Skatt

Skattereglene, både nasjonalt og internasjonalt, er i konstant endring og endringene er større og skjer raskere enn noen gang. Regelverket blir stadig mer komplisert, og dette stiller krav til å være oppdatert og tilpasse seg. Med lokal spisskompetanse og et bredt internasjonalt nettverk, bistår RSM med alle problemstillinger innen skatt og avgift, samt selskapsrett og strukturering.

Statsbudsjettet 2023

Statsbudsjettet 2023

...
6. oktober 2022
Regler for privat konsum i selskap har fått utsatt ikrafttredelse

Regler for privat konsum i selskap har fått utsatt ikrafttredelse

Ikrafttredelse av de foreslåtte reglene for privat konsum i selskap foreslås utsatt fra 1...
6. oktober 2022
Økt sats i grunnrenteskatten for vannkraft

Økt sats i grunnrenteskatten for vannkraft

Finansdepartementet foreslår å øke den effektive grunnrenteskattesatsen på vannkraft fra 37 ...
6. oktober 2022
Redusert friinntektsskattesats for petroleumskatt

Redusert friinntektsskattesats for petroleumskatt

Finansdepartementet foreslår å redusere friinntektsskattesatsen i de midlertidige...
6. oktober 2022
Sentrale satser, grenser og fradrag - økt utbytteskatt

Sentrale satser, grenser og fradrag - økt utbytteskatt

Justeringer i satser og grenser for lønn mv., inklusiv økt utbytteskatt fra 6. oktober 2022...
6. oktober 2022
Høyprisbidrag på vind- og vannkraft

Høyprisbidrag på vind- og vannkraft

Regjeringen foreslår å innføre et høyprisbidrag der satsen settes til 23 prosent av kraftpris...
6. oktober 2022
Grunnrenteskatt på landbasert vindkraft

Grunnrenteskatt på landbasert vindkraft

Regjeringen foreslår å innføre grunnrenteskatt på landbasert vindkraft med virkning fra 2023...
6. oktober 2022
Økning av formuesskatten

Økning av formuesskatten

Regjeringen foreslår å øke formuesskatten med 2,4 milliarder. Endringene i formuesskatten vil...
6. oktober 2022

Pages

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss

 

synne_web_.png

Synne Bjotveit
Partner | advokat
M: +47 40 90 91 20
E: sbj@rsmnorge.no