels skal aflægge en årsrapport efter årsregnskabsloven, men også projektregnskaber til tilskudsgiverne i form af for eksempel EU kommissionen og Statens Kunstfond. Afhængig af størrelse af tilskuddet kan regnskabet være underlagt forvaltningsrevision. Vi har derfor stor erfaring med udarbejdelse og revision af projektregnskaber, samt rådgivning om overholdelse af betingelserne i tilskudsreglerne. 

Vi kan tilbyde vores assistance inden for en lang række områder, herunder:

 • Udarbejdelse og indrapportering af årsrapporten. 
 • Skattemæssig rådgivning og opgørelse af skattepligtig indkomst. 
 • Udarbejdelse af drifts-, status- og likviditetsbudgetter. 
 • Rådgivning i forbindelse med investering og finansiering. 
 • Rådgivning i forbedring af interne kontroller og forretningsgang i virksomheden. 
 • Rådgivning om den løbende økonomistyring og -rapportering, samt bedre anvendelse af ressourcer.
 • Bogholderimæssig assistance. 
 • Overholdelse af tilskudsbetingelser. 
 • Fritagelse for pligt til indsendelse af selvangivelser. 
 • Krav til projektregnskab. 
 • Optimering og/eller outsourcing af økonomifunktion. 
 • Valg af økonomisystem.

Vi prioriterer nærheden til vores kunder og er overbeviste om, at et godt samarbejde og en positiv dialog er et vigtigt element i forhold, til at kunne levere præcis de løsninger der matcher jeres organisations behov. Det kræver ikke blot at vi er gode til regnskaber – men også at vi kan lytte, og at vi har et indgående kendskab til jeres organisation, udfordringer, ønsker og omgivelserne.

Contact

Foundations and self-governing institutions

Write to us via the contact form. 

We look forward to helping you.