Norge
Languages

Languages

Avgift

MERVERDIAVGIFT, SÆRAVGIFTER OG TOLL

Norske og utenlandske merverdiavgiftsregler er, som skattereglene, i konstant endring og skjer raskere enn noen gang. Det samme gjelder de norske særavgiftsreglene samt regelverket rundt toll. Det gir et komplisert og til dels uoversiktlig rettkildebilde for mange virksomheter, og kravet om etterlevelse forutsetter at man er løpende oppdatert. Med lokal spisskompetanse og et bredt internasjonalt nettverk, bistår RSM med å løse alle type problemstillinger innen merverdiavgift, og toll- og særavgiftsregelverket.

Generasjonsskifte - risiko for gjeninnføring av arveavgift?

Mange vurderer å gjennomføre generasjonsskifte i frykt for gjeninnføring av arveavgiften etter neste stortingsvalg.
24. juni 2020

Begrenset fradragsrett ved virksomhetsoverdragelse som inkluderer fast eiendom

Skattedirektoratet publiserte 28. mai i år en uttalelse hvor de konkluderer med at retten til mva-fradrag begrenses ved virksomhetsoverdragelse som inkluderer fast eiendom.
10. juni 2020
Driftsfase – Justeringsreglene

Driftsfase – Justeringsreglene

Innhold (klikk på underkapitlene for snarveier): 
28. mai 2020

Skattedirektoratets uttalelse om halvering av den reduserte mva-satsen

Mva-satsen for persontransport, hotellovernatting og kultur- og idrettsarrangementer er fra 1. april satt ned fra 12 % til 6 %. Nedsettelsen er ment å være midlertidig, og er foreløpig varslet at skal gjelde kun frem til 31. oktober i år.
14. april 2020
Betalingsfritak og betalingsutsettelse

Betalingsutsettelse, -rabatt og -fritak

Korona-situasjonen aktualiserer betalingsutsettelser, tilståelse av rabatter, betalingsfritak og/eller frafall av betalingskrav. Bruken av denne type virkemidler reiser spørsmål om hvordan merverdiavgiften skal behandles. 
8. april 2020

Mva-rapporteringen av 1. termin (januar-februar) 2020 | Frist 14. april

Myndighetene har utsatt betalingsfristen for mva., for 1. termin til 10. juni, men ikke rapporteringsfristen. Mva-oppgaven for 1. termin skal derfor innleveres 14. april i år, dvs. første arbeidsdag etter påske.
2. april 2020
"I coronaens tid" - Finansavisen 28. mars 2020

"I coronaens tid" - Finansavisen 28. mars 2020

Regjeringen og Stortinget har initiert og iverksatt en rekke strakstiltak som skal avhjelpe coronakrisen, også på skatte- og avgiftsområdet.
30. mars 2020

Regjeringens krisepakke - Skatte- og avgiftstiltak

Obs! Oppdatert 13. mars 2020 - følg lenke nederst i artikkelen for siste oppdatering av artikkelen.
13. mars 2020
Ny Høyesterettsdom – merverdiavgift og unntaket for finansielle tjenester

Ny Høyesterettsdom – merverdiavgift og unntaket for finansielle tjenester

Høyesterett avsa 11. desember 2019 en dom som gjelder spørsmål om hva som er definisjonen på et investeringsselskap i merverdiavgiftslovens forstand.
18. desember 2019
Lovfesting av en generell omgåelsesregel – «gjennomskjæring»

Lovfesting av en generell omgåelsesregel – «gjennomskjæring»

Våren 2019 fremmet Finansdepartementet et lovforslag om lovfesting av en generell omgåelsesregel. Lovforslaget er nå vedtatt av Stortinget, og vil gjelde fra 1. januar 2020.
22. november 2019
Kari Elisabeth Christiansen

Kari Elisabeth Christiansen ny advokat i RSM

Vi styrker et allerede sterkt fagmiljø i vårt advokatfirma, og er stolte av å ønske Kari Elisabeth Christiansen velkommen som senioradvokat til vårt kontor i Oslo. 
25. september 2019
Forslag om å fjerne 350-kroners grensen for mva-fritak ved innførsel av varer

Forslag om å fjerne 350-kroners grensen for mva-fritak ved innførsel av varer

Finansdepartementet sendte 6. juni ut et høringsbrev med forslag om å fjerne dagens mva-fritak ved kjøp av varer fra utlandet til en verdi under 350 kroner.
11. juni 2019
Mva-fradrag nektet ved salg av fast eiendom

Mva-fradrag nektet ved salg av fast eiendom

Staten v/Finansdepartementet fikk medhold i tingretten. Fem selskaper nektet fradrag for mva på kostnader knyttet til salg av eiendom.
11. juni 2019
"Momsfritak uten innhold." Finansavisen 25.5.2019

"Momsfritak uten innhold." Finansavisen 25.5.2019

Ikke for alle: Finansminister Siv Jensen har ifølge Bugge lagt frem et forslag som i praksis utelukker digital utgivelse fra nisjemediene fra momsfritak. 
29. mai 2019
Les mer om forslagene til endringer i skatteregelverket

Statsbudsjettet 2018

Regjeringen har i dag lagt frem sitt forslag til Statsbudsjett for 2018. Regjeringen fortsetter å følge linjen fra skattemeldingen og de signalene de har gitt de senere årene.
12. oktober 2017
Marianne Brockmann Bugge ny partner i RSM Advokatfirma

Mva-ekspert Marianne Brockmann Bugge ny partner i RSM

Vi har gleden av å ønske Marianne Brockmann Bugge velkommen som partner i RSM Advokatfirma fra og med 15. august 2017.
26. juni 2017

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss

Kontakt

Marianne Brockmann Bugge
Partner og advokat
T: +47 23 11 42 00
E: [email protected]