Norge
Languages

Languages

Private Equity

RSM har lang erfaring innen bistand til investorer i SMB-markedet. Med inntoget av private equity (PE) har vi etter hvert også opparbeidet oss god forståelse av hva som er viktig for PE-fondene, både i oppkjøps-, drifts- og exit-fasen.

Ny tingrettsdom nekter fradrag for mva. på transaksjonskostnader ved salg av selskap

Ikke før nyheten om Høysteretts dom i saken som gjaldt Skårer Syd, hvor selskapet ble nektet...
5. oktober 2017

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss