RSM er det mellomstore revisjonsselskapet, og vi er Norges ledende revisjons- og rådgivningsselskap for kjernen av norsk næringsliv - SMB-markedet.

Våre kontorer ligger sentralt i Oslo, Vestland, Agder, Rogaland og Trøndelag, og vi er 350 ansatte.

Vår kjernevirksomhet er revisjonstjenester, og vi hjelper deg også gjerne med rådgivning innen advokattjenester, skatt og avgift, transaksjoner, regnskapsrådgivning, ESG, informasjonssikkerhet, gransking og risikostyring.

Våre kunder favner et bredt utvalg av bransjer og omfatter både små aksjeselskaper og konsern med betydelig størrelse samt børsnoterte selskaper. Vi har en solid posisjon blant eierstyrte virksomheter.

Vi er ambisiøse både på våre egne og kundenes vegne, og skal bygge tillit ved å være ansvarsfulle og vise respekt. Vi ønsker å være med å skape og sikre verdier i din virksomhet, og vårt bidrag skal være et resultat av godt samarbeid og høy kvalitet. Ved åpenhet og en løpende, god dialog med våre kunder skal vi sammen ta initiativer som skaper konkurransekraft, vekst og merverdi.

Vi tilpasser oss deg, ikke omvendt. For ingen kunder er like.

Alt fra størrelse, utvikling, fremtidsplaner og behov for råd varierer. Derfor har ikke vi en fastsatt mal, snarere tilpasser vi oss hver eneste kunde. 

 

Man skulle tro det var en selvfølge.

Menneskene

I RSM Norge er vi 350 kollegaer, og vi kan ved behov også trekke på kompetanse fra våre 64,000 kollegaer verden over.

Kontorer

RSM Norges 10 kontorer ligger sentralt i Oslo, Vestland, Agder, Rogaland og Trøndelag.

Nettverk

RSM Norge er en del av RSM-nettverket, med 820 kontorer fordelt på 120 land.