2022 var et år som var preget av usikkerhet og utrygghet for mange. Starten av året var fortsatt preget av Covid-19 og tvungen bruk av hjemmekontor. Verden ble igjen rystet når det brøt ut krig i Europa. I en usikker verden er RSM og virksomhetens nærmere 300 ansatte opptatt av å skape tillit og jobbe målrettet for å møte samfunnets forventninger til oss som tillitsskaper i næringslivet.  
 

For at RSM skal kunne skape tillit og levere gode kundeopplevelser, er vi opptatt av å ivareta alle ansatte. Det å ha et godt og inkluderende arbeidsmiljø er et viktig suksesskriterium for RSM, og vi tror det er nødvendig for å nå ambisjonen vår om å ha fornøyde og engasjerte ansatte som utvikler seg og blir hos oss lenge. Når det gjelder inkludering og mangfold, har vi fortsatt en lang vei å gå, men vi jobber systematisk med å skape gode holdninger og en positiv kultur i RSM. 

RSM sine kunder varierer fra små norske selskaper til internasjonale børsnoterte selskaper. For at kvalitet skal gjennomsyre alt vi gjør, er det helt avgjørende at vi forstår våre kunders virksomhet og kontinuerlig jobber med å utvikle oss. For å lykkes med dette skal RSM ha fokus på å holde seg oppdatert på gjeldende regelverk og hvilke krav som stilles til oss som virksomhet for å levere god kvalitet.  

Åpenhet er med på å skape tillitt. Åpenhetsrapporten beskriver derfor blant annet hvordan virksomheten er organisert, eierskapet, rutiner tilknyttet uavhengighet og kvalitetskontroll, for å nevne noe.

Les rapporter fra tidligere år her: 

 

RSM Åpenhetsrapport 2021

RSM Åpenhetsrapport 2020