Om RSM Financial Reporting Advisory

Vi i RSM Financial Reporting Advisory gir råd og veiledning til kunder som står overfor komplekse regnskapsfaglige problemstillinger, typisk i perioder med endring, omstilling og vekst. Virksomheter i dag må forholde seg til et krevende regelverk, der stadige endringer i lovgivning for regnskapsregler og finansiell rapportering påvirker interne beslutningsprosesser og finansiell rapportering til både interne og eksterne interessenter. 

RSM Financial Reporting Advisory består av et dedikert team av eksperter med spisskompetanse innenfor regnskapsrapportering, og vi kan hjelpe med alle aspekter knyttet til utarbeidelse av finansiell informasjon – fra faglig vurdering av enkelttransaksjoner, til kompliserte og omfattende prosesser for IFRS-konverteringer, nye regnskapsstandarder, oppkjøp eller omorganiseringer.  

Vi er gode på å finne praktiske løsninger på kompliserte problemstillinger, og kan tilby skreddersydde tjenester innenfor følgende fagområder:

Ønsker du at vi kontakter deg?