RSM Norge AS
Languages

Languages

Tabell over skattesatser, fradrag og beløpsgrenser for 2018 og 2019
13. februar 2019

Tabell over skattesatser, fradrag og beløpsgrenser for 2018 og 2019

  Vi har laget en oversikt over skattesatser, fradrag og beløpsgrenser for 2018 og 2019 . Denne er du velkommen til å skrive ut: 
RMS forteller et skatteeventyr i Estate 7.2.19
7. februar 2019

Et skatteeventyr

Status Brexit – konsekvenser for Norge og nordmenn, per 23. januar 2019
23. januar 2019

Status Brexit – konsekvenser for Norge og nordmenn, per 23. januar 2019

RSM følger utviklingen i forbindelse med Brexit, og gir her en oppdatering på status, mulige konsekvenser og problemstillinger som er viktig å være oppmerksom på.
Kildeskatt på utbytte - nye dokumentasjonskrav
23. januar 2019

Kildeskatt på utbytte - nye dokumentasjonskrav

Fra 1. januar 2019 gjelder nye krav om hvilken dokumentasjon utenlandske aksjonærer må fremlegge for å trekke lavere kildeskatt enn 25 %.
Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger pr. 31.12.18
7. januar 2019

Oppdatert veiledning om pensjonsforutsetninger pr. 31.12.18

Norsk RegnskapsStiftelse har oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger pr. 31.12.2018:      
Inge Soteland ny partner i RSM Norge
2. januar 2019

Vi ønsker Inge Soteland velkommen på plass som partner

Inge Soteland er siviløkonom og statsautorisert revisor og har lang erfaring med revisjonsfaglige problemstillinger knyttet til store og små selskaper. Han startet å arbeide som revisor i 1998, og var partner i BDO fra 2009 til 2017.
Harald Bjotveit ny partner på Voss
2. januar 2019

Vi gratulerer Harald Bjotveit som ny partner i RSM Norge

Det er en glede å fortelle at Harald Bjotveit trer inn som Partner i RSM Norge AS fra 1.1.2019.
Ny høyesterettsdom om beregning av tilleggsskatt ved avskjæring av fremførbart underskudd
18. desember 2018

Ny høyesterettsdom om beregning av tilleggsskatt ved avskjæring av fremførbart underskudd

Høyesterett avsa den 10. desember 2018 en ny dom vedr. tilleggsskatt ved avskjæring av fremførbart underskudd.
Endringer i bokføringforskriften fra 1. januar 2019
18. desember 2018

Endringer i bokføringforskriften fra 1. januar 2019

 Det mest interessante er beslutninger for utskrift av salgskvitteringer, bruk av kontantfaktura og dokumentasjon av kontantsalg for veldedige og allmennyttige organisasjoner.
Endringer i aksjelovene
18. desember 2018

Endringer i aksjelovene

Stortinget har vedtatt flere forenklinger i aksjeloven og allmennaksjeloven. Enkelte av endringene trer i kraft 1. januar og 1. mars 2019.

Pages