Sell-side Assistance

Vi tror på, at det er muligt at skabe værdi gennem hvert trin i salgsprocessen. Ved at bruge vores sælgerrådgivning vil sælgeren være i stand til at reducere risikoen, strømline transaktionen og maksimere salgsprisen.

Hjælp til at sikre det vellykkede salg

Som sælger af en virksomhed, vil man gerne sikre sig, at evt. problemer eller risici identificeres på forhånd – og ikke introduceres som en overraskelse gennem potentielle købere! Tværtimod har du interesse i at give potentielle købere tryghed gennem en grundig Due Diligence-rapport som led i en hurtig og succesfuld salgsproces.

Hos RSM hjælper vi vores kunder med både økonomiske og skattemæssige virksomhedsanmeldelser i forbindelse med salgsprocesser. Ved at have styr på mulige problemstillinger, allerede inden køber er identificeret, hjælper vi kunden med at sikre en god salgsproces, hvor virksomhedens regnskabsaflæggelse er i tråd med og understøtter investeringscasen. Vi hjælper dig med at være gennemsigtig og proaktiv. 

Vi bidrager til at skabe effektive og succesfulde salgsprocesser

Vi bygger en finansiel databog, der kan bruges i prospekt og informationsmemorandum. Gennem dette arbejde vil vi analysere og identificere enkeltstående poster og unormale transaktioner for at kunne vise en potentiel køber den historiske underliggende indtjening. Vi vil også analysere normale niveauer af arbejdskapital og identificere nettorentebærende gæld. Alt dette vil påvirke den endelige købspris. En proaktiv tilgang til processen kan være meget værdifuld for kunden.

En VDD går længere end en VA-proces, når det kommer til at gennemgå grundlaget og analyserne. En sådan proces vil give en rigtig god forberedelse inden købers anmeldelse, og sælger får tid til at forbedre forhold, der ellers kunne blive et stort problem fra købers side. Dette vil spare tid og sikre værdier, når selve salgsprocessen er i gang. En VDD-rapport kan deles med potentielle købere.

Vores skarpe indsigt i virksomhedens lønsomhedsområder hjælper virksomheder med at udvikle en holistisk marketingstrategi på forkant af en salgsproces. Vi bistår sælgere med datadrevne analyser baseret på finansielle og ikke-finansielle data for at understøtte investeringscasen med detaljeret viden og en nuanceret forståelse af virksomhedens udvikling og rentabilitet.

For at optimere salgsværdien, og sælgers indkomst efter skat, identificerer og løser vi skattemæssige risici i forbindelse med, at virksomheden klargøres til salg. Dette er med til at gøre virksomheden mere attraktiv for potentielle købere og optimerer struktureringen for at sikre en smidig exit for sælgeren.

Relaterede sider

Assistance til sælger

Værdiansættelse

Vi hjælper vores kunder med forskellige typer af værdiansættelsesydelser til en række forskellige formål

Assistance til sælger

Due Diligence

RSMs Due Diligence team analyserer og validerer de finansielle, operationelle, skattemæssige og strategiske aspekter ved et opkøb.

Assistance til sælger

M&A-strategi

Vi kan hjælpe dig med at nå dine strategiske mål gennem opkøb og fusioner (M&A).