Gransking

Den negative effekten av misligheter og illojale disposisjoner for den enkelte virksomhet er ofte stor. Først og fremst i form av direkte økonomisk tap, men også i form av omdømmetap, redusert tillit hos forretningsforbindelser og redusert lojalitet og motivasjon hos de ansatte.

Misligheter er ofte vanskelig å avdekke da de kan omfatte avanserte og nøye planlagte opplegg for å holde mislighetene skjult. Velfungerende forebyggende tiltak er derfor viktige for å redusere mislighetsrisikoen til et akseptabelt nivå. I denne forbindelse vil en spesifikk mislighetsrevisjon gi virksomheten en oversikt over hvilke kontrolltiltak som bør iverksettes.

Ved mistanke om misligheter og økonomisk kriminalitet er det viktig å reagere hurtig for i størst mulig grad å begrense skadeomfanget. Samtidig er det viktig å opptre på en så diskre måte som mulig slik at spor ikke blir ødelagt. Effektiv avdekking og gransking av de kritikkverdige forholdene vil i så måte være avgjørende. RSM har kompetanse og erfaring innen granskingstjenester fra små og store oppdrag, både nasjonalt og globalt. Vi samarbeider med et ledende advokatfirma på større granskingsoppdrag i Norge.

RSM kan bistå deg med: 

  • Forebyggende rådgivning
  • Mislighetsrevisjon og dataanalyse
  • Logg analyser og søk etter elektroniske spor
  • Etterlevelse retningslinjer og krav
  • Generelle granskingstjenester
  • Utvikle effektive internkontrollmiljø

Ønsker du at vi kontakter deg?