Avgift

MERVERDIAVGIFT, SÆRAVGIFTER OG TOLL

Norske og utenlandske merverdiavgiftsregler er, som skattereglene, i konstant endring og skjer raskere enn noen gang. Det samme gjelder de norske særavgiftsreglene samt regelverket rundt toll. Det gir et komplisert og til dels uoversiktlig rettkildebilde for mange virksomheter, og kravet om etterlevelse forutsetter at man er løpende oppdatert. Med lokal spisskompetanse og et bredt internasjonalt nettverk, bistår RSM med å løse alle type problemstillinger innen merverdiavgift, og toll- og særavgiftsregelverket.

Statsbudsjettet 2022

Statsbudsjettet 2022

...
12. oktober 2021
Justeringer i særavgifter

Justeringer i særavgifter

...
12. oktober 2021
Merverdiavgift

Merverdiavgift

Det er ingen store nyheter om merverdiavgift i regjeringen Solbergs siste forslag til...
12. oktober 2021
Covid-19 | Skatte- og avgiftstiltak

Covid-19 | Skatte- og avgiftstiltak

Oppdatert 9. november 2021 Myndighetene har siden mars 2020 kommet med en rekke skatte- og...
30. september 2021

Skattefritt boligsalg eller skattepliktig tomtesalg?

- Ved salg av egen bolig til eiendomsutviklere, er det uheldig at man ikke skattemessig skiller ut...
3. februar 2021
Statsbudsjettet 2021

Statsbudsjettet 2021

...
7. oktober 2020
Driftsfase – Ombygging og rehabilitering, fradrag for vedlikehold

Driftsfase – Ombygging og rehabilitering, fradrag for vedlikehold

I denne artikkelen redegjør vi for skattemessig vedlikehold, mva-fradrag og regnskapsmessig...
24. september 2020
Merverdiavgift – nyheter

Merverdiavgift – nyheter

Finansdepartementet foreslår endring av reglene for når byggearbeider må faktureres og...
2. juli 2020

Generasjonsskifte - risiko for gjeninnføring av arveavgift?

Mange vurderer å gjennomføre generasjonsskifte i frykt for gjeninnføring av arveavgiften etter...
24. juni 2020

Begrenset fradragsrett ved virksomhetsoverdragelse som inkluderer fast eiendom

Skattedirektoratet publiserte 28. mai i år en uttalelse hvor de konkluderer med at retten til...
10. juni 2020
Driftsfase – Justeringsreglene

Driftsfase – Justeringsreglene

Innhold (klikk på underkapitlene for snarveier):...
28. mai 2020
Betalingsfritak og betalingsutsettelse

Betalingsutsettelse, -rabatt og -fritak

Korona-situasjonen aktualiserer betalingsutsettelser, tilståelse av rabatter, betalingsfritak...
8. april 2020

Mva-rapporteringen av 1. termin (januar-februar) 2020 | Frist 14. april

Myndighetene har utsatt betalingsfristen for mva., for 1. termin til 10. juni, men ikke...
2. april 2020
"I coronaens tid" - Finansavisen 28. mars 2020

"I coronaens tid" - Finansavisen 28. mars 2020

Regjeringen og Stortinget har initiert og iverksatt en rekke strakstiltak som skal avhjelpe...
30. mars 2020
Økonomistyring i krisetider

Økonomistyring i krisetider

...
18. mars 2020

Regjeringens krisepakke - Skatte- og avgiftstiltak

Obs! Oppdatert 13. mars 2020 - følg lenke nederst i artikkelen for siste oppdatering av...
13. mars 2020
Ny Høyesterettsdom – merverdiavgift og unntaket for finansielle tjenester

Ny Høyesterettsdom – merverdiavgift og unntaket for finansielle tjenester

Høyesterett avsa 11. desember 2019 en dom som gjelder spørsmål om hva som er definisjonen p...
18. desember 2019
RSM-artikkel om skatt, merverdiavgift og regnskap ved oppføring av eiendom

Eiendomsutvikling – Oppføring av fast eiendom

Innhold:...
26. november 2019
Skatteetatens årskonferanse

Skatteetatens årskonferanse

...
22. november 2019
Lovfesting av en generell omgåelsesregel – «gjennomskjæring»

Lovfesting av en generell omgåelsesregel – «gjennomskjæring»

Våren 2019 fremmet Finansdepartementet et lovforslag om lovfesting av en generell...
22. november 2019
RSM Nyhetsbrev | statsbudsjettet 2020

Statsbudsjettet 2020

...
7. oktober 2019
Kari Elisabeth Christiansen

Kari Elisabeth Christiansen ny advokat i RSM

Vi styrker et allerede sterkt fagmiljø i vårt advokatfirma, og er stolte av å ønske Kari...
25. september 2019
Forslag om å fjerne 350-kroners grensen for mva-fritak ved innførsel av varer

Forslag om å fjerne 350-kroners grensen for mva-fritak ved innførsel av varer

Finansdepartementet sendte 6. juni ut et høringsbrev med forslag om å fjerne dagens mva-fritak...
11. juni 2019
Mva-fradrag nektet ved salg av fast eiendom

Mva-fradrag nektet ved salg av fast eiendom

Staten v/Finansdepartementet fikk medhold i tingretten. Fem selskaper nektet fradrag for mva p...
11. juni 2019
"Momsfritak uten innhold." Finansavisen 25.5.2019

"Momsfritak uten innhold." Finansavisen 25.5.2019

Ikke for alle: Finansminister Siv Jensen har ifølge Bugge lagt frem et forslag som i praksis...
29. mai 2019
Les mer om forslagene til endringer i skatteregelverket

Statsbudsjettet 2018

Regjeringen har i dag lagt frem sitt forslag til Statsbudsjett for 2018. Regjeringen fortsetter ...
12. oktober 2017
Marianne Brockmann Bugge ny partner i RSM Advokatfirma

Mva-ekspert Marianne Brockmann Bugge ny partner i RSM

Vi har gleden av å ønske Marianne Brockmann Bugge velkommen som partner i RSM Advokatfirma fra og...
26. juni 2017

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss