Netherlands
Talen

Talen

Private Client Services

De fiscale en juridische kennis van RSM zetten we graag in om bedrijven, maar ook hun eigenaren en vermogende particulieren, te adviseren. Bij RSM hebben we de juiste kennis in huis om u in alle fasen van het leven goed te adviseren over de fiscaal meest voordelige manier om uw belangen en vermogens te structureren, die aansluit bij uw persoonlijke wensen. Wij hebben een groot landelijk en internationaal netwerk van ervaren collega’s, dat we graag inschakelen om u zo goed mogelijk te adviseren.

RSM is gespecialiseerd in het adviseren en begeleiden van familiebedrijven

Op het gebied van familiebedrijven werken wij structureel samen met de Nyenrode Business University in het RNI, het RSM-Nyenrode Initiatief. Zo zorgen wij er samen voor dat we altijd de meest actuele (fiscale) inzichten toepassen in ons advies en onze begeleiding bij de governance van uw familiebedrijf en bij de bedrijfsopvolging.

Dit zijn onze fiscale Private Client Services:

Estate planning

Estate planning gaat over vermogensstructurering en overdracht van vermogen naar de volgende generatie. Wij nemen alle fiscale aspecten mee die uw eigen privésfeer en privévermogen aangaan;  zowel van uzelf als van uw gezin. Hierbij houden wij uiteraard rekening met de diverse belangrijke life events, zoals trouwen, kinderen krijgen en scheiding. Estate planning is onlosmakelijk verbonden met verstandige keuzes op het gebied van schenken, huwelijkse voorwaarden en testamenten.

Belastingaangiften

Wij verzorgen jaarlijks voor u de aangiften inkomstenbelasting en indien nodig de schenk- en erfbelasting. Zo kunt u ervan op aan dat u voldoet aan uw verplichtingen en maakt u optimaal gebruik van alle fiscale regelingen, dankzij de actuele kennis van onze fiscale experts.

Familiebedrijven

Wij hebben zeer veel ervaring in het begeleiden van familiebedrijven, zowel fiscaal als qua governance en bedrijfsopvolging. Wij zijn als geen ander in staat om samen met u, de familie, het bedrijf in kaart te brengen en optimale keuzes te maken, rekening houdend met fiscaal/juridische aspecten en familiebelangen.

Family governance

Bij de tweede of derde generatie familieleden is het vaak niet langer vanzelfsprekend dat iedereen ook in het familiebedrijf gaat werken. Dus is het van belang om de rol van alle familieleden goed te regelen. En hoe ziet u de verhoudingen met eigendom, aandelen, stemrecht en dividend van (schoon)familie en buitenstaanders? Wij begeleiden uw familiebedrijf graag bij het opstellen van een strategie, familiestatuut en met de voorbereidingen voor de volgende generatie(s).

 

Neem voor meer informatie contact op met:

Laura Bles-Temme
Partner & Head of Tax
+31 (0)20 635 20 00
E[email protected]