Revisjon og attestasjoner

Vårt hovedfokus som selskapets revisor er å gi våre kunder en god opplevelse, samtidig som vi naturligvis skal oppfylle oppgaven som samfunnets tillitsperson når vi uttaler oss om regnskapet.

Gode kundeopplevelser skaper vi gjennom å forstå kundens virksomhet og behov, samarbeide med våre kunder, foreslå løsninger og være proaktive i vår rådgivning. 

Velger du RSM som din revisor, vil du få et dedikert revisorteam som vil gi deg både effektiv revisjon og god rådgivning. Teamet vil både ha erfaring fra og kjenne din bransje -  og dine behov. Vi skal være proaktive og sørge for at du får både beskjed og råd når det skjer noe som kan påvirke deg og din virksomhet.

Hos oss arbeider revisjonsteamene tett opp mot våre spesialister på bl.a. transaksjoner, omorganisering, skatt og avgift. Vi vil være behjelpelige med å koordinere rådgivingstjenester - dersom dere har behov for det.  

RSM kan bistå deg med:

Vi leverer et komplett spekter av revisjons- og attestasjonstjenester: 

 • Ordinær revisjon av årsregnskaper og mellombalanser
 • Forenklet revisjon av regnskaper
 • Bransjespesifikke attestasjoner
 • Attestasjoner etter selskapslovgivningen
 • Attestasjoner til ligningsmyndigheter og andre offentlige instanser  
 • Avtalte kontrollhandlingerInternrevisjon og forvaltningsrevisjon
 • IT-revisjon
 • Borevisjon

Våre revisorer vil bistå med å koordinere øvrig rådgivning vi tilbyr. Slik vi er organisert, kan vi på kort tid trekke på spesialkompetanse innenfor ulike fagområder, og dette kan gjelde: 

 • Utarbeidelse av aksjonærregisteroppgaver, ligningspapirer og årsregnskap
 • Skattebistand
 • SkatteFUNN
 • Avgiftsbistand
 • Omorganiseringer
 • Selskapsrett
 • Regnskapsbistand, herunder IFRS
 • Due diligence
 • Verdivurderinger
 • Bistand med private skattemeldinger

Som kunde hos RSM kan du forvente at vi;

 

 • forstår din virksomhet og dine behov,
 • er proaktive – og passer på deg som kunde,
 • er tilgjengelige for deg når du trenger det,
 • bidrar til god, åpen og uformell kommunikasjon - og har en formell kommunikasjon når det er påkrevet,
 • har fokus på løsninger,
 • er et dedikert revisorteam med bransjeerfaring,
 • gir en effektiv levering av revisjons- og rådgivningstjenester. 

Aktuelle satser og avgifter

Revisjon og attestasjoner

Se oversikten over oppdaterte satser og avgifter her

Logg inn på RSM Kundeportal:

Revisjon og attestasjoner

Kontakt oss om du har problemer med innlogging.

Ønsker du at vi kontakter deg?