Norge
Languages

Languages

Eiendom

Eiendomsbransjen har høy aktivitet, men er også i endring. Det norske eiendomsmarkedet har blitt mer internasjonalt i de siste årene, med større utenlandske aktører på vei inn i markedet. Gode eiendommer blir stadig priset høyere (yieldnivå) og ordinære eiendommer kommer etter. Samtidig er ledige lokaler fallende og utleieprisene forventes å øke i nær fremtid.

Dagens boligmarked gir større fokus på utvikling og salg av boligeiendom, og suksess for voksende boligutviklingsaktører. Rammevilkårene for bransjen endres stadig, kanskje særlig på områder som skatt og merverdiavgift, og fordrer at man er oppdatert selv eller via rådgivere.


Vår erfaring og vårt fokus

Vi har lang og bred erfaring som totalleverandør av tjenester innenfor revisjon, skatt, regnskap, selskapsrett og transaksjonsstøtte til eiendomsbransjen. Vi bistår både større eiendomssyndikater og fond, og også store og små eiendomsutviklere og -eiere av både av nærings- og boligeiendom. Vårt fokus er å holde oss oppdatert innenfor bransjens felt, slik at vi kan bistå med vår spisskompetanse på en mest mulig effektiv og treffsikker måte.


Hva kan vi bistå med?

RSM kan bistå aktører, både små og store, som investerer i eiendomsmarkedet i Norge med å maksimere profitt og skape verdi gjennom hele livssyklusen til eiendomsselskapene.

Oppkjøpsfasen:

 • Due diligence av eiendomsobjekt/-selskap (finansiell, skatt, avgift og juridisk)
 • Optimalisering-/restrukturering av eierstruktur
  • Vi er en av svært få aktører som kjenner godt til den nå stadig mer brukte «borettslagsmodellen». Vår erfaring er her fra større boligprosjekter som videre har resultert i en betydelig økonomisk uttelling for våre kunder.
 • Skatte- og avgiftsrådgivning

 Driftsfasen:

 • Revisjonstjenester
 • Bistand, rådgivning i forbindelse med og/eller utarbeidelse av regnskap etter NGAAP eller IFRS
 • Skatteplanlegging og rådgivning i forbindelse med og/eller utarbeidelse av ligningspapirer
 • Løpende proaktiv rådgivning

 Salgsfasen:

 • Klargjøre selskaper for salg (fisjon, fusjon, omdanning eller annen restrukturering)
 • Praktisk bistand i forbindelse med salgsprosessen (administrasjon av datarom)
 • Gjennomgang av selskapet før salg (vendors due diligence)

 


Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med vår ansvarlige partner: 
anders_webside.png
Anders Magnus Løvaas
Partner og leder Bransjegruppe Eiendom
E: aml@rsmnorge.no
M: + 47 91 37 98 72

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss

Kjøp av eiendom

I denne artikkelen redegjør vi for skattemessig, merverdiavgiftsmessig og regnskapsmessig behandling av kostnader i forbindelse med kjøp av eiendom.   Innhold:
1. oktober 2019
Kjøp av eiendom - skatt, avgift og regnskap

Kari Elisabeth Christiansen ny advokat i RSM

Vi styrker et allerede sterkt fagmiljø i vårt advokatfirma, og er stolte av å ønske Kari Elisabeth Christiansen velkommen som senioradvokat til vårt kontor i Oslo. 
25. september 2019
Kari Elisabeth Christiansen

Mva-fradrag nektet ved salg av fast eiendom

Staten v/Finansdepartementet fikk medhold i tingretten. Fem selskaper nektet fradrag for mva på kostnader knyttet til salg av eiendom.
11. juni 2019
Mva-fradrag nektet ved salg av fast eiendom

Lagmannsrettsdom om eiendomsskatt i Oslo kommune

Opprinnelig publisert 2. november 2018. Oppdatert 6. desember 2018. ​
6. desember 2018
Lagmannsrettsdom om eiendomsskatt i Oslo kommune

Klagestorm på eiendomsskatten i Oslo

Oslo kommune har mottatt tusenvis av klager på eiendomsskatten og så langt har oppsiktsvekkende mange av de som har klaget fått medhold.
29. mai 2018
Klagestorm på eiendomsskatten i Oslo, Finansavisen 24.5.18

Eiendomsskatt

Innhold:  1. Erfaringer i Oslo fra 20172. Retaksering 3. Omtaksering 4. Klage over eiendomsskatt5. Dekning av sakskostnader
15. februar 2018
Eiendomsskatt

Ny tingrettsdom nekter fradrag for mva. på transaksjonskostnader ved salg av selskap

Ikke før nyheten om Høysteretts dom i saken som gjaldt Skårer Syd, hvor selskapet ble nektet fradrag for mva.
5. oktober 2017

Fradrag for mva. avskåret ved kjøp av aksjer i eiendomsselskap

Høyesterett slår fast at fradrag for mva på transaksjonskostnader, ved oppkjøp av et eiendomsselskap, er avskåret. Rekkevidden av dommen er usikker.
4. oktober 2017
Fradrag for mva avskåret ved kjøp av aksjer i eiendomsselskap

På tide å rydde opp i selskapsstrukturen?

Fra RSM Informerer 4 2017 | strukturering   Innhold:    1. Innledning 2. Ansvarsbegrensning og risikofordeling
21. september 2017
Strukturering

Gaveoverføringer sett i sammenheng – realisasjonsbeskatning

Utdrag fra Nyhetsbrev 11 | 2017
23. august 2017

RSM Informerer 2/2017

Takseringsregler for eiendomsskatt i Oslo
1. mars 2017
RSM Informerer 2/2017

RSM Informerer 1/2017 | Eiendomsskatt

Eiendomsskatt (oppdatert artikkel 7.3.2019) Innhold:
22. februar 2017
RSM Norge avdeling Bergen

Frokostseminar 1.mars i Oslo: Eiendomsskatt

Velkommen til frokostseminar 
16. februar 2017
Frokostseminar 1.mars i Oslo