1. juli 2022 trådte åpenhetsloven i kraft. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter, anstendig arbeidsforhold og sikre allmenhetens tilgang til informasjon. Loven krever at norske virksomheter skal gjennomføre aktsomhetsvurderinger av egen virksomhet, leverandører og forretningspartnere. RSM Norge (RSM) er underlagt åpenhetsloven og er pliktig til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger og redegjøre for disse. 

RSM har gjennomført aktsomhetsvurderinger og vurderer at RSMs driftsområde og virksomheten som helhet medfører lav risiko for negativ påvirkning tilknyttet menneskerettigheter og anstendig arbeidsvilkår. RSM har ikke identifisert brudd på menneskerettigheter eller identifisert vesentlig risiko for negative konsekvenser tilknyttet menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold. 

Leverandører, kunder eller andre som ønsker å varsle om kritikkverdige forhold i RSM skal rette disse til [email protected]. Alle varsler blir behandlet konfidensielt. 

Har du spørsmål tilknyttet RSMs arbeid med etterlevelse av åpenhetsloven kan du ta kontakt på [email protected]