De siste hundre årene har tjenesteytende næringer tatt over en større og større andel av norske arbeidsplasser. Fra 41 % i 1950 til nærmere 80 % i 2020 beveger vi oss mot et samfunn hvor næringer innen tjenester som varehandel og offentlige virksomheter tar over for både vareproduksjon og primærnæringer som jordbruk.

Med intern vekst, oppstart av nye tertiærnæringer eller utenforstående faktorer som gjør innvirkning på næringen, kan det oppstå nye utfordringer og et behov for profesjonell kompetanse. Vi står klar til å bistå med vår erfaring innen både offentlig og privat tjenesteyting med tjenester som dekker revisjon, rådgivning, skatt, omorganisering, risikostyring med mer. Ta kontakt med oss for å lære mer om vår kompetanse og hvordan vi kan være behjelpelige.

Ønsker du at vi kontakter deg?