RSM har 50 års erfaring med skoler og uddannelsesinstitutioner

RSM har arbejdet med frie skoler, efterskoler og højskoler igennem mere end 50 år.

Som kunde hos os vil I få tilknyttet en revisor, der vil være jeres primære kontaktperson. Denne kontaktperson indgår i et dedikeret skoleteam, som har deres primære arbejdsopgaver inden for skoleområdet. Det sikrer kvalitet, kontinuitet og engagement.

Vi prioriterer nærheden til vores kunder og er overbeviste om, at et godt samarbejde og en positiv dialog er et vigtigt element i forhold til at kunne levere præcis de løsninger, der matcher skolens individuelle behov.

Det kræver ikke blot, at vi er gode til regnskaber, men også, at vi kan lytte og at vi har et indgående kendskab til skolen, dens historie, udfordringer, ønsker og omgivelser. Det opnår vi bedst – ude hos jer.

Vi kan tilbyde vores assistance og rådgivning inden for en lang række områder, herunder:

 • Rådgivning og etablering af friskoler, efterskoler og højskoler.
 • Bogholderimæssig assistance og vejledning i forbindelse med etablering af skolens eget bogholderi.
 • Vejledning vedrørende den løbende økonomistyring og bedre anvendelse af skolens ressourcer.
 • Udarbejdelse og indrapportering af årsrapporten.
 • Udarbejdelse af drifts- og likviditetsbudgetter.
 • Erklæring på lovpligtige indberetninger samt assistance i forbindelse med hjemsøgning af tilskud.
 • Rådgivning i forbindelse med investering.
 • Rådgivning i forbindelse med optagelse og omlægning af lån.
 • Deltagelse i bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.
 • Rådgivning ved sammenlægning og ophør af friskoler, fribørnehaver, efterskoler og højskoler.

Rådgivning af erhvervsskoler og gymnasier er en af vores styrker. Hos RSM har vi revisorer, der er specialister i rådgivning indenfor uddannelsesområdet, samt særlige kompetencer indenfor forvaltningsrevision og IT-revision, hvilket er med til at sikre, at du får en revisor, der vil fungere som sparringspartner, der rådgiver med særlig fokus på din branche.

RSM Denmark har en stor kundeportefølje inden for erhvervsskoler og gymnasier. Vi har derfor stor viden og erfaring inden for branchen, hvilket betyder at vi ved, hvad det kræver at drive en sund og kompetent uddannelsesinstitution. Vores store kendskab til branchen sikrer dig en lokal specialist, der kan rådgive omkring økonomien, samt sikre at der er styr på alle de krav, der stilles fra myndighederne.

Erhvervsskoler og gymnasier er en branche, hvor der er mange love og regler, som er vigtige at overholde. Det er derfor en branche, hvor der løbende kommer udfordringer, der skal tages stilling til. Her kan det økonomiske aspekt fylde meget i hverdagen, og det er derfor vigtigt, at du finder en rådgiver, der kan sikre dig kompetent og faglig sparring.Revisor med stor erfaring med rådgivning og assistance til erhvervsskole og gymnasiebranchen

Vores revisorer er særligt opmærksomme på følgende service og ydelser, der er relevante for erhvervsskole- og gymnasiebranchen, herunder:

 • Etablering af nye skoler
 • Budgetlægning
 • Optimere organisationen
 • Strategiudvikling
 • Sparring om finansiering ved større investeringer
 • Revision og regnskab
 • Moms og afgifter
 • Økonomisystem

Hos RSM har vi stor erfaring med servicering af selvejende institutioner, som organisatorisk enten er en fond eller en forening. Vores kunder omfatter organisationer, som beskæftiger sig med oplysning om EU, miljøorganisationer, opholdssteder, venskabsforeninger, fagforeninger, kristelige foreninger, samt musikerforbund. 

Fælles for vores kunder er, at de modtager tilskud fra offentlige myndigheder, og dels skal aflægge en årsrapport efter årsregnskabsloven, men også projektregnskaber til tilskudsgiverne i form af for eksempel EU kommissionen og Statens Kunstfond. Afhængig af størrelse af tilskuddet kan regnskabet være underlagt forvaltningsrevision. Vi har derfor stor erfaring med udarbejdelse og revision af projektregnskaber, samt rådgivning om overholdelse af betingelserne i tilskudsreglerne. 

Vi kan tilbyde vores assistance inden for en lang række områder, herunder:

 • Udarbejdelse og indrapportering af årsrapporten. 
 • Skattemæssig rådgivning og opgørelse af skattepligtig indkomst. Udarbejdelse af drifts-, status- og likviditetsbudgetter. 
 • Rådgivning i forbindelse med investering og finansiering. 
 • Rådgivning i forbedring af interne kontroller og forretningsgang i virksomheden. 
 • Rådgivning om den løbende økonomistyring og -rapportering, samt bedre anvendelse af ressourcer.
 • Bogholderimæssig assistance. 
 • Overholdelse af tilskudsbetingelser. 
 • Fritagelse for pligt til indsendelse af selvangivelser. 
 • Krav til projektregnskab. 
 • Optimering og/eller outsourcing af økonomifunktion. 
 • Valg af økonomisystem.

Kontakt

Skoler og uddannelsesinstitutioner

Skriv til os via kontaktformularen. 

Vi ser frem til at hjælpe dig.