Norge
Languages

Languages

Revisjon

Revisjon og attestasjoner

Vårt hovedfokus som selskapets revisor er å gi våre kunder en god opplevelse, samtidig som vi naturligvis skal oppfylle oppgaven som samfunnets tillitsperson når vi uttaler oss om regnskapet. 


Som kunde hos RSM kan du forvente følgende fra din revisor:

 • Revisor forstår din virksomhet og dine behov
 • Er proaktiv – passer på deg som kunde
 • Er tilgjengelig for deg når du trenger det
 • Bidrar til god, åpen og uformell kommunikasjon. Formell kommunikasjon når det er påkrevet.  
 • Fokus på løsninger
 • Dedikert revisorteam med bransjeerfaring
 • Effektiv levering av revisjons- og rådgivningstjenester
   

Hos oss arbeider revisjonsteamene tett opp mot våre spesialister på skatt, avgift, selskapsrett, IT, transaksjonstjenester og risk management.


Vi leverer et komplett spekter av revisjons- og attestasjonstjenester:

 • Ordinær revisjon av årsregnskaper og mellombalanser
 • Forenklet revisjon av regnskaper
 • Bransjespesifikke attestasjoner
 • Attestasjoner etter selskapslovgivningen
 • Attestasjoner til ligningsmyndigheter og andre offentlige instanser  
 • Avtalte kontrollhandlinger
 • Internrevisjon og forvaltningsrevisjon
 • IT-revisjon
 • Borevisjon


Våre revisorer vil i de fleste tilfeller koordinere vår rådgivning til våre revisjonskunder. Dette kan gjelde:

 • Utarbeidelse av aksjonærregisteroppgaver, ligningspapirer og årsregnskap
 • Skattebistand
 • Skattefunn
 • Avgiftsbistand
 • Omorganiseringer
 • Selskapsrett
 • Regnskapsbistand, herunder IFRS
 • Due Diligence
 • Verdivurderinger
 • Bistand med private skattemeldinger

 


Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med vår ansvarlige partner: 

per_h.jpg

Per-Henning Lie 
Partner og leder Tjenestegruppe Revisjon
E: phl@rsmnorge.no
M: +47 913 23 049

Forenklinger i regnskapsloven fra 1.1.2018: Små foretak slipper årsberetning

Stortinget har vedtatt de foreslåtte forenklingene i regnskapsloven mv. som ble foreslått av Finansdepartementet i juni i år. Lovsaken ble ferdigbehandlet i Stortinget 11. desember.
19. desember 2017
Forenklinger i regnskapsloven fra 1.1.2018: Små foretak slipper årsberetning

Forslag til forenklinger i aksjeloven

Nyhetsbrev 9/2016:    Aksjelovutvalget overleverte fredag 21. oktober sine forslag til endringer i aksjeloven til Nærings- og fiskeridepartementet. Endringsforslagene har som mål å forenkle loven og gi betydelige besparelser for selskapene. 
25. oktober 2016
Nyhetsbrev 9/2016