Linn Christin Smedvik og Fredrik Evensen Hansen
8. november 2022

RSM Norge styrker laget med to nye partnere i avdeling Vestland

RSM Norge avdeling Vestland har tatt opp to nye partnere med virkning fra 1. november 2022; Linn Christin Smedvik og Fredrik Evensen Hansen.
Statsbudsjettet 2023
6. oktober 2022

Statsbudsjettet 2023

Regler for privat konsum i selskap har fått utsatt ikrafttredelse
6. oktober 2022

Regler for privat konsum i selskap har fått utsatt ikrafttredelse

Ikrafttredelse av de foreslåtte reglene for privat konsum i selskap foreslås utsatt fra 1. januar 2023 til 1. januar 2024.
Merverdiavgift
6. oktober 2022

Merverdiavgift

Økt sats i grunnrenteskatten for vannkraft
6. oktober 2022

Økt sats i grunnrenteskatten for vannkraft

Finansdepartementet foreslår å øke den effektive grunnrenteskattesatsen på vannkraft fra 37 % til 45 % fra 2022. Samlet marginalskatt på vannkraft blir da 67 %. 
Redusert friinntektsskattesats for petroleumskatt
6. oktober 2022

Redusert friinntektsskattesats for petroleumskatt

Finansdepartementet foreslår å redusere friinntektsskattesatsen i de midlertidige petroleumsskattereglene med 30% fra 2023.
Sentrale satser, grenser og fradrag - økt utbytteskatt
6. oktober 2022

Sentrale satser, grenser og fradrag - økt utbytteskatt

Justeringer i satser og grenser for lønn mv., inklusiv økt utbytteskatt fra 6. oktober 2022.
Høyprisbidrag på vind- og vannkraft
6. oktober 2022

Høyprisbidrag på vind- og vannkraft

Regjeringen foreslår å innføre et høyprisbidrag der satsen settes til 23 prosent av kraftpris som overstiger 70 øre per kWh.

Pages