Skatt

Skattereglene, både nasjonalt og internasjonalt, er i konstant endring og endringene er større og skjer raskere enn noen gang. Regelverket blir stadig mer komplisert, og dette stiller krav til å være oppdatert og tilpasse seg. Med lokal spisskompetanse og et bredt internasjonalt nettverk, bistår RSM med alle problemstillinger innen skatt og avgift, samt selskapsrett og strukturering.

Hilde A.S. Gamkinn

RSM med nytt medlem i skattelovutvalget

Advokatforeningen har oppnevnt Hilde A. S. Gamkinn som nytt medlem av lovutvalget for skatterett...
17. desember 2021
Hva bør du gjøre før årsskiftet?

Hva bør du gjøre før årsskiftet?

...
24. november 2021
Hurdalsplattformen

Hurdalsplattformen

...
13. oktober 2021
Statsbudsjettet 2022

Statsbudsjettet 2022

...
12. oktober 2021
Foreslåtte endringer i skattereglene om grenseoverskridende fusjon, fisjon og aksjebytte

Foreslåtte endringer i skattereglene om grenseoverskridende fusjon, fisjon og aksjebytte

Finansdepartementet har sendt på høring forslag til endring i skattereglene om...
30. september 2021
Foreslåtte endringer i rederiskatteordningen

Foreslåtte endringer i rederiskatteordningen

Finansdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i rederiskatteordningen...
30. september 2021
Covid-19 | Skatte- og avgiftstiltak

Covid-19 | Skatte- og avgiftstiltak

Oppdatert 9. november 2021 Myndighetene har siden mars 2020 kommet med en rekke skatte- og...
30. september 2021
Forslag om omlegging av petroleumsskatten fra 2022

Forslag om omlegging av petroleumsskatten fra 2022

På en pressekonferanse den 31. august, la regjeringen frem forslag om store endringer i...
20. september 2021

Tilbakeføring av underskudd – skatt og regnskap

Selskaper som går med underskudd i 2020 kan tilbakeføre underskuddet mot beskattet overskudd i...
26. mars 2021

Skatt på gevinst ved salg av boligeiendom til eiendomsutvikler

I 2017 ble en boligeiendom på Fornebu på ca. 2,5 mål solgt til et profesjonelt...
9. februar 2021

Skattefritt boligsalg eller skattepliktig tomtesalg?

- Ved salg av egen bolig til eiendomsutviklere, er det uheldig at man ikke skattemessig skiller ut...
3. februar 2021

Brexit – Hva skjer 1. januar 2021?

...
24. november 2020
Statsbudsjettet 2021

Statsbudsjettet 2021

...
7. oktober 2020
Driftsfase – Ombygging og rehabilitering, fradrag for vedlikehold

Driftsfase – Ombygging og rehabilitering, fradrag for vedlikehold

I denne artikkelen redegjør vi for skattemessig vedlikehold, mva-fradrag og regnskapsmessig...
24. september 2020

Generasjonsskifte - risiko for gjeninnføring av arveavgift?

Mange vurderer å gjennomføre generasjonsskifte i frykt for gjeninnføring av arveavgiften etter...
24. juni 2020

Skal ditt selskap levere skjema om begrensning av rentefradrag?

Rentebegrensningsreglene består av to regelsett; selskap i konsern (konsernregelen) og selskap...
4. juni 2020

Forslag om skattelettelser

Regjeringen har lagt frem forslag om ytterligere skattelettelser som følge av Covid-19, og...
4. juni 2020
Driftsfase – Justeringsreglene

Driftsfase – Justeringsreglene

Innhold (klikk på underkapitlene for snarveier):...
28. mai 2020
Revidert nasjonalbudsjett 2020

Revidert nasjonalbudsjett 2020

Regjeringen har i dag lagt frem forslag til revidert nasjonalbudsjett. Enkelte endringer skyldes...
12. mai 2020

Rentebegrensningsreglene – omfattende rapporteringsplikt fra 2019

Publisert på Estatenyheter.no 23.04.2020...
27. april 2020
Rentebegrensningsreglene

Rentebegrensningsreglene

...
7. april 2020
"I coronaens tid" - Finansavisen 28. mars 2020

"I coronaens tid" - Finansavisen 28. mars 2020

Regjeringen og Stortinget har initiert og iverksatt en rekke strakstiltak som skal avhjelpe...
30. mars 2020

"Mulig med utsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt"

Publisert på Estatenyheter.no 23.03.2020 ...
26. mars 2020
Økonomistyring i krisetider

Økonomistyring i krisetider

...
18. mars 2020

Regjeringens krisepakke - Skatte- og avgiftstiltak

Obs! Oppdatert 13. mars 2020 - følg lenke nederst i artikkelen for siste oppdatering av...
13. mars 2020
Tabell over skattesatser, fradrag og beløpsgrenser for 2019 og 2020

