Om RSM Norge

anders_nereng_770x367.png

Alt vi gjør, gjør vi for å skape gode kundeopplevelser

RSM er det mellomstore revisjonsselskapet, og v¨år ambisjon er å være Norges ledende revisjons- og rådgivningsselskap for kjernen av norsk næringsliv.

Våre kontorer ligger sentralt i Oslo, Vestland, Agder, Rogaland og Trøndelag, og vi er 270 ansatte. 

Vår kjernevirksomhet er revisjonstjenester, og vi hjelper deg også gjerne med rådgivning innen advokattjenester, skatt og avgift, transaksjonsstøtte, regnskap/IFRS, informasjonssikkerhet, gransking og risikostyring.

Våre kunder favner et bredt utvalg av bransjer og omfatter både små aksjeselskaper og konsern med betydelig størrelse samt børsnoterte selskaper. Vi har en solid posisjon blant eierstyrte virksomheter.

Vi er ambisiøse både på våre egne og kundenes vegne, og skal bygge tillit ved å være ansvarsfulle og vise respekt. Vi ønsker å være med å skape og sikre verdier i din virksomhet, og vårt bidrag skal være et resultat av godt samarbeid og høy kvalitet. Ved åpenhet og en løpende, god dialog med våre kunder skal vi sammen ta initiativer som skaper konkurransekraft, vekst og merverdi.


Alt vi gjør, gjør vi for å skape gode kundeopplevelser.

Vi tilpasser oss deg, ikke omvendt. For ingen kunder er like. Alt fra størrelse, utvikling, fremtidsplaner og behov for råd varierer. Derfor har ikke vi en fastsatt mal, snarere tilpasser vi oss hver eneste kunde.

Man skulle tro det var en selvfølge. 


RSM Advokatfirma 

RSM Advokatfirma AS er tilknyttet RSM Norge, og fungerer som både juridisk avdeling for revisjonsfirmaet RSM Norge og som selvstendig advokatfirma. RSM Advokatfirma yter juridiske tjenester med hovedvekt på skatt, merverdiavgift, selskapsrett og transaksjoner. Se vår advokatavdeling her.
 

RSM International 

Internasjonalt er vi medlem av RSM International, et verdensomspennende nettverk av uavhengige revisjons -og rådgivningsfirmaer. Til sammen er vi mer enn 51 000 kollegaer fordelt på 860 kontorer i 123 land, og dette gjør at vi kan trekke på kompetanse over landegrensene når det er nødvendig.
 

Sponsoravtaler

RSM ønsker å være en positiv medspiller gjennom å støtte aktiviteter som fremmer samfunnsansvar og -engasjement. Vi har ulike samarbeidspartnere innen breddeidretten og andre, og er stolt sponsor av;

 

Nyhetsbrev

Ønsker du å motta nyhetsbrev med nyheter, tips og erfaringer fra vår bransje? For nyhetsbrev fra RSM Norge registrer deg her