Norge
Languages

Languages

Oppdatert veiledning om pensjonsforutsetninger pr. 31.12.18

kanal_770x367.png

Norsk RegnskapsStiftelse har oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger pr. 31.12.2018:

 

 

 

Veiledende forutsetninger

 

31.12.2018

 

31.8.2018

 

Diskonteringsrente foretaksobligasjoner (OMF)

 

2,6 %

 

2,6 %

 

Diskonteringsrente statsobligasjoner

 

2,0 %

 

2,0 %

 

Forventet avkastning ved plassering i livselskap (NRS 6)

 

Ca. 4,3 %

 

Ca. 4,3 %

 

Gjennomsnittlig lønnsvekst inkl. karrieretillegg

 

Ca. 2,75 %

 

Ca. 2,75 %

 

Regulering av pensjoner under opptjening i folketrygden

 

Ca. 2,5 %

 

Ca. 2,5 %

 

Pensjonsregulering (min./max.) for ordninger etter foretakspensjonsloven

 

Ca. 0,8 % /

2,5 %

 

Ca. 0,8 % /

2,5 %

 

Pensjonsregulering i offentlige ordninger

 

Ca. 1,75 %

 

Ca. 1,75 %

 

Regulering av oppsatte rettigheter i offentlige/offentliglike ordninger

 

Ca. 2,5 %

 

Ca. 2,5 %

 

Forventet inflasjon

 

Ca. 1,5 %

 

Ca. 1,5 %

 

Vi minner om at veiledningen kun er et utgangspunkt for foretakets egne vurderinger i forbindelse med fastsettelse av egne forutsetninger. Forutsetningene er uendret fra forrige oppdatering.
 

For å lese hele veiledningen, se her.

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk kontaktskjema for å sende oss en melding eller få kontaktinformasjon til våre kontorer.

Kontakt oss