Norge
Languages

Languages

20. mai 2020

Fristen for årsregnskapet foreslås utsatt

Regjeringen foreslår å utsette fristene for å fastsette årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning, samt for å holde ordinær generalforsamling og årsmøte, med to måneder.
Morten Hereng Christophersen og Kristin Walberg
18. mai 2020

"Kommuner kan velge å redusere eiendomsskatten" - Estate 15. mai 2020

HANDLINGSROM: Næringslivet i Norge er i svært krevende situasjon og fremtiden er usikker.
13. mai 2020

Covid-19 | Skatte- og avgiftstiltak

Oppdatert 13.5.2020, kl. 09:30
12. mai 2020

Covid-19 | Arbeidsrettslige problemstillinger

Oppdatert  12. mai 2020, kl. 18:30 Kongen i statsråd sanksjonerte fredag 20. mars strakstiltak knyttet til lønnsplikt, dagpenger og permitteringer. Endringene trådte i kraft 20. mars hvis ikke annet er omtalt.
Revidert nasjonalbudsjett 2020
12. mai 2020

Revidert nasjonalbudsjett 2020

Regjeringen har i dag lagt frem forslag til revidert nasjonalbudsjett. Enkelte endringer skyldes Covid-19, men det foreslås også andre endringer både på skatte- og avgiftsområdet.
Bjørn Are Aamnes Mostue, Manager RSM Norge
7. mai 2020

Næringsvett og hjemlengsel

At Bjørn Are flytter hjem etter 12 år utenfor trønderhovedstaden handler vel så mye om næringsvett som hjemlengsel. Den snart hjemvendte revisor ser mange muligheter for en ny avdeling i Trondheim.

Pages