Hurdalsplattformen
13. oktober 2021

Hurdalsplattformen

Statsbudsjettet 2022
12. oktober 2021

Statsbudsjettet 2022

Skatte- og avgiftsendringer for fiskeri- og havbruksnæringen
12. oktober 2021

Skatte- og avgiftsendringer for fiskeri- og havbruksnæringen

I statsbudsjettet 2021 fremmer regjeringen flere skatte- og avgiftsmessige forslag som direkte vedrører fiskeri- og oppdrettsnæringen. Vi oppsummerer disse nedenfor.
Merverdiavgift
12. oktober 2021

Merverdiavgift

Det er ingen store nyheter om merverdiavgift i regjeringen Solbergs siste forslag til nasjonalbudsjett. Forslagene er i hovedsak begrenset til oppfølging av tidligere vedtak.
Avgift på landbasert vindkraft
12. oktober 2021

Avgift på landbasert vindkraft

I statsbudsjettet for 2022 foreslår regjeringen en avgift på landbasert vindkraft med 1 øre per produsert kWh.
Statsbudsjettet 2022: Grunnrenteskatt for vannkraft
12. oktober 2021

Grunnrenteskatt for vannkraft

Regjeringen foreslår endringer i grunnrenteskatten for vannkraft, for å ta hensyn til sammenhengen med selskapsskatten. Forslaget ble sendt på høring 11. mai 2021, med sikte på å få virkning fra og med inntektsåret 2022.

Pages