Servicering af fonde og selvejende institutioner

Udfordringerne for fonde er kravet til opnåelse af det bedst mulige afkast af formuen til brug for uddelinger. Dette afkast opnås gennem et stærkt fokus på optimering af resultatet af den erhvervsmæssige aktivitet, samt af størst muligt afkast på værdipapirbeholdningen. Det er afgørende for fonde at kunne begå sig i stærk konkurrence omkring den erhvervsmæssige aktivitet, samt at kunne foretage optimal værdipapirpleje til brug for opfyldelsen af fundatsens formål omkring uddelinger.

Hos RSM har vi stor erfaring med servicering af selvejende institutioner, som organisatorisk enten er en fond eller en forening. Vores kunder omfatter organisationer, som beskæftiger sig med oplysning om EU, miljøorganisationer, opholdssteder, venskabsforeninger, fagforeninger, kristelige foreninger, samt musikerforbund. 

Som fond, er der løbende mange udfordringer, der skal tages stilling til, herunder:

 • Løbende overvågning af rente – og kursudvikling, samt ændringer i regnskabs – og skattemæssige forhold
 • Fradrag for energiafgifter på forbrug i den erhvervsmæssige aktivitet 
 • Brug af personalegoder til fastholdelse af medarbejdere, herunder hvilke der er skattefrie og skattepligtige for medarbejderne
 • Optimering af finansieringen i den erhvervsmæssige aktivitet, herunder egenfinansiering, kreditinstitutter, leverandører, medarbejderforpligtelser og offentlige afgifter

Vi kan tilbyde vores assistance inden for en lang række områder, herunder: 

 • Udarbejdelse og indrapportering af årsrapporten 
 • Indrapportering af opgørelse over uddelinger
 • Skattemæssig rådgivning, opgørelse af skattepligtig indkomst, samt indrapportering heraf
 • Udarbejdelse af drifts-, status- og likviditetsbudgetter
 • Rådgivning i forbindelse med investeringer og finansiering
 • Rådgivning om forbedring af interne kontroller og forretningsgange i fonden/den erhvervsmæssige aktivitet
 • Rådgivning om den løbende økonomistyring og rapportering, samt bedre anvendelse af ressourcer 
 • Bogholderimæssig assistance 

Skattemæssig rådgivning

Skatter og afgifter giver udfordringer for fonde og herunder den erhvervsmæssige aktivitet i forbindelse med opgørelse af grundlag, beregninger og indberetninger, samt valg af den mest fordelagtige løsning for fonden inden for de lovgivningsmæssige rammer. 

Har I styr på følgende, for det er vi opmærksomme på:

 • Fastlæggelse af skattemæssigt optimalt niveau for uddelinger. 
 • Ændringer i skattemæssige forhold. 
 • Fondens/den erhvervsmæssige aktivitets indberetningsforpligtelser til SKAT for medarbejdergoder.

Fælles for vores kunder er, at de modtager tilskud fra offentlige myndigheder, og dels skal aflægge en årsrapport efter årsregnskabsloven, men også projektregnskaber til tilskudsgiverne i form af for eksempel EU kommissionen og Statens Kunstfond. Afhængig af størrelse af tilskuddet kan regnskabet være underlagt forvaltningsrevision. Vi har derfor stor erfaring med udarbejdelse og revision af projektregnskaber, samt rådgivning om overholdelse af betingelserne i tilskudsreglerne. 

Vi kan tilbyde vores assistance inden for en lang række områder, herunder:

 • Udarbejdelse og indrapportering af årsrapporten. 
 • Skattemæssig rådgivning og opgørelse af skattepligtig indkomst. 
 • Udarbejdelse af drifts-, status- og likviditetsbudgetter. 
 • Rådgivning i forbindelse med investering og finansiering. 
 • Rådgivning i forbedring af interne kontroller og forretningsgang i virksomheden. 
 • Rådgivning om den løbende økonomistyring og -rapportering, samt bedre anvendelse af ressourcer.
 • Bogholderimæssig assistance. 
 • Overholdelse af tilskudsbetingelser. 
 • Fritagelse for pligt til indsendelse af selvangivelser. 
 • Krav til projektregnskab. 
 • Optimering og/eller outsourcing af økonomifunktion. 
 • Valg af økonomisystem.

Vi prioriterer nærheden til vores kunder og er overbeviste om, at et godt samarbejde og en positiv dialog er et vigtigt element i forhold, til at kunne levere præcis de løsninger der matcher jeres organisations behov. Det kræver ikke blot at vi er gode til regnskaber – men også at vi kan lytte, og at vi har et indgående kendskab til jeres organisation, udfordringer, ønsker og omgivelserne.

Rådgivning og nærvær 

Hos RSM vægter vi de menneskelige relationer højt – den nære kontakt og tillidsskabende kommunikation er vigtigt for os.

Vi prioriterer det gode samarbejde med vores kunder og er overbeviste om, at et godt samarbejde og en positiv dialog er et vigtigt element i forhold til at kunne levere præcis de løsninger, der matcher fondes særlige behov. Det kræver ikke blot at vi er gode til regnskaber, men også at vi kan lytte og at vi har et indgående kendskab til fonde herunder udfordringer, ønsker mv.

Kontakt

Skriv til os via kontaktformularen. 

Vi ser frem til at hjælpe dig.