RSM Norge AS
Languages

Languages

Eiendom

Eiendomsbransjen har høy aktivitet, men er også i endring. Det norske eiendomsmarkedet har blitt mer internasjonalt i de siste årene, med større utenlandske aktører på vei inn i markedet. Gode eiendommer blir stadig priset høyere (yieldnivå) og ordinære eiendommer kommer etter. Samtidig er ledige lokaler fallende og utleieprisene forventes å øke i nær fremtid.

Dagens boligmarked gir større fokus på utvikling og salg av boligeiendom, og suksess for voksende boligutviklingsaktører. Rammevilkårene for bransjen endres stadig, kanskje særlig på områder som skatt og merverdiavgift, og fordrer at man er oppdatert selv eller via rådgivere.


Vår erfaring og vårt fokus

Vi har lang og bred erfaring som totalleverandør av tjenester innenfor revisjon, skatt, regnskap, selskapsrett og transaksjonsstøtte til eiendomsbransjen. Vi bistår både større eiendomssyndikater og fond, og også store og små eiendomsutviklere og -eiere av både av nærings- og boligeiendom. Vårt fokus er å holde oss oppdatert innenfor bransjens felt, slik at vi kan bistå med vår spisskompetanse på en mest mulig effektiv og treffsikker måte.


Hva kan vi bistå med?

RSM kan bistå aktører, både små og store, som investerer i eiendomsmarkedet i Norge med å maksimere profitt og skape verdi gjennom hele livssyklusen til eiendomsselskapene.

Oppkjøpsfasen:

 • Due diligence av eiendomsobjekt/-selskap (finansiell, skatt, avgift og juridisk)
 • Optimalisering-/restrukturering av eierstruktur
  • Vi er en av svært få aktører som kjenner godt til den nå stadig mer brukte «borettslagsmodellen». Vår erfaring er her fra større boligprosjekter som videre har resultert i en betydelig økonomisk uttelling for våre kunder.
 • Skatte- og avgiftsrådgivning

 Driftsfasen:

 • Revisjonstjenester
 • Bistand, rådgivning i forbindelse med og/eller utarbeidelse av regnskap etter NGAAP eller IFRS
 • Skatteplanlegging og rådgivning i forbindelse med og/eller utarbeidelse av ligningspapirer
 • Løpende proaktiv rådgivning

 Salgsfasen:

 • Klargjøre selskaper for salg (fisjon, fusjon, omdanning eller annen restrukturering)
 • Praktisk bistand i forbindelse med salgsprosessen (administrasjon av datarom)
 • Gjennomgang av selskapet før salg (vendors due diligence)

 


Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med vår ansvarlige partner: 
anders_webside.png
Anders Magnus Løvaas
Partner og leder Bransjegruppe Eiendom
E: aml@rsmnorge.no
M: + 47 91 37 98 72

Klagestorm på eiendomsskatten i Oslo

29. mai 2018
Oslo kommune har mottatt tusenvis av klager på eiendomsskatten og så langt har oppsiktsvekkende mange av de som har klaget fått medhold.

Eiendomsskatt

15. februar 2018
Innhold:  1. Erfaringer i Oslo fra 20172. Retaksering 3. Omtaksering 4. Klage over eiendomsskatt5. Dekning av sakskostnader

Ny tingrettsdom nekter fradrag for mva. på transaksjonskostnader ved salg av selskap

5. oktober 2017
Ikke før nyheten om Høysteretts dom i saken som gjaldt Skårer Syd, hvor selskapet ble nektet fradrag for mva.

Fradrag for mva. avskåret ved kjøp av aksjer i eiendomsselskap

4. oktober 2017
Høyesterett slår fast at fradrag for mva på transaksjonskostnader, ved oppkjøp av et eiendomsselskap, er avskåret. Rekkevidden av dommen er usikker.

På tide å rydde opp i selskapsstrukturen?

21. september 2017
Fra RSM Informerer 4 2017 | strukturering   Innhold:    1. Innledning 2. Ansvarsbegrensning og risikofordeling

Pages