Eiendomsbransjen har høy aktivitet, men er også i endring. Det norske eiendomsmarkedet har blitt mer internasjonalt i de siste årene, med større utenlandske aktører på vei inn i markedet. Gode eiendommer blir stadig priset høyere (yieldnivå) og ordinære eiendommer kommer etter. Samtidig er ledige lokaler fallende og utleieprisene forventes å øke i nær fremtid.

Dagens boligmarked gir større fokus på utvikling og salg av boligeiendom, og suksess for voksende boligutviklingsaktører. Rammevilkårene for bransjen endres stadig, kanskje særlig på områder som skatt og merverdiavgift, og fordrer at man er oppdatert selv eller via rådgivere.

Vi har lang og bred erfaring som totalleverandør av tjenester innenfor revisjon, skatt, regnskap, selskapsrett og transaksjonsstøtte til eiendomsbransjen. Vi bistår både større eiendomssyndikater og fond, og også store og små eiendomsutviklere og -eiere av både av nærings- og boligeiendom. Vårt fokus er å holde oss oppdatert innenfor bransjens felt, slik at vi kan bistå med vår spisskompetanse på en mest mulig effektiv og treffsikker måte.

RSM kan bistå aktører, både små og store, som investerer i eiendomsmarkedet i Norge med å maksimere profitt og skape verdi gjennom hele livssyklusen til eiendomsselskapene.

Oppkjøpsfasen:

 • Due diligence av eiendomsobjekt/-selskap (finansiell, skatt, avgift og juridisk)
 • Optimalisering-/restrukturering av eierstruktur 
  Vi er en av svært få aktører som kjenner godt til den nå stadig mer brukte «borettslagsmodellen». Vår erfaring er her fra større boligprosjekter som videre har resultert i en betydelig økonomisk uttelling for våre kunder.
 • Skatte- og avgiftsrådgivning

Driftsfasen:

 • Revisjonstjenester
 • Bistand, rådgivning i forbindelse med og/eller utarbeidelse av regnskap etter NGAAP eller IFRS
 • Skatteplanlegging og rådgivning i forbindelse med og/eller utarbeidelse av ligningspapirer
 • Løpende proaktiv rådgivning

Salgsfasen:

 • Klargjøre selskaper for salg (fisjon, fusjon, omdanning eller annen restrukturering)
 • Praktisk bistand i forbindelse med salgsprosessen (administrasjon av datarom)
 • Gjennomgang av selskapet før salg (vendors due diligence)

Ønsker du at vi kontakter deg?