RSM er en kompetansevirksomhet som møter økende kompleksitet og en økende grad av endring drevet av digitalisering og et mer sammensatt verdensbilde. 

Vår kundemasse består av et bredt spekter av selskaper fra små lokale aktører til store internasjonale børsnoterte spillere. For å lykkes i våre oppdrag mot kunder og levere kvalitet i alle ledd er det derfor avgjørende at vi er bevisst på vårt samfunnsansvar og har god forståelse av våre kunders virksomheter. Aktiv ledelse, læring og kontinuerlig forbedringsarbeid står derfor sentralt i måten vi jobber på. 

Vi mener åpenhet skaper tillit, og vår åpenhetsrapport beskriver blant annet hvordan virksomheten er organisert, eierskap, samfunnsansvar, rutiner tilknyttet uavhengighet og RSMs kvalitetsstyringssystem, for å nevne noe.