Bygg- og anleggsbransjen omfatter alt fra små håndverksbedrifter til store entreprenører. I følge offisiell norsk statistikk er det 58 000 bedrifter i sektoren, som årlig omsetter for 527 milliarder kroner og sysselsetter 235 000 mennesker.

I bygg- og anleggsbransjen er det utstrakt bruk av kontrakter med fast pris. Kvaliteten på arbeidet som skal utføres er normalt regulert av kvalitetsstandarder som f.eks. Norsk Standard. Risikoen knyttet til større tilvirkningsprosjekter med fast pris kan være betydelig. Foretak innenfor bygg og anlegg har behov for gode operasjonelle og administrative rutiner for håndtere den iboende risikoen ved virksomheten. Bransjen preges også av skiftende konjunkturer og betydelig konkurranse fra både nasjonale og internasjonale aktører.

Vi har bred erfaring som revisor og rådgiver for små og mellomstore aktører innenfor bygg- og anleggsbransjen. Ved å kombinere bransjeforståelse og solid fagkunnskap innenfor regnskap, skatt og avgift skaper vi verdier for våre kunder. Vi tar mål av oss til å være i forkant av de utfordringer våre kunder møter og vi har en løsningsorientert tilnærming. Vi er alltid tilgjengelige når behovet for konsultasjon oppstår og vi legger stor vekt på å etablere en åpen og god kommunikasjon med styre og ledelse.

Som det eneste norske mellomstore revisjonsfirmaet evner vi å kombinere nærhet til kunden med tilgang på bred fagkunnskap. I tillegg til den betydelige kunnskapen våre revisorer besitter har vi eget advokatfirma med spesialister på skatt, avgift og selskapsrett og vi har spesialister som utelukkende arbeider med transaksjonsstøtte. Vår kompetanse og erfaring bidrar til lønnsomhet og verdiskapende løsninger for våre kunder. Oppdragsansvarlig revisor er tett på kundene og strekker seg langt for å kunne gi rask tilbakemelding på henvendelser.

Ønsker du at vi kontakter deg?