Tabell over skattesatser, fradrag og beløpsgrenser for 2019 og 2020

  Vi har laget en oversikt over skattesatser, fradrag og beløpsgrenser for 2019 og 2020. Denne...
10. mars 2020
Eiendomsskatt i Oslo – boliger

Eiendomsskatt i Oslo – boliger

Viktig å gjennomgå eiendomsskattetaksten Eiendomsskattesedlene for 2020 sendes ut i disse dager...
5. mars 2020
SkatteFUNN – avklaring vedr. kriserammede selskaper

SkatteFUNN – avklaring vedr. kriserammede selskaper

Finansdepartementet kom nylig med en avklaring som slår fast at vurderingen av om et selskap er...
6. desember 2019
RSM-artikkel om skatt, merverdiavgift og regnskap ved oppføring av eiendom

Eiendomsutvikling – Oppføring av fast eiendom

Innhold:...
26. november 2019
Skatteetatens årskonferanse

Skatteetatens årskonferanse

...
22. november 2019
Lovfesting av en generell omgåelsesregel – «gjennomskjæring»

Lovfesting av en generell omgåelsesregel – «gjennomskjæring»

Våren 2019 fremmet Finansdepartementet et lovforslag om lovfesting av en generell...
22. november 2019
RSM Nyhetsbrev | statsbudsjettet 2020

Statsbudsjettet 2020

...
7. oktober 2019
Kjøp av eiendom - skatt, avgift og regnskap

Kjøp av eiendom

I denne artikkelen redegjør vi for skattemessig, merverdiavgiftsmessig og regnskapsmessig...
1. oktober 2019
Kari Elisabeth Christiansen

Kari Elisabeth Christiansen ny advokat i RSM

Vi styrker et allerede sterkt fagmiljø i vårt advokatfirma, og er stolte av å ønske Kari...
25. september 2019
Rentebegrensning

Rentebegrensning

...
8. mai 2019
Lovfesting av omgåelsesregelen – «gjennomskjæring»

Lovfesting av omgåelsesregelen – «gjennomskjæring»

Essensen i forslaget – enkelte innstramminger Tre år etter at Frederik Zimmer avga sin...
8. mai 2019
SkatteFUNN når selskapet har tapt halvparten av egenkapitalen

SkatteFUNN når selskapet har tapt halvparten av egenkapitalen

I siste utgave av Skatte-ABC skriver Skattedirektoratet at selskaper som har tapt mer enn...
28. mars 2019
RMS forteller et skatteeventyr i Estate 7.2.19

Et skatteeventyr

...
7. februar 2019
Kildeskatt på utbytte - nye dokumentasjonskrav

Kildeskatt på utbytte - nye dokumentasjonskrav

Fra 1. januar 2019 gjelder nye krav om hvilken dokumentasjon utenlandske aksjonærer må fremlegge...
23. januar 2019
Uttalelse angående nye regler om rabatter i arbeidsforhold fra skattedirektoratet

Uttalelse angående nye regler om rabatter i arbeidsforhold fra skattedirektoratet

Skatteetaten har avgitt en uttalelse som klargjør hvordan man skal forstå de nye reglene om...
10. desember 2018
Lagmannsrettsdom om eiendomsskatt i Oslo kommune

Lagmannsrettsdom om eiendomsskatt i Oslo kommune

Opprinnelig publisert 2. november 2018. Oppdatert 6. desember 2018. ...
6. desember 2018
Morten Hereng Christophersen kommenterer i Finansavisen

"Overrasket over kuttet i selskapsskatten." Finansavisen 9.10.18

Flere av Norges skattetungvektere er overrasket over kuttet i selskapsskatten, som de mener går...
9. oktober 2018
Statsbudsjettet 2019

Statsbudsjettet 2019

...
8. oktober 2018
Rapportér formue i kryptovaluta nå!

Rapportér formue i kryptovaluta nå!

...
13. september 2018
SkatteFUNN

Husk å sende søknad om SkatteFUNN innen 1. september!

Forskningsrådet garanterer at søknader om SkatteFUNN som sendes inn før 1. september...
20. august 2018
Marianne Brockmann Bugge skriver i Finansavisen

Misforståelser om norske momsregler

Skrevet av Marianne BrockMann Bugge i Finansavisen 11.8.2018...
14. august 2018
Revisjon og Regnskap 5 2018

MVA-fradrag for transaksjonskostnader

Kommentar – MVA-håndboken og Skatt øst sin artikkel i Revisjon og Regnskap 3-2018...
2. juli 2018
Klagestorm på eiendomsskatten i Oslo, Finansavisen 24.5.18

Klagestorm på eiendomsskatten i Oslo

Oslo kommune har mottatt tusenvis av klager på eiendomsskatten og så langt har...
29. mai 2018
Cryptocurrency Papers

Finansavisen 9.5.18 «Cryptocurrency Papers» – opplysningsplikt og skatt

Å unnlate å opplyse om kryptogevinst kan gi alvorlig baksmell senere, advarer advokat Morten H...
11. mai 2018
MVA-fradrag for kostnader ved kjøp eller salg av selskap – nytt om rekkevidden!

