Netherlands
Talen

Talen

Compensatieregeling voor vrouwelijke zelfstandigen en dga's met kind

Heeft u tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 als zelfstandige of als directeur-grootaandeelhouder (dga) gewerkt en heeft u in deze periode een kind gekregen? Dan heeft u recht op een compensatie van € 5.600. Deze compensatie kunt u vanaf 15 mei 2018 tot 1 oktober 2018 bij het UWV aanvragen.

Door een wijziging in de Wet arbeid en zorg (Wazo), verviel in mei 2005 de zwangerschaps- en bevallingsuitkering voor zelfstandigen. Vanaf juni 2008 kregen zelfstandigen via de Wet zwangerschaps- en bevallingsuitkering zelfstandigen (ZEZ) opnieuw recht op een uitkering. De vrouwelijke zelfstandigen die in de tussenliggende periode bevielen, konden geen aanspraak maken op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering. Na tussenkomst van de Centrale Raad van Beroep is er voor deze personen alsnog een compensatieregeling getroffen.

De compensatie bedraagt bruto € 5.600 en kan in de periode van 15 mei  tot uiterlijk 1 oktober 2018 worden aangevraagd. De aanvraag moet gedaan worden middels een formulier dat vanaf 15 mei 2018 via de site van het UWV beschikbaar zal zijn.

Let op!

Aangezien de uitkering tot het belastbare box 1 inkomen behoort, kan dit wel gevolgen hebben voor uw toeslagen. Om hierop te kunnen anticiperen vindt de uitkering plaats in het eerste kwartaal van 2019.