Norge
Languages

Languages

Endringer i bokføringforskriften fra 1. januar 2019

shutterstock-250478167.jpg

 Det mest interessante er beslutninger for utskrift av salgskvitteringer, bruk av kontantfaktura og dokumentasjon av kontantsalg for veldedige og allmennyttige organisasjoner.

Utskrift av salgskvitteringer

Det er lagd et unntak fra krav om utskrift av salgskvittering fra ubetjente automater, som drivstoff- og parkeringsautomater. Eksempler på dette er parkeringsautomater hvor en betaler med en app og ikke får noen lapp til å legge i ruten, eller parkeringshus hvor en kun betaler med kredittkort og ikke får noen lapp.

Bruk av kontantfaktura

Det har blitt foreslått å begrense unntaket for bruk av såkalt kontantfaktura, ved å slette den nye bestemmelsen i bokføringsforskriften § 5-4-1 tredje ledd. På bakgrunn av flere høringsinnspill har Finansdepartementet besluttet å ikke endre bestemmelsen nå. Dette medfører at kontantsalg fra 1. januar 2019 ikke kreves registrert i et kassasystem dersom den bokføringspliktige utsteder salgsdokument (kontantfaktura) i samsvar med bestemmelser i bokføringsforskriften. Departementet vil i stedet samle erfaring med hvordan unntaket benyttes og hvilke konsekvenser det får.  En evaluerering vil bli gjennomført etter at reglene har virket noe tid.      

Dokumentasjon av kontantsalg for veldedige og allmennyttige organisasjoner.

Det er bestemt at veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoner kan dokumentere kontantsalg med dagsoppgjør og eventuell annen tilgjengelig dokumentasjon, uavhengig av beløpsgrenser. Således vil det være opptellingen av kontanter som er dokumentasjonen for den delen av kontantsalget som blir betalt med sedler og mynt.

Denne endringen vurderes viktig for frivilligheten i det norske velferdssamfunnet, da den vil kunne hindre merarbeid for folk som bidrar frivillig i veldedige og allmennyttige organisasjoner, for eksempel foreldre som stiller opp i en kiosk på dugnad.

For mer, se her.

Endringene vil gjelde fra og med 1. januar 2019. 


Ønsker du å motta nyhetsbrev med nyheter, tips og erfaringer fra vår bransje?

Motta nyttige nyheter, tips og råd fra oss: 

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk kontaktskjema for å sende oss en melding eller få kontaktinformasjon til våre kontorer.

Kontakt oss