MVA-fradrag for kostnader ved kjøp eller salg av selskap – nytt om rekkevidden!

  2018-utgaven av MVA-håndboken har nå blitt lagt ut på skatteetatens nettsider. Der har...
27. april 2018
Høyesterettsdom

Høyesterett nektet skattefradrag for lokal sponsing

I en nylig avsagt dom nekter Høyesterett fradrag for tilskudd til lag og foreninger i...
5. april 2018
RSM Informerer 5/2018 | Tap på fordringer

Tap på fordringer – skatt og merverdiavgift

Når kan man kreve fradrag for tap på fordringer i forhold til skatt og merverdiavgift (mva)?...
15. mars 2018
Finansavisen Skatt, 10.3.18

«Pose og sekk»-prinsipp er etablert

Gjesteskribent Marianne Brockmann Bugge. Artikkelen ble publisert i Finansavisen Skatt, 10. mars...
12. mars 2018
Eiendomsskatt

Eiendomsskatt

Innhold:  1. Erfaringer i Oslo fra 2017 2. Retaksering  3. Omtaksering  4. Klage over...
15. februar 2018
BEPS

Internasjonal skatt og BEPS

OECD har gjennom BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) foreslått en rekke tiltak i...
7. februar 2018
Kryptovaluta og skatt

Kryptovaluta og skatt

Artikkel oppdatert 5.6.2018 Innhold: Innledning...
30. januar 2018

Beskatning av velferdstiltak

...
19. desember 2017
Eiendomsskatt, ikke maskinskatt

Eiendomsskatt, ikke maskinskatt

Eiendomsskatt utskrives på alt fra verktøy til større produksjonslinjer plassert i bygg som...
6. desember 2017
Overgangsregler for rederiskatteordningen

ESA gir signaler om at det kan gis overgangsregler for rederiskatteordningen frem til 31. oktober 2018

Artikkel fra RSM Bransjenytt | shipping 3 2017...
17. november 2017
Kildeskatt på utbytte – nye dokumentasjonskrav fra 2018

Kildeskatt på utbytte – nye dokumentasjonskrav fra 2018

Fra og med 1. januar 2018 gjelder nye regler om dokumentasjon når det trekkes lavere kildeskatt...
31. oktober 2017
Marianne Brockmann Bugge i Finansavisen

Momsfradrag fortsatt under press

Flere ferske rettsavgjørelser indikerer at retten til fradrag for moms på transaksjoner ved kjøp...
30. oktober 2017
Les mer om forslagene til endringer i skatteregelverket

Statsbudsjettet 2018

Regjeringen har i dag lagt frem sitt forslag til Statsbudsjett for 2018. Regjeringen fortsetter ...
12. oktober 2017

Ny tingrettsdom nekter fradrag for mva. på transaksjonskostnader ved salg av selskap

Ikke før nyheten om Høysteretts dom i saken som gjaldt Skårer Syd, hvor selskapet ble nektet...
5. oktober 2017
Fradrag for mva avskåret ved kjøp av aksjer i eiendomsselskap

Fradrag for mva. avskåret ved kjøp av aksjer i eiendomsselskap

Høyesterett slår fast at fradrag for mva på transaksjonskostnader, ved oppkjøp av et...
4. oktober 2017
Strukturering

På tide å rydde opp i selskapsstrukturen?

Fra RSM Informerer 4 2017 | strukturering   Innhold:    1. Innledning 2. Ansvarsbegrensning og...
21. september 2017

Forskningsrådet: Nei til SkatteFUNN ved FoU for salg

RSM omtalte nylig Skattedirektoratets bindende forhåndsuttalelse (BFU 6/17) vedrørende fradrag...
25. august 2017

Ikrafttredelse av ordninger foreslått i revidert nasjonalbudsjett

Utdrag fra Nyhetsbrev 11 | 2017...
23. august 2017

Gaveoverføringer sett i sammenheng – realisasjonsbeskatning

Utdrag fra Nyhetsbrev 11 | 2017...
23. august 2017

Skatteplikt ved utleie av fire hybler

Utdrag fra RSM Nyhetsbrev 11 | 2017 I en bindende forhåndsuttalelse avgitt i slutten av juni (BFU...
23. august 2017

