Fornybar energi

Fornybar energi er en viktig del av Norges og verdens fremtid, med grønnere løsninger for en mer bærekraftig utvikling. I Norge er over halvparten av all energibruk fornybar, men mye må fortsatt gjøres for å nå fremtidens klimamål. Ren, fornybar energi er en nøkkelfaktor i både globale klimaendringer og når det kommer til fattigdomsbekjempelse i verden, og mange norske aktører ønsker å ta del i bygging og produksjon av fornybar energi nasjonalt og i utviklingsland. 

Bedrifter som fokuserer på fornybar energi, er fremtidsrettede og en del av et marked som vokser i både størrelse og viktighet. Vi i RSM har lang erfaring med å bistå med hjelp til bedrifter av alle størrelser og i alle mulige faser – fra oppstart til vekst og ekspansjon. Ved å la vårt team hjelpe med viktige oppgaver som skatt, regnskap og revisjon, risikostyring med mer, kan deres bedrift rette alt fokus på arbeidet som skal planlegges og utføres når det kommer til moderne og fornybare løsninger for grønn energi.   

Avgift på landbasert vindkraft

Avgift på landbasert vindkraft

I statsbudsjettet for 2022 foreslår regjeringen en avgift på landbasert vindkraft med 1 øre per...
12. oktober 2021
Statsbudsjettet 2022: Grunnrenteskatt for vannkraft

Grunnrenteskatt for vannkraft

Regjeringen foreslår endringer i grunnrenteskatten for vannkraft, for å ta hensyn til...
12. oktober 2021

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss