Den 1. juli 2022 trådte Åpenhetsloven i kraft. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter, anstendig arbeidsforhold og sikre allmenheten tilgang til informasjon. Loven krever at norske virksomheter skal gjennomføre aktsomhetsvurderinger av egen virksomhet, leverandører og forretningspartnere. 

RSM Norge skal redegjøre for virksomhetens aktsomhetsvurderinger første gang innen 30. juni 2023. 

Informasjon om arbeidet vil bli oppdatert her.  

Har du spørsmål tilknyttet arbeidet med Åpenhetsloven kan du ta kontakt på e-post [email protected]