Husk frist for søknad om SkatteFUNN 1. september

Utdrag fra RSM Nyhetsbrev 11 | 2017  For selskaper som søker om Skattefunn innen 1. september...
23. august 2017

Videreføring av dagens rederiskatteordning ut 2017

Artikkel fra RSM Bransjenytt | shipping 2 2017...
29. juni 2017
SkatteFUNN

SkatteFUNN – støtte til utvikling av nye produkter og tjenester

RSM Informerer 3/2017 | SkatteFUNN:...
6. juni 2017
Skattemeldingsplikt for utenlandske selskaper

Skattemeldingsplikt for utenlandske selskaper

Artikkel fra RSM Bransjenytt | shipping 1 2017...
29. mai 2017
Hjemmehørendebegrepet for selskaper – foreslåtte endringer i høringsnotat

Hjemmehørendebegrepet for selskaper – foreslåtte endringer i høringsnotat

Fra RSM Bransjenytt | shipping 1/2017   Den 16. mars 2017 la Finansdepartementet frem et...
29. mai 2017
Rentebegrensningsreglene

Rentebegrensningsreglene – foreslåtte endringer i høringsnotat

Fra RSM Bransjenytt | shipping 1/2017   Finansdepartementet har sendt ut på høring et forslag om...
29. mai 2017
Videreføring av rederiskatteordningen med noen mindre endringer

Videreføring av rederiskatteordningen med noen mindre endringer

Fra RSM Bransjenytt | shipping 1 2017...
29. mai 2017
Revidert nasjonalbudsjett 2017 | Gunstigere skattlegging av sparing til pensjon

Revidert nasjonalbudsjett 2017 | Gunstigere skattlegging av sparing til pensjon

Fra RSM Nyhetsbrev 7/2017  Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett for 2017 både...
11. mai 2017
Revidert nasjonalbudsjett 2017 | Skattelette for pensjonister

Revidert nasjonalbudsjett 2017 | Skattelette for pensjonister

Fra RSM Nyhetsbrev 7/2017...
11. mai 2017
Adgang til å søke om utsatt frist for innlevering av skattemelding for næringsdrivende, selskaper, mv.

Adgang til å søke om utsatt frist for innlevering av skattemelding for næringsdrivende, selskaper, mv.

Fra RSM Nyhetsbrev 7/2017 Fristen for innlevering av skattemelding er i utgangspunktet 31. mai for...
11. mai 2017
Omdannelse ANS/DA/KS til AS

Omdannelse ANS/DA/KS til aksjeselskap

Fra RSM Nyhetsbrev 7/2017 Har du fortsatt ikke omdannet deltakerlignet selskap til aksjeselskap...
11. mai 2017
Krav til dokumentasjon for trekk av kildeskatt med redusert sats

Krav til dokumentasjon for trekk av kildeskatt med redusert sats

Fra 1. januar 2018 innføres nye regler for når norske selskaper kan trekke lavere kildeskatt...
27. april 2017
Skattemessig fradrag for tap på fordring

Skattemessig fradrag for tap på fordring

I to nylig avsagte dommer behandlet Høyesterett virksomhetskravet for skattemessig tap p...
27. april 2017
Frist for skattemelding 2016

Frist for skattemelding 2016

Vi minner om at ordinær frist for innsendelse av skattemelding (selvangivelse) for aksjeselskap...
7. april 2017
RSM Nyhetsbrev 3/2017

RSM Nyhetsbrev 3/2017

Nye regnskapsregler for selskaper med alminnelig regnskapsplikt - basert på IFRS for SME...
15. mars 2017
RSM Informerer 2/2017

RSM Informerer 2/2017

Takseringsregler for eiendomsskatt i Oslo Eiendomsskatt på: • Kontoreiendommer ...
1. mars 2017
RSM Norge avdeling Bergen

RSM Informerer 1/2017 | Eiendomsskatt

Eiendomsskatt (oppdatert artikkel 7.3.2019) Innhold...
22. februar 2017
Frokostseminar 1.mars i Oslo

Frokostseminar 1.mars i Oslo: Eiendomsskatt

Velkommen til frokostseminar...
16. februar 2017

Frokostseminar 1.feb i Oslo: Dokumentavgiftsfri omdannelse av DLS til AS

Velkommen til frokostseminar...
18. januar 2017
RSM Informerer 5/2016

RSM Informerer 5/2016

Borettslagsmodellen kan gi økt lønnsomhet for utviklingsprosjekter  Den såkalte...
15. desember 2016

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss

 

synne_web_.png

Synne Bjotveit
Partner | advokat
M: +47 40 90 91 20
E: sbj@rsmnorge.no