Shipping

Den norske shipping- og offshore-industrien har vært, og er fortsatt, en viktig næring for Norge. Industrien har imidlertid hatt utfordringer i forhold til lønnsomhet de senere år. Hva er så de grunnleggende årsakene og de viktigste driverne som bidrar til denne utviklingen? Vi har studert disse problemstillingene og har etablert en god forståelse for å kunne levere tjenester til nettopp denne bransjen.

Foreslåtte endringer i rederiskatteordningen

Foreslåtte endringer i rederiskatteordningen

Finansdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i rederiskatteordningen...
30. september 2021
Overgangsregler for rederiskatteordningen

ESA gir signaler om at det kan gis overgangsregler for rederiskatteordningen frem til 31. oktober 2018

Artikkel fra RSM Bransjenytt | shipping 3 2017...
17. november 2017

Videreføring av dagens rederiskatteordning ut 2017

Artikkel fra RSM Bransjenytt | shipping 2 2017...
29. juni 2017
Skattemeldingsplikt for utenlandske selskaper

Skattemeldingsplikt for utenlandske selskaper

Artikkel fra RSM Bransjenytt | shipping 1 2017...
29. mai 2017
Hjemmehørendebegrepet for selskaper – foreslåtte endringer i høringsnotat

Hjemmehørendebegrepet for selskaper – foreslåtte endringer i høringsnotat

Fra RSM Bransjenytt | shipping 1/2017   Den 16. mars 2017 la Finansdepartementet frem et...
29. mai 2017
Rentebegrensningsreglene

Rentebegrensningsreglene – foreslåtte endringer i høringsnotat

Fra RSM Bransjenytt | shipping 1/2017   Finansdepartementet har sendt ut på høring et forslag om...
29. mai 2017
Videreføring av rederiskatteordningen med noen mindre endringer

Videreføring av rederiskatteordningen med noen mindre endringer

Fra RSM Bransjenytt | shipping 1 2017...
29. mai 2017

The Norwegian Shipping & Offshore Industry: Profitability Analysis & Enhancement

Lars Løyning and Rahman Khanani conducted a study titled “The Norwegian Shipping & Offshore...
14. desember 2015

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss