Skab værdi gennem M&A med dine strategiske mål i fokus

Uanset om du overvejer M&A for at udvide din virksomhed, arbejder på en business case for en større beslutning eller overvejer mulige salgsmuligheder, vil vores team af dedikerede rådgivere prøve at opnå en grundig forståelse af din organisation og dine mål og behov.

Når det er tid til at implementere vigtige forretningsbeslutninger, hjælper vi dig med at planlægge de anbefalede næste trin, mens vi overvejer de personer, processer og teknologier, du skal bruge for at implementere dem.

Vi kan hjælpe med følgende:

Vi vil i samarbejde med dig vurdere, hvordan din virksomhed kan udnytte M&A, i tråd med virksomhedens strategi, som en strategisk driver for profitabel vækst og for at sikre, at virksomheden også i fremtiden kan konkurrere effektivt. At vide, hvor du vil konkurrere, og hvordan du planlægger at vinde, er afgørende for at definere en effektiv plan og identificere strategiske opkøbsmål. Hvor det er relevant, arbejder vi tæt sammen med vores andre servicelinjer, herunder vores skat og jura, for at give yderligere indsigt, der hjælper med at forme din M&A-strategi.

I en CDD tester vi robustheden af en target-virksomhedens påstande om sin position på markedet og hypoteser om fremtidigt vækstpotentiale. Vi giver dig indsigt, der kan hjælpe med at forme investeringshypotesen, værdiansættelsen og post-implementering værdiskabelsesplanen ved at udføre primær research i kombination med sekundære kilder, der dækker målvirksomhedens markeder, kunder, leverandører og konkurrenter.

Økonomisk usikkerhed skaber store udfordringer for mange virksomheder gennem faldende aktivitet, nedsat lønsomhed og svagere likviditet.

Vi hjælper med solid indsigt og præsentation af basale kommercielle, økonomiske og operationelle forhold. Dette danner grundlag for gennemarbejdede handlingsplaner, der sikrer, at virksomheden bevarer tilliden og troværdigheden hos nøgleinteressenter gennem perioder med svage resultater og dårlig likviditet.

Vi kan hjælpe dig med at finde købere, gøre din virksomhed mere attraktiv og forhandle de bedst mulige vilkår for salget af din virksomhed.

Vi hjælper aktionærer i små og mellemstore private virksomheder med at sikre maksimal værdi, når de beslutter sig for at sælge virksomheden. Som aktionær og leder sælger du måske den virksomhed, du har arbejdet hele dit liv på at bygge op. Som investor sælger du muligvis et nøgleaktiv i din portefølje. 

Det er afgørende, at du vælger en rådgiver, der forstår det unikke pres der er ved at drive en privat virksomhed, samt din egen motivation og forventninger i forhold til salg.

Vi kan hjælpe gennem hele salgsprocessen, herunder;

  • identificere relevante købere på global basis, som har evnen og det strategiske rationale til at foretage et opkøb
  • hjælpe med at forberede din virksomhed til at maksimere dens attraktivitet for den udvalgte gruppe af potentielle købere 
  • skabe konkurrence mellem potentielle købere 
  • styr, hvad der kan være en kompliceret proces for at opnå det rigtige resultat hurtigt og effektivt, samtidig med at virksomheden beskyttes, og
  • lede (i samarbejde med dig) forhandlingerne for at opnå de bedst mulige vilkår

Vi sikrer, at vi som team har styr på processen fra start til slut.

I et samarbejde med vores internationale RSM-kontorer sikrer vi, at potentielle købere fra hele verden tages i betragtning. Derudover vil vores skatte- og afgiftstransaktionsteam blive inddraget på et tidligt tidspunkt, så handlen kan struktureres bedst muligt.

Relaterede sider

M&A-strategi

Værdiansættelse

Vi hjælper vores kunder med forskellige typer af værdiansættelsesydelser til en række forskellige formål.

M&A-strategi

Due Diligence

RSMs Due Diligence team analyserer og validerer de finansielle, operationelle, skattemæssige og strategiske aspekter ved et opkøb. 

M&A-strategi

Sælgerrådgivning

Med en grundig Due Diligence på salgssiden, vil sælger være i stand til at reducere risikoen, strømline transaktionen og maksimere salgsprisen.