Den norske shipping- og offshore-industrien har vært, og er fortsatt, en viktig næring for Norge. Industrien har imidlertid hatt utfordringer i forhold til lønnsomhet de senere år. Hva er så de grunnleggende årsakene og de viktigste driverne som bidrar til denne utviklingen? Vi har studert disse problemstillingene og har etablert en god forståelse for å kunne levere tjenester til nettopp denne bransjen.

Vi har erfaring fra revisjon av både små, mellomstore og store rederier, samt andre bransjeaktører. 

Våre tjenestegrupper Transaksjonsstøtte, Skatt og Avgift har også lang erfaring knyttet til andre tjenester til bransjen.

Vi forstår de viktigste driverne i bransjen og kan levere effektive tjenester til industrien. 

Vårt hovedfokus og vår hovederfaring er innen revisjon, men vi tilbyr også tjenester innen transaksjonsstøtte og skatt.

Ønsker du at vi kontakter deg?