Eiendom

Eiendomsbransjen har høy aktivitet, men er også i endring. Det norske eiendomsmarkedet har blitt mer internasjonalt i de siste årene, med større utenlandske aktører på vei inn i markedet. Gode eiendommer blir stadig priset høyere (yieldnivå) og ordinære eiendommer kommer etter. Samtidig er ledige lokaler fallende og utleieprisene forventes å øke i nær fremtid.

Dagens boligmarked gir større fokus på utvikling og salg av boligeiendom, og suksess for voksende boligutviklingsaktører. Rammevilkårene for bransjen endres stadig, kanskje særlig på områder som skatt og merverdiavgift, og fordrer at man er oppdatert selv eller via rådgivere.

Statsbudsjettet 2022: Inntektsskatt

Inntektsskatt

...
12. oktober 2021

Skatt på gevinst ved salg av boligeiendom til eiendomsutvikler

I 2017 ble en boligeiendom på Fornebu på ca. 2,5 mål solgt til et profesjonelt...
9. februar 2021

Eierkostnader for næringseiendom

...
15. desember 2020
Driftsfase – Ombygging og rehabilitering, fradrag for vedlikehold

Driftsfase – Ombygging og rehabilitering, fradrag for vedlikehold

I denne artikkelen redegjør vi for skattemessig vedlikehold, mva-fradrag og regnskapsmessig...
24. september 2020

Begrenset fradragsrett ved virksomhetsoverdragelse som inkluderer fast eiendom

Skattedirektoratet publiserte 28. mai i år en uttalelse hvor de konkluderer med at retten til...
10. juni 2020
Driftsfase – Justeringsreglene

Driftsfase – Justeringsreglene

Innhold (klikk på underkapitlene for snarveier):...
28. mai 2020
Morten Hereng Christophersen og Kristin Walberg

"Kommuner kan velge å redusere eiendomsskatten" - Estate 15. mai 2020

HANDLINGSROM: Næringslivet i Norge er i svært krevende situasjon og fremtiden er usikker...
18. mai 2020
Eierkostnader for næringseiendom

Eierkostnader for næringseiendom

RSM har gjennomgått eierkostnader for 2018 for 75 næringseiendommer innenfor butikk- og...
1. april 2020

"Mulig med utsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt"

Publisert på Estatenyheter.no 23.03.2020 ...
26. mars 2020
Eiendomsskatt i Oslo – boliger

Eiendomsskatt i Oslo – boliger

Viktig å gjennomgå eiendomsskattetaksten Eiendomsskattesedlene for 2020 sendes ut i disse dager...
5. mars 2020
RSM-artikkel om skatt, merverdiavgift og regnskap ved oppføring av eiendom

Eiendomsutvikling – Oppføring av fast eiendom

Innhold:...
26. november 2019
Kjøp av eiendom - skatt, avgift og regnskap

Kjøp av eiendom

I denne artikkelen redegjør vi for skattemessig, merverdiavgiftsmessig og regnskapsmessig...
1. oktober 2019
Kari Elisabeth Christiansen

Kari Elisabeth Christiansen ny advokat i RSM

Vi styrker et allerede sterkt fagmiljø i vårt advokatfirma, og er stolte av å ønske Kari...
25. september 2019
Mva-fradrag nektet ved salg av fast eiendom

Mva-fradrag nektet ved salg av fast eiendom

Staten v/Finansdepartementet fikk medhold i tingretten. Fem selskaper nektet fradrag for mva p...
11. juni 2019
RMS forteller et skatteeventyr i Estate 7.2.19

Et skatteeventyr

...
7. februar 2019
Lagmannsrettsdom om eiendomsskatt i Oslo kommune

Lagmannsrettsdom om eiendomsskatt i Oslo kommune

Opprinnelig publisert 2. november 2018. Oppdatert 6. desember 2018. ...
6. desember 2018
Klagestorm på eiendomsskatten i Oslo, Finansavisen 24.5.18

Klagestorm på eiendomsskatten i Oslo

Oslo kommune har mottatt tusenvis av klager på eiendomsskatten og så langt har...
29. mai 2018
Eiendomsskatt

Eiendomsskatt

Innhold:  1. Erfaringer i Oslo fra 2017 2. Retaksering  3. Omtaksering  4. Klage over...
15. februar 2018
Eiendomsskatt, ikke maskinskatt

Eiendomsskatt, ikke maskinskatt

Eiendomsskatt utskrives på alt fra verktøy til større produksjonslinjer plassert i bygg som...
6. desember 2017

Ny tingrettsdom nekter fradrag for mva. på transaksjonskostnader ved salg av selskap

Ikke før nyheten om Høysteretts dom i saken som gjaldt Skårer Syd, hvor selskapet ble nektet...
5. oktober 2017
Fradrag for mva avskåret ved kjøp av aksjer i eiendomsselskap

Fradrag for mva. avskåret ved kjøp av aksjer i eiendomsselskap

Høyesterett slår fast at fradrag for mva på transaksjonskostnader, ved oppkjøp av et...
4. oktober 2017
Strukturering

På tide å rydde opp i selskapsstrukturen?

Fra RSM Informerer 4 2017 | strukturering   Innhold:    1. Innledning 2. Ansvarsbegrensning og...
21. september 2017

Gaveoverføringer sett i sammenheng – realisasjonsbeskatning

Utdrag fra Nyhetsbrev 11 | 2017...
23. august 2017
RSM Informerer 2/2017

RSM Informerer 2/2017

Takseringsregler for eiendomsskatt i Oslo Eiendomsskatt på: • Kontoreiendommer ...
1. mars 2017
RSM Norge avdeling Bergen

RSM Informerer 1/2017 | Eiendomsskatt

Eiendomsskatt (oppdatert artikkel 7.3.2019) Innhold...
22. februar 2017
Frokostseminar 1.mars i Oslo

Frokostseminar 1.mars i Oslo: Eiendomsskatt

Velkommen til frokostseminar...
16. februar 2017

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss