RSM Norge AS
Languages

Languages

Shipping

Den norske shipping- og offshore-industrien har vært, og er fortsatt, en viktig næring for Norge. Industrien har imidlertid hatt utfordringer i forhold til lønnsomhet de senere år. Hva er så de grunnleggende årsakene og de viktigste driverne som bidrar til denne utviklingen? Vi har studert disse problemstillingene og har etablert en god forståelse for å kunne levere tjenester til nettopp denne bransjen.


Vår erfaring og VÅRT FOKUS

Vi har erfaring fra revisjon av både små, mellomstore og store rederier, samt andre bransjeaktører. Våre tjenestegrupper Transaksjonsstøtte og Skatt & Avgift har også lang erfaring knyttet til andre tjenester til bransjen.
 

hva kan vi bistå med? 

Vi forstår de viktigste driverne i bransjen og kan levere effektive tjenester til industrien. Vårt hovedfokus og vår hovederfaring er innen revisjon, men vi tilbyr også tjenester innen transaksjonsstøtte og skatt.

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med vår ansvarlige partner: 

lars_0.jpg
Lars Løyning
Partner og leder Bransjegruppe Shipping 
E: ll@rsmnorge.no
M: +47 91653271

Videreføring av dagens rederiskatteordning ut 2017

29. juni 2017
Artikkel fra RSM Bransjenytt | shipping 2 2017

Skattemeldingsplikt for utenlandske selskaper

29. mai 2017
Artikkel fra RSM Bransjenytt | shipping 1 2017

Hjemmehørendebegrepet for selskaper – foreslåtte endringer i høringsnotat

29. mai 2017
Fra RSM Bransjenytt | shipping 1/2017   Den 16. mars 2017 la Finansdepartementet frem et høringsnotat med forslag til endringer i reglene om skattemessig bosted (hjemmehørendebegrepet) for selskaper mv. De foreslåtte endringene rammer både norske og utenlandske selskaper:  

Rentebegrensningsreglene – foreslåtte endringer i høringsnotat

29. mai 2017
Fra RSM Bransjenytt | shipping 1/2017   Finansdepartementet har sendt ut på høring et forslag om endringer i rentebegrensningsreglene, med bakgrunn i at gjeldende regelverk gir flernasjonale konsern muligheten til å foreta tilpasninger avhengig av om et konsernselskap er gjenstand for en høy eller lav skattesats.

Videreføring av rederiskatteordningen med noen mindre endringer

29. mai 2017
Fra RSM Bransjenytt | shipping 1 2017

The Norwegian Shipping & Offshore Industry: Profitability Analysis & Enhancement

14. desember 2015
Lars Løyning and Rahman Khanani conducted a study titled “The Norwegian Shipping & Offshore Industry: Profitability Analysis & Enhancement” The study has been completed and published in December 2015.

The Norwegian Shipping & Offshore Industry: Profitability Analysis & Enhancement

14. desember 2015
Lars Løyning and Rahman Khanani conducted a study titled “The Norwegian Shipping & Offshore Industry: Profitability Analysis & Enhancement” The study has been completed and published in December 2015.