Noodmaatregel bijzonder uitstel van betaling belasting

Ondernemers die door de coronacrisis betalingproblemen hebben, kunnen bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor verschillende belastingen. De vordering blijft echter wel bestaan, alleen de aflossing van opgebouwde belastingschulden wordt hiermee uitgesteld.  Deze regeling is al verschillende malen verlengd. Het kabinet bekijkt de komende tijd of verdere versoepling van het uitstelbeleid noodzakelijk is.

Op deze pagina vind u alle nieuwsbrieven over het bijzonder uitstel van betaling van belastingschulden. Neem bij vragen contact op met uw vaste RSM-adviseur of stuur een e-mail naar het coronavirus-crisisteam van RSM.

Bijzonder uitstel van betaling van belastingen (Corona maatregel) beëindigd per 1 april 2022

6 april 2022
Met ingang van 1 april 2022 kunnen belastingplichtigen geen verzoek meer doen om bijzonder uitstel van betaling van belastingen en moeten nieuw opkomende belastingschulden binnen de termijn worden voldaan.  De opgebouwde belastingschuld onder het bijzondere uitstel van betaling moet vanaf 1 oktober 2022 weer worden terugbetaald.  In deze newsflas

Kabinet kondigt steunpakket eerste kwartaal 2022 aan

29 december 2021
Tijdens een persconferentie van 14 december 2021 werd door het kabinet aangekondigd dat de economische steunmaatregelen in verband met de coronacrisis zullen worden verlengd. In een Kamerbrief van eveneens 14 december 2021 worden deze steunmaatregelen nader toegelicht. In deze nieuwsbrief informeren wij u over een aantal van deze steunmaatregelen die zullen gelden in het eerste kwartaal van 2022.

Toch weer economische corona-steunmaatregelen in het vierde kwartaal 2021

1 december 2021
Op vrijdag 26 november 2021 kondigde het demissionair kabinet nieuwe corona-maatregelen aan voor een periode van ten minste drie weken. Om getroffen ondernemingen tegemoet te komen, breidt het kabinet het economische steunpakket fors uit.

Bijzonder uitstel van betaling wordt 'verlengd' tot 31 januari 2022

8 oktober 2021
Het bijzonder uitstel van belastingbetaling wordt verlengd voor ondernemers die na 1 oktober 2021 nog steeds niet aan hun belastingverplichtingen kunnen voldoen, veroorzaakt door de coronacrisis.

Kabinet stopt per 1 oktober a.s. met de meeste financiële corona-steunmaatregelen

3 september 2021
Na anderhalf jaar intensieve economische steun voor bedrijven, ondernemers en werkenden stopt het demissionair kabinet op 1 oktober a.s. met de meeste corona-steunmaatregelen. Dat schrijft het kabinet in de Kamerbrief van 30 augustus jl.

Bijzonder uitstel van betaling van belasting: mogelijk nadere actie vereist voor 1 juli 2021

14 juni 2021
In onze nieuwsbrief van 31 mei 2021 maakten we melding van het voornemen van het kabinet om de regeling met betrekking tot bijzonder uitstel uit te breiden met een langere terugbetaaltermijn (60 maanden) en een latere aanva

Voornemen kabinet: doortrekken steunpakket naar derde kwartaal van 2021!

31 mei 2021
Ondernemers hebben te leiden te gehad door de uitbraak van het coronavirus. Het kabinet is daarom van plan het steunpakket door te trekken naar het derde kwartaal van 2021. In deze nieuwsbrief de aanvullingen voor de NOW, TVL, bijzonder uitstel van betaling en andere fiscale maatregelen.

Aanvullingen steun- en herstelpakket maart 2021

16 maart 2021
Het kabinet heeft op 12 maart een aantal aanvullingen bekend gemaakt op het bestaande economisch steun- en herstelpakket. De aanvullingen hebben betrekking op NOW, TVL, TONK en uitstel van betaling belastingschulden.

Uitbreiding economisch steun- en herstelpakket in verband met de coronacrisis

25 januari 2021
Op 21 januari jongstleden is namens de regering in een brief aan de Tweede Kamer de uitbreiding van het economisch steun- en herstelpakket in het kader van de coronacrisis beschreven.

Verlenging bijzonder uitstel van belastingbetaling

17 december 2020
Update 14 december 2020 - Eerder hebben wij  u bericht over de verlenging van het bijzonder uitstel van belastingbetaling in verband met de coronacrisis. Dit bericht kunt u hier nalezen.

Noodpakket 3.0 in verband met de coronacrisis

1 september 2020
Op 28 augustus jongstleden is namens de regering in een brief aan de Tweede Kamer het zogenoemde noodpakket 3.0 in verband met de coronacrisis nader beschreven. De maatregelen uit dit derde noodpakket strekken ertoe om bedrijven en werknemers te blijven ondersteunen bij de economische gevolgen van de maatregelen die zijn getroffen tegen het coronavirus.

Verlenging bijzonder uitstel van betaling vanwege coronacrisis

19 juni 2020
Vanaf 17 maart 2020 kunnen ondernemers om bijzonder uitstel van betaling van belastingen verzoeken. Dit uitstel wordt doorgaans voor drie maanden verleend.  Na deze termijn zal de belastingdienst de openstaande belastingschulden normaliter gaan invorderen.  De termijn van uitstel zal of is in sommige gevallen reeds verlopen.

Contact

 

kunnen we u helpen? 

 

Het coronavirus-crisisteam van RSM is u uiteraard graag van dienst in deze uitzonderlijke periode.  

Stuur uw vragen naar ons crisisteam via [email protected]en wij zullen zo snel mogelijk reageren. Tevens kunt u telefonisch contact opnemen met ons:

+31(0)72 541 11 11 

Uitgelicht

20210415_coronanieuws_uitstel_belastinbetaling_-_stroomdiagram.png

20210429_linkbutton_whoa-brochure.png

20210519_coronanieuws_uitstel_belastinbetaling_-_melding_betalingsonmacht.png