Innfører kompensasjonsordning for reiselivsnæringen

reiseliv_770x367.png

Regjeringen foreslo tidligere i høst å innføre en kompensasjonsordning for foretak i reiselivsnæringen med stort omsetningsfall som følge av Covid-19. Situasjonen for reiselivsnæringen er fremdeles utfordrende.  Næringen står foran en tøff vinter med usikkerhet knyttet til påvirkningen av de fortsatte smitteverntiltakene og reiserådene vil ha på bedriftene.

Kompensasjonsordningen vil bygge på den midlertidige kompensasjonsordningen for næringslivet, som ble avviklet ved utgangen av august. Dette innebærer at bedrifter innen reiselivsnæringen med stort omsetningsfall vil få kompensert en andel av sine faste, uunngåelige kostnader. Kompensasjonsordningen er også besluttet å omfatte Svalbard.

Hvordan beregnes kompensasjonen?

Terskelen for å kvalifisere for tilskudd ble i utgangspunktet satt til 40 % fall i omsetning. Den 30. oktober ble det meldt at denne terskelen reduseres, slik at foretak som kan vise til et omsetningsfall på 30 % eller mer er omfattet av ordningen. Begrunnelsen for å senke terskelen er for å inkludere flere bedrifter i ordningen.

Dersom bedriften har mottatt andre offentlige tilskudd og inntektssikring i forbindelse med virusutbruddet, skal disse medregnes i månedens omsetning for bedriften. Eksempel på slike ordninger er blant annet støtteordninger for kultursektoren og midler som tildeles av Innovasjon Norge.

Beregningen av kompensasjonen baseres på selskapets faste, uunngåelige kostnader, justert for selskapets omsetningsfall og deretter for en justeringsfaktor. Justeringsfaktoren økes fra 0,5 i den tidligere generelle ordningen til 0,6. Dette innebærer at reiselivsforetak kan få dekket inntil 60 % av næringens faste, uunngåelige kostnader.

Det vil ikke være egenandel for å søke på ordningen.

Tilskudd gjennom ordningen vil begrenses oppad til 50 millioner kroner per foretak/konsern per måned (mot 10 millioner kroner som først ble meldt før endringene fra 30. oktober 2020). Tilskuddsbeløp opp til 20 millioner kroner per kalendermåned vil betales ut i sin helhet. Tilskuddsbeløp som overstiger 20 millioner kroner vil avkortes med 50 prosent opp til en øvre grense på 50 millioner kroner per måned.

Hvilke bedrifter omfattes av den nye ordningen?

Ordningen er besluttet å omfatte følgende bedrifter og bransjer innen reiselivsnæringen:

  • Overnattingsbransjen
  • Serveringsbransjen
  • Alpinanlegg
  • Event-, messe- og konferansearrangørene
  • Museer, fornøyelses- og opplevelsesparker
  • Formidlingsbransjen
  • Passasjertransport med buss og båt
  • Groundhandling og bakketjenester
  • Reiselivsrelatert utleie av biler, sports- og fritidsutstyr

For nærmere beskrivelse av hvilke næringskoder ordningen vil gjelde for finner dere her. Informasjon om endringene som ble vedtatt 30.10.2020 finner dere her.

Hvilken periode kan man få kompensasjon for?

Ordningen gjelder for perioden 1. september 2020 til 28. februar 2021. Utbetalingen vil skje som en engangsutbetaling i 2021.

Administrasjon av ordningen

Det er foreslått at Brønnøysundregistrene skal ha hovedansvaret for ordningen. Det vil derfor være Brønnøysundregistrene som skal behandle søknader om støtte, fatte og registrere vedtak, foreta utbetaling og tilbakebetaling av tilskudd, samt stå for oppfølging og kontroll. Klageinstans skal være Nærings- og fiskeridepartementet.

Egen tilskuddsordning for småbedrifter som faller utenfor kompensasjonsordningen

Det er foreslått at det skal opprettes en egen søknadsbasert tilskuddsordning for småbedrifter rundt reiselivsnæringen som ikke faller inn under den nye kompensasjonsordningen for reiselivsnæringen. Tilskuddsordningen er ment å omfatte småbedrifter som kan dokumentere at 80 % av inntektene deres var knyttet til reiselivsvirksomhet i 2019.

Søkerne må kunne bekrefte at hoveddelen av inntekten kommer fra reiselivsrettet virksomhet som er ment omfattet av ordningen, uavhengig av hvilken næringskode bedriften er registrert med. Eksempler på slike bedrifter er turistbutikker eller de som leverer mat og bakervarer til hotellene.

Ordningen vil ha en ramme på til sammen 150 millioner kroner for perioden 1. september 2020 til 28. februar 2021.

Nærmere regulering av ordningen

Departementet vil i forskrift gi nærmere bestemmelser om hvordan omsetning og omsetningsfall skal fastsettes.


covid-19_oppdaterte_nyheter.png

Vi holder deg oppdatert på endringer fra myndighetene. Følg med på våre nyhetsbrev, og også på våre løpende oppdateringer av nyheter på denne siden.

Kontakt

Synne Bjotveit
Partner | advokat

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss