Norge
Languages

Languages

Shipping

Den norske shipping- og offshore-industrien har vært, og er fortsatt, en viktig næring for Norge. Industrien har imidlertid hatt utfordringer i forhold til lønnsomhet de senere år. Hva er så de grunnleggende årsakene og de viktigste driverne som bidrar til denne utviklingen? Vi har studert disse problemstillingene og har etablert en god forståelse for å kunne levere tjenester til nettopp denne bransjen.

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss

KONTAKT

lars_0.jpg

Lars Løyning
Partner
M: +47 91 65 32 71
​E: [email protected]

ESA gir signaler om at det kan gis overgangsregler for rederiskatteordningen frem til 31. oktober 2018

Artikkel fra RSM Bransjenytt | shipping 3 2017 
17. november 2017
Overgangsregler for rederiskatteordningen

Videreføring av dagens rederiskatteordning ut 2017

Artikkel fra RSM Bransjenytt | shipping 2 2017
29. juni 2017

Skattemeldingsplikt for utenlandske selskaper

Artikkel fra RSM Bransjenytt | shipping 1 2017
29. mai 2017
Skattemeldingsplikt for utenlandske selskaper

Hjemmehørendebegrepet for selskaper – foreslåtte endringer i høringsnotat

Fra RSM Bransjenytt | shipping 1/2017   Den 16. mars 2017 la Finansdepartementet frem et høringsnotat med forslag til endringer i reglene om skattemessig bosted (hjemmehørendebegrepet) for selskaper mv. De foreslåtte endringene rammer både norske og utenlandske selskaper:  
29. mai 2017
Hjemmehørendebegrepet for selskaper – foreslåtte endringer i høringsnotat

Rentebegrensningsreglene – foreslåtte endringer i høringsnotat

Fra RSM Bransjenytt | shipping 1/2017   Finansdepartementet har sendt ut på høring et forslag om endringer i rentebegrensningsreglene, med bakgrunn i at gjeldende regelverk gir flernasjonale konsern muligheten til å foreta tilpasninger avhengig av om et konsernselskap er gjenstand for en høy eller lav skattesats.
29. mai 2017
Rentebegrensningsreglene

Videreføring av rederiskatteordningen med noen mindre endringer

Fra RSM Bransjenytt | shipping 1 2017
29. mai 2017
Videreføring av rederiskatteordningen med noen mindre endringer

The Norwegian Shipping & Offshore Industry: Profitability Analysis & Enhancement

Lars Løyning and Rahman Khanani conducted a study titled “The Norwegian Shipping & Offshore Industry: Profitability Analysis & Enhancement” The study has been completed and published in December 2015.
14. desember 2015

The Norwegian Shipping & Offshore Industry: Profitability Analysis & Enhancement

Lars Løyning and Rahman Khanani conducted a study titled “The Norwegian Shipping & Offshore Industry: Profitability Analysis & Enhancement” The study has been completed and published in December 2015.
14. desember 2015