Norge
Languages

Languages

Driftsfase – aktiverte kostnader
13. februar 2020

Driftsfase – aktiverte kostnader

Innhold: 
Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger pr. 31.12.19
9. januar 2020

Oppdatert veiledning for pensjonsforutsetninger per 31.12.19

Norsk RegnskapsStiftelse har oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger pr. 31.12.2019:
RSMs julegavedonasjon 2019
18. desember 2019

Vi støtter Kirkens Bymisjon og Barnekreftforeningen

Ørjan Johansson (bilde t.v.) besøker Kirkens Bymisjon i Bergen med overrekkelse, og Martine Voss Borgenhov og Hans Ragnar Berg  (bilde t.h.) er her hos Barnekreftforeningen i Oslo. 
Ny Høyesterettsdom – merverdiavgift og unntaket for finansielle tjenester
18. desember 2019

Ny Høyesterettsdom – merverdiavgift og unntaket for finansielle tjenester

Høyesterett avsa 11. desember 2019 en dom som gjelder spørsmål om hva som er definisjonen på et investeringsselskap i merverdiavgiftslovens forstand.
18. desember 2019

Forenklinger i aksjeloven fra 1. januar 2020

Med virkning fra og med 1. januar 2020 forenkles aksjeloven § 3-8 om avtaler med nærstående og aksjeloven § 8-10 om selskapsfinansiert aksjeerverv.
SkatteFUNN – avklaring vedr. kriserammede selskaper
6. desember 2019

SkatteFUNN – avklaring vedr. kriserammede selskaper

Finansdepartementet kom nylig med en avklaring som slår fast at vurderingen av om et selskap er kriserammet skal gjøres på det tidspunktet Forskningsrådet godkjenner SkatteFUNN-søknaden.

Pages