Bygg & Anlegg

Bygg- og anleggsbransjen omfatter alt fra små håndverksbedrifter til store entreprenører. I følge offisiell norsk statistikk er det 58 000 bedrifter i sektoren, som årlig omsetter for 527 milliarder kroner og sysselsetter 235 000 mennesker.

I bygg og anleggsbransjen er det utstrakt bruk av kontrakter med fast pris. Kvaliteten på arbeidet som skal utføres er normalt regulert av kvalitetsstandarder som f.eks. Norsk Standard. Risikoen knyttet til større tilvirkningsprosjekter med fast pris kan være betydelig. Foretak innenfor bygg og anlegg har behov for gode operasjonelle og administrative rutiner for håndtere den iboende risikoen ved virksomheten. Bransjen preges også av skiftende konjunkturer og betydelig konkurranse fra både nasjonale og internasjonale aktører.

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss