Eiendomsskatt, ikke maskinskatt

eiendomsskatt_ikke_maskinskatt_fa_web_.jpg

Eiendomsskatt utskrives på alt fra verktøy til større produksjonslinjer plassert i bygg som ellers fint kan fungere for andre formål. Dette er feil, skriver advokat Morten H. Christophersen.

 

Innlegget er skrevet av Morten H. Christophersen, Partner i RSM Advokatfirma, for Finansavisen 5.12.2017 


I november ble det enighet om statsbudsjettet for 2018 – blant annet om å fjerne eiendomsskatt på maskiner. Applaus til Høyre, FrP, Venstre og KrF som tør å fjerne denne skatten, som svekker norske industribedrifters
konkurranseevne. Med massiv motstand fra kommunene har dette neppe vært en enkel avgjørelse.

Kommunene loves nå kompenserende tiltak for at de ikke skal tape på at eiendomsskattereglene endres. Takstmenn, advokater og andre rådgivere vil kanskje felle en tåre over at kompliserte regler vi har skodd oss godt på nå blir enklere, men dette er regler som har skapt usikkerhet og vært kostbare for samfunnet. Industribedriftene har størst grunn til å feire, men de fleste kan være glade for at det ikke skal kastes bort f lere skattekroner på et uklart og komplisert regelverk.

Mye ressurser er blitt brukt i dragkampen om hvilke maskiner man kan utskrive eiendomsskatt på. Når mange, herunder media, bruker begrepet «maskinskatt», viser det en grunnleggende misforståelse rundt reglene om eiendomsskatt på maskiner. For dette er ikke en «maskinskatt» – det er eiendomsskatt på anlegg der hele eller deler av anlegget fremstår som en maskin. Gode eksempler på dette er gasskraftverket på Kårstø eller aluminiumsverket på Karmøy.

Imidlertid virker det som om mange kommuner, takstmenn og advokater ikke forstår eller ikke vil forstå forskjellen på eiendomsskatt og «maskinskatt». Dermed utskrives det eiendomsskatt på alt fra verktøy til større produksjonslinjer plassert i bygg som ellers fint kan fungere for andre formål. Dette er feil!

Det er en grunn til at det ikke heter «maskinskatt» – den skal utskrives på eiendom og ikke på maskiner som befinner seg på eiendommen. Dette er eksempelvis slått fast av domstolene for produksjonsanlegg for vinduer, glass og tekstil, samt for trykkeri. Felles for disse produksjonsanleggene er at de har befunnet seg i anleggene, og ikke utgjort selve anlegget eller en del av det. Da skal de heller ikke eiendomsbeskattes.Fra og med 2019 får vi en nedtrapping av eiendomsskatt på maskiner – både de det rettmessig og de det feilaktig er utskrevet eiendomsskatt på. Dermed forsvinner disse problemene gradvis, inntil eiendomsskatten er endelig faset ut i 2023. Frem til da vil kommunene fortsatt få inn mange millioner på feilaktig utskrevet eiendomsskatt.

 

Kontakt

Morten Hereng Christophersen
Partner | Managing Partner

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss