Norge
Languages

Languages

SMB-bedriftene trenger en teknologidrevet CFO

 

hrb_fa_r_nov_2017_teknologidrevet_cfo.jpg

CFO-ene er på full fart inn i SMB-bedriftene. – Små og mellomstore bedrifter trenger en CFO som er en drivkraft for teknologiske endringsprosesser, sier daglig leder Hans Ragnar Berg i RSM.

Skrevet av Finansavisens Bjørn Henning Grandal.

 

CFO-rollen har lenge vært en viktig funksjon i mange virksomheter og da spesielt i større selskaper. Blant de mindre selskapene i SMB-markedet har CFO-rollen frem til i dag i stor grad vært fraværende. Dette tror managing partner Hans Ragnar Berg i revisjonsselskapet RSM nå kan være i ferd med å endre seg.

– I fremtiden vil vi se at stadig flere små og mellomstore selskaper vil se nytten av å ha en intern drivkraft som kan bidra til å utvikle og drive både interne og eksterne arbeidsprosesser, og dette er en rolle som fremtidsrettede CFO-er gjerne kan fylle. Inngående teknologiforståelse vil derfor bli viktigere for fremtidens CFO, sier han.

Berg mener det er flere grunner til at CFO bør være portvokter og pådriver.

– Vedkommende må kunne regne både på inntekts- og kostnadssiden for utvikling og bruk av teknologi, ha en allsidig og gjennomgående forståelse av de økonomiske driverne i virksomheten, og ha kompetanse og ambisjon om å drive utvikling av nye tjenester for kunden.

Mindre rapportering

RSM er selv midt i prosessen med å ansette en CFO.

– Vi ser utelukkende etter en teknologidrevet CFO med god forretningsforståelse og inngående kompetanse om digitale arbeidsprosesser. Dette innebærer at vi ønsker å bruke CFO-en til å modernisere arbeidsprosessene våre, også de som ikke handler direkte om økonomi, sier han.

Berg tror typiske oppgaver som CFO har i dag vil reduseres, og i noen tilfeller forsvinne.

– Historisk sett er det mitt inntrykk at CFOene i stor grad har sett bakover. Det tror jeg det vil bli slutt på. For eksempel vil en god del rapporteringsoppgaver erstattes av ny teknologi, og dermed frigjøre arbeidskapasitet.

RSM omsatte for 207 millioner kroner i 2016 og er sjette størst på revisjon i Norge etter de internasjonale gigantene EY, PwC, Deloitte, KPMG og BDO.

– Målet vårt er ikke å bli blant de største, men vi skal være det beste alternativet for små- og mellomstore bedrifter. Det er disse virksomhetene som er kjernen i norsk næringsliv, sier Hans Ragnar Berg.

 

Ingen pådriver

Det var i fjor at Berg fikk i oppgave av styret i RSM å lage en konkret plan for hvordan RSM skal utnytte de teknologiske endringene til å forbli konkurransedyktige og relevante inn i fremtiden.

– Med vår størrelse har vi erkjent at vår oppgave ikke er å drive den teknologiske utviklingen. RSM har imidlertid en klar ambisjon om å være ledende på forståelse og anvendelse av teknologi i SMB-markedet, sier han.

Den teknologiske utviklingen påvirker i aller høyeste grad hvordan RSM drifter sin egen virksomhet.

– Selv om det for små og mellomstore selskaper med begrensede ressurser kan være utfordrende å forstå hvordan man skal evne å henge med på stadig raskere teknologiske endringer, er det ikke noe alternativ å ikke gjøre noen ting. Da løper man risikoen for raskt å bli utkonkurrert. Det er store strategiske grep som må gjøres og vi måtte bestemme oss for om vi skulle leie inn folk med nødvendig kompetanse eller ansatte folk som kan drive endringsprosessene internt.

Målet til RSM er å utvikle en heldigital økonomifunksjon samt fremtidsrettede og effektive arbeidsprosesser, og at denne kompetansen skal komme kundene til gode.

– For å sikre at organisasjonen ikke blir så endringsvillig at prosjekter iverksettes uten noen form for kost-/nytte vurdering og en tydelig forankring i selskapets strategi og mål, mener jeg det det er både fornuftig og hensiktsmessig at det er en CFO som er drivkraft for slike teknologiske endringsprosesser. Slike endringsprosesser må drives innenfra og være forankret i selskapets strategi, og ikke drives som løsrevne prosjekter på siden.

RSM ønsker å være attraktiv støttespiller for små og mellomstore bedrifter.

– Det innebærer at vi må hjelpe dem til å digitalisere og forenkle sine økonomiprosesser. Da må vi selv være i forkant. Jeg mener at det er naturlig å forankre dette i en CFO-rolle. Vår CFO skal være vår teknologiske drivkraft som skal effektivisere og digitalisere være kjerneprosesser, sier Berg.

RSM har i dag en intern IT-avdeling med IT-revisorer.

– IT-revisorer skal vi fortsatt ha, men skal vi henge med i den teknologiske utviklingen er ikke dette nok. Vi kan ikke sitte stille å se på at utviklingen går fremover. Vi må være med. Hvis ikke blir vi utkonkurrert og mister vår konkurransekraft.

SMB-CFO-en må ifølge Hans Ragnar Berg forstå driverne i virksomheten og vedkommende må forstå hva prosjektene gir bedriftene.

– Samtidig vil inngående systemkompetanse og evne til å gjøre data om til informasjon bli viktig for å lykkes i rollen som CFO i små og mellomstore virksomheter. En SMB-bedrift har ofte begrensede ressurserer og så liten at den rett og derfor slett ikke har råd til å bomme på denne typen strategiske beslutninger, sier han.

 

Les artikkelen fra Finansavisen R som pdf her: 
fa_r_30.11.17_s_24.pdf
fa_r_30.11.17_s_25.pdf

Kontakt

Hans Ragnar Berg
Partner | daglig leder

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk kontaktskjema for å sende oss en melding eller få kontaktinformasjon til våre kontorer.

Kontakt oss