2 augustus 2016

Tegenvaller spaarders

Hoop vervulde dit voorjaar de harten van de spaarders. De advocaat-generaal van de Hoge Raad, de adviseur van de hoogste rechter, vond dat zij te veel belasting betalen.
27 juli 2016

Nieuwe ontwikkelingen inzake bedrijfsopvolging bij vastgoed-bv’s

Na het arrest van 15 april jl. zijn er opnieuw belangwekkende ontwikkelingen te melden ten aanzien van de toepassing van de BOF op vastgoed-bv’s. Afgelopen maand zijn drie uitspraken verschenen waarin de toepassing van de...
27 juli 2016

De toekomst van het pensioen in eigen beheer

Wij willen u graag informeren over de plannen van staatssecretaris Wiebes met het pensioen in eigen beheer bij de B.V. (PEB). De staatssecretaris streeft ernaar om op Prinsjesdag, als onderdeel van het Belastingplan 2017, een wetsvoorstel in te...
26 juli 2016

WGA eigenrisicodragen vanaf 1 januari 2017

Per 1 januari 2017 zal het eigenrisicodragerschap Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) wijzigen. Deze wijziging kan gevolgen hebben voor kleine werkgevers - die op dit moment eigenrisicodrager zijn - en voor de middelgrote en grote...
13 juli 2016

Wijzigingen auto 2017-2020

Vanaf volgend jaar verandert er het nodige in de BPM, de MRB en voor de bijtelling van de auto van de zaak. De belangrijkste wijzigingen in de autobelastingen vanaf 2017 – recentelijk stemde de Eerste Kamer ook in met de autoplannen van het kabinet...
22 juni 2016

Economisch eigendom gaat niet eerder over doordat koper de sloop voor zijn rekening neemt

De Hoge Raad heeft op 17 juni 2016 een belangwekkende uitspraak gedaan over de economische eigendomsverkrijging van vastgoed.
15 juni 2016

Toepassing samenloopvrijstelling bij levering bouwterrein verruimd

Door de Staatssecretaris van Financiën is op 10 juni een besluit gepubliceerd waarin hij goedkeurt dat de samenloopvrijstelling ook mag worden toegepast bij de verkrijging van een bouwterrein dat alleen op grond van de btw-richtlijn als zodanig...
13 juni 2016

Aanvraag subsidie praktijkleren weer mogelijk

Sinds 2 juni 2016 kunnen werkgevers weer een aanvraag indienen voor de Subsidieregeling praktijkleren.
9 juni 2016

Internationale mkb verwacht ook een toenemende belastingdruk door BEPS-actieplan

Amsterdam, 8 juni 2016 – Uit onderzoek onder internationaal opererende middelgrote ondernemingen blijkt dat ruim 70% verwacht meer belasting te moeten betalen als gevolg van het Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)-actieplan opgesteld door de...
24 mei 2016

Zzp’er: vaarwel boterbrief

Nederland telt steeds meer zzp’ers: zelfstandigen zonder personeel. Aan die zelfstandigheid kan nogal eens getwijfeld worden. Vaak zijn het verkapte werknemers, die veel voor een en dezelfde baas werken. Beide partijen kiezen om financiële redenen...
24 mei 2016

Succesvolle lezing Andrew Fastow: 'Rules versus Principles'

Op zowel 12 als 18 mei 2016 organiseerde RSM een lezing van Andrew Fastow, getiteld 'Rules versus Principles'. De voormalig CFO van Enron sprak bij zowel Nyenrode Business Universiteit als Maastricht University openhartig over de Enron-case, die...
28 april 2016

Buurman moet uw post lezen

Hoe zou u het vinden als de buurman uw post uit de bus haalt en leest? Niet fijn, hè? En hoe zou u het vinden als de overheid u dwingt uw post door de buurman te laten openen en lezen? Dat is al aan de hand.

Pagina's