God erfaring med rådgivning til både små og store værker 

Regnskabsaflæggelse efter årsregnskabsloven og henholdsvis varmeforsynings- og vandsektorloven er vigtige ledelsesområder i forsyningsvirksomheder. Dette gælder i høj grad også økonomistyringen og ikke mindst budgetlægningen.

RSM Denmark har, i kraft af mange års erfaring på dette specielle område, ydet assistance med såvel revision som bistand til regnskabernes aflæggelse, samt lovkrævede erklæringsopgaver om priseftervisning. Vi har stor erfaring inden for assistance med budgetsystemer og budgettering hos forsyningsvirksomheder

Vi betjener i dag en række store og små værker på området. Vi lægger stor vægt på den nære personlige kontakt og altid at være helt opdaterede med den nyeste viden.  

I forbindelse med revision af varmeværkets årsregnskaber, kan vi tilbyde vores assistance inden for en lang række områder, herunder:

 • Udarbejdelse af årsregnskab.
 • Rådgivning om og udarbejdelse af skattepligtig indkomst, samt udfyldelse og indsendelse af selvangivelse til SKAT.
 • Udarbejdelse af budget til Energitilsynet.
 • Udarbejdelse og revision af priseftervisning til Energitilsynet.
 • Indsendelse af diverse materiale til Energitilsynet.
 • Rådgivning i forbindelse med investering og finansiering, herunder kontakt til KommuneKredit eller andet finansieringsinstitut.
 • Rådgivning om forbedring af interne kontroller og administrative forretningsgange hos værket.
 • Rådgivning om den løbende økonomistyring og –rapportering, herunder omkring valg inden for de særlige regler i Varmeforsyningsloven inkl. tilhørende bekendtgørelser og vejledninger, bl.a. omkring afskrivninger og henlæggelser.
 • Beregninger i forbindelse med en andelshavers/aktionærs udtræden.
 • Bogholderimæssig assistance, herunder også opgørelse af moms og godtgørelsesberettigede energiafgifter.
 • Deltagelse på bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.Priseftervisning og selvevaluering.
 • Fri- og bunden egenkapital.
 • Byggestyring og udbudsregler

Vi betjener i dag en række store og små vandforsyningsvirksomheder. Vi lægger stor vægt på den nære personlige kontakt med vandforsyningsvirksomheden, samt på altid at have opdateret viden på dette specielle område.

Det er vigtigt at have styr på følgende:

 • Drifts-/budgetmæssige forhold, fx langtidsbudgetter
 • Værdiansættelsesmodeller
 • Byggestyring og udbudsregler
 • Låneoptagelse.

I forbindelse med revision af vandforsyningens årsregnskaber, kan vi tilbyde vores assistance inden for en lang række områder, herunder: 

 • Udarbejdelse af årsregnskab.
 • Såfremt værket er skattepligtigt, rådgivning om og udarbejdelse af skattepligtig indkomst, samt udfyldelse og indsendelse af selvangivelse til SKAT.
 • Dialog med Konkurrencestyrelsen.
 • Udarbejdelse og revision af erklæringer til Konkurrencestyrelsen.
 • Rådgivning i forbindelse med investering og finansiering.
 • Rådgivning om forbedring af interne kontroller og administrative forretningsgange.
 • Rådgivning om den løbende økonomistyring og –rapportering, herunder omkring valg inden for de særlige regler i Vandsektorloven.
 • Bogholderimæssig assistance, herunder også opgørelse af moms og godtgørelsesberettigede energiafgifter.
 • Deltagelse på bestyrelsesmøder og generalforsamlinger

Kontakt

Forsyning

Skriv til os via kontaktformularen. 

Vi ser frem til at hjælpe dig.