RSM Norge AS
Languages

Languages

Revisjon

Revisjon og attestasjoner

Vårt hovedfokus som selskapets revisor er å gi våre kunder en god opplevelse, samtidig som vi naturligvis skal oppfylle oppgaven som samfunnets tillitsmann når vi uttaler oss om regnskapet. Gode kundeopplevelser skaper vi gjennom å forstå kundens virksomhet og kundens behov, samarbeide med våre kunder, foreslå løsninger og være proaktive i vår rådgivning. Våre kunder skal merke at vi er der, at vi er tilgjengelige og at vi kan svare på spørsmål og diskutere løsninger. Velger du RSM som din revisor, så vil du få ett dedikert revisorteam som vil gi deg effektiv revisjon og god rådgivning. Vi vil gi deg et revisorteam som har erfaring fra og kjenner din bransje og dine behov. Vi skal være der for deg, være proaktive og sørge for at du får beskjed og råd når det skjer noe som kan påvirke deg og din virksomhet. Vi skal hjelpe deg å nå dine tidsfrister. Tar du kontakt med oss fordi du lurer på noe, så vil vi gi deg rask og kompetent tilbakemelding. Som kunde hos RSM kan du forvente at din revisor er tilgjengelig når du har behov for oss og at vi leverer revisjonstjenester på en måte som gir deg en god kundeopplevelse. Vi vil være åpne og uformelle i vår kommunikasjon, og diskutere utfordringer og løsninger på en åpen og tillitsfull måte. Våre revisjonstjenester leveres primært av et kjerneteam som ved behov vil involvere våre spesialister. Vår rådgivning til deg baserer seg på den kjennskap vi får til virksomheten basert på vår revisjon.


Som kunde hos RSM kan du forvente følgende fra din revisor:

 • Revisor forstår din virksomhet og dine behov
 • Er proaktiv – passer på deg som kunde
 • Er tilgjengelig for deg når du trenger det
 • Bidrar til god, åpen og uformell kommunikasjon. Formell kommunikasjon når det er påkrevet.  
 • Fokus på løsninger
 • Effektiv levering av revisjons- og rådgivningstjenester
   

Hos oss arbeider revisjonsteamene tett opp mot våre spesialister på skatt, avgift, selskapsrett, IT, transaksjonstjenester og risk management.


Vi leverer et komplett spekter av revisjons- og attestasjonstjenester:

 • Ordinær revisjon av årsregnskaper og mellombalanser
 • Forenklet revisjon av regnskaper
 • Bransjespesifikke attestasjoner
 • Attestasjoner etter selskapslovgivningen
 • Attestasjoner til ligningsmyndigheter og andre offentlige instanser  
 • Avtalte kontrollhandlinger
 • Internrevisjon og forvaltningsrevisjon
 • IT-revisjoner
 • Borevisjon


Våre revisorer vil i de fleste tilfeller koordinere vår rådgivning til våre revisjonskunder. Dette kan gjelde:

 • Utarbeidelse av aksjonærregisteroppgaver, ligningspapirer og årsregnskap
 • Skattebistand
 • Avgiftsbistand
 • Omorganiseringer
 • Selskapsrett
 • Regnskapsbistand, herunder IFRS
 • Due Diligence
 • Verdivurderinger
 • Bistand med private skattemeldinger

 


Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med vår ansvarlige partner: 

per_h.jpg

Per-Henning Lie 
Partner og leder Tjenestegruppe Revisjon
E: phl@rsmnorge.no
M: +47 913 23 049

Forenklinger i regnskapsloven fra 1.1.2018: Små foretak slipper årsberetning

19. desember 2017
Stortinget har vedtatt de foreslåtte forenklingene i regnskapsloven mv. som ble foreslått av Finansdepartementet i juni i år. Lovsaken ble ferdigbehandlet i Stortinget 11. desember.

Forslag til forenklinger i aksjeloven

25. oktober 2016
Nyhetsbrev 9/2016:    Aksjelovutvalget overleverte fredag 21. oktober sine forslag til endringer i aksjeloven til Nærings- og fiskeridepartementet. Endringsforslagene har som mål å forenkle loven og gi betydelige besparelser for selskapene.