Norge
Languages

Languages

4. desember 2020

Covid-19 | Skatte- og avgiftstiltak

Oppdatert 4. desember 2020 Myndighetene har siden mars i år kommet med en rekke skatte- og avgiftstiltak for å avhjelpe den økonomiske situasjonen for mange virksomheter som følge av Covid-19.
24. november 2020

Rapportering av offentlig støtte under skatteetatens støtteordninger

Selskaper som mottar mer enn 500 000 euro fra SkatteFUNN og andre offentlige støtteordninger, vil måtte levere et eget skjema til skatteetaten innen 1. desember i år.
6. november 2020

Covid-19 | Lønn og permitteringer

Oppdatert  6. november 2020, kl. 15:00
5. november 2020

Regelendringer knyttet til permitteringer og dagpenger

Med virkning fra 1. november 2020 er det vedtatt en rekke innstramninger i reglene om permittering og dagpenger grunnet Covid-19. Endringene trådte i kraft 1. november 2020, der ikke annet følger av artikkelen.  Følgende endringer i regelverket er...
5. november 2020

SkatteFUNN – Avklaringer om forbud mot støtte til foretak i vanskeligheter

EFTAs overvåkningsorgan ESA kom nylig med viktige avklaringer knyttet til SkatteFUNN-ordningen og vilkårene om foretak i økonomiske vanskeligheter. I denne artikkelen oppsummerer vi hva disse presiseringene betyr for norske virksomheter.

Pages