Omorganisering, selskapsrett og transaksjoner


Valg av selskapsstruktur og organisering av konsern har stor betydning i mange relasjoner. Ved å optimalisere selskapsstrukturen kan man spare skatt og merverdiavgift, legge til rette for en gunstig finansiering og en optimal fordeling av risiko, samt god kapitalflyt mellom selskapene. Både selskapene og reglene endrer seg også hele tiden, så det er viktig å være løpende oppdatert og jevnlig vurdere hvordan selskapet og konsernet bør organiseres. 

RSM Advokatfirma har lang og bred erfaring med selskapsrett, transaksjoner og omorganisering, og kan bistå med alle problemstillinger knyttet til dette.

På tide å rydde opp i selskapsstrukturen?

 

Det er mange hensyn å ta når man skal finne en best mulig selskapsstruktur for et konsern, og det som passer for et konsern passer ikke nødvendigvis for et annet. Se nærmere på noen hensyn og regler som påvirker valg av selskapsstruktur, og noen tilpasningsmuligheter: 

Ønsker du at vi kontakter deg?