Fiskeri & havbruk

Sjømatnæringen i Norge er en svært viktig næring og er den tredje største eksportnæringen i Norge. 44 000 arbeidsplasser er fordelt på fiskeri, havbruk, foredling, eksport og ulike hjelpefunksjoner. Fiskeri har de siste 10 årene holdt seg på et stabilt fangstnivå mens oppdrett har hatt en betydelig vekst og utvikling. Forskning, forebygging av sykdom, teknologi og fokus på dyrevelferd vil være viktig for å opprettholde en bærekraftig utvikling.

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss